đề thi lịch sử thpt quốc gia 2022

Câu 3: Đặc điểm lớn số 1, độc đáo và khác biệt nhất của cách mệnh VN nhập giai đoạn 1954 - 1975 là

A. Tiến hành mặt khác nhị trọng trách cách mệnh không giống nhau ở nhị miền giang sơn.

Bạn đang xem: đề thi lịch sử thpt quốc gia 2022

B. đất nước bị phân tách rời thực hiện nhị miền với nhị cơ chế chủ yếu trị không giống nhau.

C. Việt Nam phát triển thành điểm phản ánh thâm thúy nhất xích míc thân thuộc nhị phe.

D. chiến đấu kháng cuộc chiến tranh xâm lăng loại mới mẻ của Mĩ và tay sai.

Xem thêm: nghị luận tình yêu thương

Xem đáp án

A lựa chọn vì nhị miền triển khai nhị trọng trách không giống nhau nằm trong phụ thuộc 1 kế hoạch cách mệnh cộng đồng là trả thành cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân (chống Mỹ, cứu giúp nước). 

Xem thêm: đặc điểm của quang phổ liên tục

B loại vì chỉ phản ánh điểm sáng, ko phản ánh độc đáo và khác biệt của cách mệnh VN giai đoạn 1954 - 1975.

C, D loại vì ko phản ánh điểm sáng của cách mệnh VN giai đoạn 1954 - 1975.

Chọn A.