dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

Câu hỏi:

23/08/2019 155,557

A. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, glucozơ

Bạn đang xem: dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

B. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, polietilen

C. Tinh bột, xenlulozơ, poli(vinyl clorua)

D. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, hóa học béo

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

poli(vinyl clorua) :–(CH2–CHCl)n; glucozơ, polietilen ko nhập cuộc phản xạ thủy phân vô môi trường thiên nhiên axit

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để chứng tỏ vô phân tử của glucozơ có rất nhiều group hiđroxyl. người tao mang lại hỗn hợp glucozơ phản xạ với

A. nước brom

B. Cu(OH)2 ở nhiệt độ phỏng thường

C. AgNO3 vô hỗn hợp NH3, đun nóng

D. kim loại Na

Câu 2:

Khi bị xót xa, mất mặt mức độ, nhiều người căn bệnh thông thường được truyền dịch lối nhằm bổ sung cập nhật nhanh chóng tích điện. Chất vô dịch truyền có công năng bên trên là

A. Saccarozơ

B. Tinh bột

C. Fructozơ

D. Glucozơ

Câu 3:

Quá trình quang đãng phù hợp của cây cối sinh rời khỏi khí O2 và dẫn đến cacbohiđrat này bên dưới đây?

A. Xenlulozơ

Xem thêm: phương tiện đi lại chủ yếu của cư dân phù nam là

B. Tinh bột

C. Glucozơ

D. Saccarozơ

Câu 4:

Chất X vô công nghiệp thức ăn là vật liệu nhằm thực hiện các loại bánh kẹo, nước giải khát, thức uống. Trong công nghiệp dược phẩm được dùng làm điều chế dung dịch. Dung dịch hóa học Y thực hiện thay đổi color quỳ tím vô cuộc sống muối bột mononatri của Y được sử dụng thực hiện phụ gia thực phẩm (gọi là mì chủ yếu hoặc bột ngọt). Tên của X và Y theo gót trật tự là

A. Saccarozơ và axit glutamic

B. Glucozơ và lysin

C. Saccarozơ và lysin

D. Glucozơ và axit glutamic

Câu 5:

Cacbohiđrat X ko nhập cuộc phản xạ thủy phân vô môi trường thiên nhiên axit và X làm mất đi color hỗn hợp brom. Vậy X

A. Fructozơ

B. Tinh bột

C. Glucozơ

D. Saccarozơ

Câu 6:

Phát biểu này bên dưới đấy là đích ?

A. Fructozo sở hữu phản xạ tráng bạc, chứng minh phân tử fructozo sở hữu group chức CHO

B. Thủy phân xenlulozo chiếm được glucozo

C. Cả xenlulozo và tinh ma bột đều phải sở hữu phản xạ tráng bạc

Xem thêm: bài 71 em ôn lại những gì đã học

D. Thủy phân tinh ma bột chiếm được glucozo và fructozo