độ dài tối đa của xâu kí tự trong pascal là

Câu hỏi:

17/01/2022 8,180

Độ nhiều năm tối nhiều của xâu kí tự động vô Pascal là 255 kí tự động. Trong tế bào mô tả xâu rất có thể bỏ lỡ phần khai báo phỏng nhiều năm, khi tê liệt phỏng nhiều năm lớn số 1 của xâu tiếp tục nhận độ quý hiếm ngầm quyết định là 255.

Bạn đang xem: độ dài tối đa của xâu kí tự trong pascal là

Đáp án: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy lựa chọn phương án ghép trúng nhất. Thủ tục chuẩn chỉnh Insert(S1,S2,vt) thực hiện:

A. Chèn xâu S1 vô S2 chính thức từ vựng trí vt 

B. Chèn xâu S2 vô S1 chính thức từ vựng trí vt 

C. Nối xâu S2 vô S1 

D. Sao chép vào thời điểm cuối S1 1 phần của S2 từ vựng trí vt

Câu 2:

Trong ngữ điệu thiết kế Pascal, xâu kí tự động không tồn tại kí tự động nào là gọi là?

A. Xâu không; 

B. Xâu rỗng; 

C. Xâu trắng; 

D. Không nên là xâu kí tự;

Câu 3:

Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết trái khoáy của hàm Length(S) là: 

A. 12 

B. 13 

C. 14 

D. 15

Câu 4:

Đoạn công tác sau in rời khỏi thành quả nào là ?

Xem thêm: viết đoạn văn từ 7 đến 10 câu

Program Welcome ;

Var a : string[10];

Begin

a := ‘tinhoc ’;

writeln(length(a));

End.

A. 6; 

B. 7; 

C. 10; 

D. Chương trình với lỗi;

Câu 5:

Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết trái khoáy của hàm Pos(‘Vietnam’,S) là 

A. 5 

B. 6 

C. 7 

D. 8

Câu 6:

Cho khai báo sau: Var hoten : String;

Phát biểu nào là bên dưới đấy là đúng?

A. Câu mệnh lệnh sai vì thế thiếu thốn phỏng nhiều năm tối nhiều của xâu

B. Xâu có tính nhiều năm lớn số 1 là 0 

C. Xâu có tính nhiều năm lớn số 1 là 255 

Xem thêm: sơ xuất hay sơ suất

D. Cần nên khai báo độ cao thấp của xâu sau đó