đh lao dong xa hoi

Cập nhật: 19/03/2024

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Đại học tập Lao động Xã hội (Cơ sở Hà Nội)
 • Tên giờ đồng hồ Anh: University of Labour and Social Affairs (ULSA)
 • Mã trường: DLX
 • Loại trường: Công lập
 • Hệ móc tạo: Đại học tập - Sau ĐH - Văn tự 2 - Liên thông - Tại chức
 • Địa chỉ: 43 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, CG cầu giấy, Hà Nội
 • SĐT: 043.5564584
 • Website: http://www.ulsa.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/ULSAHaNoi/

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2024 (Dự kiến)

I. tin tức chung

1. Thời gian ngoan xét tuyển

Bạn đang xem: đh lao dong xa hoi

 • Đối với xét tuyển chọn dựa vào thành phẩm thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển chọn thẳng: Theo lịch của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra.
 • Đối với xét tuyển chọn dựa vào thành phẩm học hành ở bậc trung học phổ thông (xét tuyển chọn học tập bạ THPT): Nhà ngôi trường tiếp tục thông tin rõ ràng bên trên trang web.

2. Đối tượng tuyển chọn sinh

 • Thí sinh vẫn đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự theo đuổi quy định.

3. Phạm vi tuyển chọn sinh

 • Tuyển sinh bên trên toàn nước.

4. Phương thức tuyển chọn sinh

4.1. Phương thức xét tuyển

Năm 2024, Trường dùng 04 phương thức:

 • Phương thức 1: Xét tuyển chọn dựa vào thành phẩm kỳ thi đua trung học phổ thông năm 2024;
 • Phương thức 2: Xét tuyển chọn dựa vào thành phẩm học hành THPT;
 • Phương thức 3: Xét tuyển chọn trực tiếp, ưu tiên xét tuyển;
 • Phương thức 4: Xét tuyển chọn theo đuổi thành phẩm học hành năm học tập dự bị ĐH bên trên những ngôi trường dự bị ĐH dân tộc bản địa.

4.2. Ngưỡng đáp ứng quality nguồn vào, ĐK nhận ĐK xét tuyển

4.2.1. Phương thức 1: Xét tuyển chọn dựa vào thành phẩm kỳ thi đua trung học phổ thông năm 2024

 • Thí sinh đem thành phẩm của kỳ thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông 2024 và đạt tới điểm đáp ứng quality theo đuổi quy toan của Trường theo đuổi từng tổng hợp môn thi/ bài xích thi đua xét tuyển chọn và theo đuổi từng hạ tầng huấn luyện và đào tạo.

4.2.2. Phương thức 2: Xét tuyển chọn dựa vào thành phẩm học tập tập THPT

 • Thí sinh vẫn đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự và đem tổng điểm tầm 03 môn theo đuổi tổng hợp những môn ĐK xét tuyển chọn của từng học tập kỳ năm học tập lớp 10, 11 và học tập kỳ 1 lớp 12 (5 học tập kỳ) ở bậc trung học phổ thông đạt kể từ 18.0 điểm trở lên trên, bao hàm cả điểm ưu tiên (nếu có).
 • Riêng so với ngành Ngôn ngữ Anh điểm TBC của 05 học tập kỳ đạt kể từ 18 điểm, vô tê liệt môn giờ đồng hồ Anh điểm tổng kết của từng học tập kỳ kể từ 7,0 điểm trở lên trên.

4.2.3. Phương thức 3: Xét tuyển chọn trực tiếp, ưu tiên xét tuyển

 • Xem cụ thể TẠI ĐÂY.

4.2.4. Xét tuyển chọn theo đuổi thành phẩm học hành năm học tập dự bị ĐH bên trên những ngôi trường dự bị ĐH dân tộc

 • Thí sinh vẫn đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông, đem thời hạn học hành 01 năm bên trên những Trường dự bị ĐH bên trên toàn nước và đem tổng điểm tầm 03 môn theo đuổi tổng hợp những môn ĐK xét tuyển chọn của năm học tập dự bị ĐH kể từ 18,0 điểm trở lên trên, bao hàm cả điểm ưu tiên (nếu có).
 • Riêng so với ngành Ngôn ngữ Anh, điểm giờ đồng hồ Anh cần đạt kể từ 7,0 điểm trở lên trên.

