đại học y phạm ngọc thạch, điểm chuẩn 2022

(Chinhphu.vn) - Ngành Y khoa giành riêng cho sỹ tử thông thường trú ngoài TP HCM sở hữu điểm chuẩn chỉnh tối đa Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch là 26,31.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2023 - Hình ảnh 1.

Điểm chuẩn chỉnh giao động 18,35 - 26,31 điểm

Chiều 22/8, Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch công tía điểm chuẩn chỉnh cách thức xét điểm ganh đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông. Theo cơ, điểm chuẩn chỉnh giao động 18,35 - 26,31 điểm.

Bạn đang xem: đại học y phạm ngọc thạch, điểm chuẩn 2022

Theo cơ, ngành Y khoa giành riêng cho sỹ tử thông thường trú ngoài TP HCM sở hữu điểm chuẩn chỉnh tối đa là 26,31; tiếp này là ngành Răng - Hàm - Mặt với 26,28 điểm.

Xem thêm: học phí đại học tài chính marketing

Xem thêm: có bao nhiêu hình tam giác

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2023 - Hình ảnh 3.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2023 - Hình ảnh 5.

Năm ni, Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch có một.366 tiêu chuẩn, phân bổ đều mang lại sỹ tử TP HCM (50%) và những tỉnh, trở nên ngoài TP HCM (50%).