5. Học phí

 • Học phí dự con kiến so với SV trúng tuyển chọn năm 2021: 372.000 đ/tín chỉ;
 • Mức tăng chi phí khóa học từng năm theo đuổi Quy toan của Nhà nước

II. Các ngành tuyển chọn sinh

STT
Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ chi phí dự kiến

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đua tốt nghiệp THPT Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT
1

Bảo hiểm

7340204 A00, A01, D01 60 40

2

Kế toán

7340301 A00, A01, D01 330 220

3

Luật kinh tế

7380107 A00, A01, D01 60 40

4

Quản trị kinh doanh

7340101 A00, A01, D01 198 132

5

Quản trị nhân lực

7340404 A00, A01, D01 330 220

6

Kinh tế 

7310101 A00, A01, D01 63 42

7

Công tác xã hội

7760101 A00, A01, D01, C00 69 46

8

Tâm lý học

7310401 A00, A01, D01, C00 90 60

9

Tài chủ yếu - Ngân hàng

7340201 A00, A01, D01 120 80

10

Hệ thống vấn đề quản ngại lý

7340405 A00, A01, D01 36 24

11

Bảo hiểm - Tài chính

7340202 A00, A01, D01 60 40

12

Kiểm toán

7340302 A00, A01, D01 42 28

13

Công nghệ thông tin

7480201 A00, A01, D01 72 48

14

Quản trị công ty phượt và lữ hành

7810103 A00, A01, D01 60 40

15

Ngôn ngữ Anh

7220201 A01, D01, D07, D14 60 40

*Xem thêm: Các tổng hợp môn xét tuyển chọn Đại học tập - Cao đẳng

C. ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM

Điểm chuẩn chỉnh vô những ngành học tập của ngôi trường Đại học tập Lao động Xã hội như sau:

Ngành

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023
Xét theo đuổi KQ thi đua THPT Xét theo đuổi học tập bạ THPT Xét theo đuổi KQ thi đua THPT Xét theo đuổi học tập bạ THPT Xét theo đuổi KQ thi đua THPT Xét theo đuổi học tập bạ THPT

Quản trị nhân lực

14

15

22,40

21,90

23,30

23,10

23,25

24,00

Kinh tế

14

15

15,50

18,00

22,80

22,13

23,25

24,68

Kế toán

14

15

21,55

20,80

22,95

21,96

22,40

23,30

Luật kinh tế

14

15

20,95

21,40

23,20

22,95

23,05

24,49

Bảo hiểm

14

Xem thêm: việc giải quyết vấn đề năng lượng ở bắc trung bộ chủ yếu dựa vào

14

14,00

18,00

21,15

18,00

21,75

22,71

Quản trị kinh doanh

14

15

20,90

21,00

A00, A01, D01: 23,15

C00: 25,25

22,21

22,40

23,50

Công tác xã hội

14 (A00, A01, D01)

14,50 (C00)

15

15,50

21,60

22,75

18,00

22,25

23,12

Tâm lý học

14 (A00, A01, D01)

14,50 (C00)

15

18,00

21,30

24,05

20,77

24,44

24,57

Công nghệ thông tin

17,35

18,75

22,85

22,42

23,10

24,16

Kiểm toán

16,50

18,00

22,50

21,81

22,90

24,20

Hệ thống vấn đề quản ngại lý

15,00

18,00

21,50

18,00

22,85

23,90

Tài chủ yếu - Ngân hàng

18,00

20,25

22,70

21,72

22,75

24,00

Ngôn ngữ Anh

22,00

18,00

23,52

24,26

Bảo hiểm - Tài chính

15,00

18,00

21,05

22,07

Quản trị công ty phượt và lữ hành

21,40

20,76

22,55

23,71

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trường Đại học tập Lao động Xã hội (Cơ sở Hà Nội)
Khu nhằm xe Trường Đại học tập Lao động Xã hội (Cơ sở Hà Nội)

Xem thêm: có tài mà không có đức

Khi đem đòi hỏi thay cho thay đổi, update nội dung vô nội dung bài viết này, Nhà ngôi trường vui mừng lòng gửi mail tới: [email protected]