đơn vị của cường độ điện trường

ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG

ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN

I. Điện trường

1. Môi ngôi trường truyền tương tác điện 

Giả sử tao bịa đặt nhị ngược cầu năng lượng điện ngược vết vô một bình kín rồi bú mớm không còn không gian rời khỏi. Ta vẫn biết, lực bú mớm của nhị ngược cầu không chỉ yếu hèn cút và lại mạnh lên. Như vậy nên với cùng một môi trường xung quanh nào là cơ truyền tương tác năng lượng điện thân thích nhị ngược cầu. Môi ngôi trường này đó là năng lượng điện ngôi trường.

2. Điện trường

Điện ngôi trường là môi trường xung quanh (dạng vật chất) xung quanh năng lượng điện và gắn sát với năng lượng điện. Điện ngôi trường ứng dụng lực năng lượng điện lên những năng lượng điện không giống bịa đặt vô nó.

Nơi nào là với năng lượng điện thì xung xung quanh năng lượng điện cơ với năng lượng điện ngôi trường.

Một năng lượng điện Q ở bên trên một điểm vô không khí sẽ gây ra rời khỏi xung xung quanh nó một năng lượng điện ngôi trường. Một năng lượng điện q trực thuộc năng lượng điện ngôi trường cơ có khả năng sẽ bị Q ứng dụng một lực năng lượng điện và ngược lại, q cũng ứng dụng lên Q một lực đối (hình 3.1)

II. Cường phỏng năng lượng điện trường

1. Khái niệm độ mạnh năng lượng điện trường

Giả sử với cùng một năng lượng điện điểm Q ở bên trên điểm O. Điện tích này dẫn đến một năng lượng điện ngôi trường xung xung quanh nó. Để phân tích năng lượng điện ngôi trường của Q bên trên điểm M, tao bịa đặt bên trên cơ một năng lượng điện điểm q, gọi là năng lượng điện test và xét lực năng lượng điện ứng dụng lên q (Hình 3.2). Theo lăm le luật Cu-lông, q càng không ở gần Q thì lực năng lượng điện càng nhỏ. Ta rằng năng lượng điện ngôi trường bên trên những điểm càng xa xôi Q càng yếu hèn. Vì thế cần được kiến tạo một định nghĩa đặc thù cho việc mạnh, yếu hèn của năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm. Khái niệm này đó là độ mạnh năng lượng điện ngôi trường.

2. Định nghĩa.

Thực nghiệm chứng minh rằng theo lần lượt những năng lượng điện test q1, q2,… không giống nhau bên trên một điểm thì:

\(\dfrac{F_{1}}{q_{1}}=\dfrac{F_{2}}{q_{2}}=...\)

Ta rất có thể thấy kích cỡ của lực năng lượng điện ứng dụng lên năng lượng điện test q = +1C nhằm đặc thù mang đến độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm tuy nhiên tao xét. Tuy nhiên theo dõi công thức (1.1), kích cỡ F của lực năng lượng điện tỉ lệ thành phần thuận với q, nên thương số  \(\frac{F}{q}\) đó là kích cỡ của lực năng lượng điện ứng dụng lên năng lượng điện 1C. Do cơ, tao tiếp tục lấy thương số này thực hiện số đo của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Vậy  tao với khái niệm sau:

Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm là đại lượng đặc thù mang đến ứng dụng lực của năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm cơ. Nó được xác lập vì thế thương số của kích cỡ lực năng lượng điện F ứng dụng lên một năng lượng điện test q (dương) bịa đặt bên trên điểm cơ và kích cỡ của q.

\(E=\dfrac{F}{q}\)                  (3.1)        

3. Vectơ độ mạnh năng lượng điện trường

Vì lực F là đại lượng vectơ, còn năng lượng điện q là đại lượng vô phía, nên độ mạnh năng lượng điện ngôi trường E cũng là 1 trong đại lượng vectơ.

Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường được màn trình diễn vì thế một vectơ gọi là vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Từ công thức (3.1), tao có:

Vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường \(\overrightarrow{E}\) có:

+ Phương và chiều trùng với phương và chiều của lực năng lượng điện ứng dụng lên năng lượng điện test q dương.

+ Chiều lâu năm (môđun) màn trình diễn độ  rộng lớn của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường theo dõi một tỉ lệ thành phần xích nào là cơ.

Xem thêm: tả cảnh quê hương em

4. Đơn vị đo độ mạnh năng lượng điện ngôi trường.

Đơn vị đo độ mạnh năng lượng điện ngôi trường là Vôn bên trên mét (kí hiệu là V/m).

5. Công thức tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một năng lượng điện điểm

Công thức tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một năng lượng điện điểm Q:

\(E= \dfrac{F}{q}=k.\dfrac{|Q|}{\varepsilon .r^{2}}\)                   (3.2)

6. Nguyên lí ck hóa học năng lượng điện trường

Giả sử với nhị năng lượng điện điểm Q­1­ và Q tạo ra bên trên điểm M nhị vec tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường \(\overrightarrow{E_{1}}\) và \(\overrightarrow{E_{2}}\).

Nguyên lí ck hóa học năng lượng điện trường: Các năng lượng điện ngôi trường E1 và E2 mặt khác ứng dụng lực năng lượng điện lên năng lượng điện q một cơ hội song lập cùng nhau. Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm vì thế tổ hợp của \(\overrightarrow{E_{1}}\) và \(\overrightarrow{E_{2}}\).

\(\overrightarrow{E}=\overrightarrow{E_{1}}+\overrightarrow{E_{2}}\)                              (3.3)

Các vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm được tổ hợp theo dõi quy tắc hình bình hành.

III. Đường mức độ điện

1. Hình hình ảnh những đàng mức độ điện

Người tao minh chứng được rằng, những phân tử nhỏ đã trở nên nhiễm năng lượng điện và ở dọc từ phương của lực năng lượng điện. Tập thích hợp những phân tử nhỏ tiếp tục ở dọc từ những đàng tuy nhiên tiếp tuyến bên trên từng điểm ở theo dõi phương của vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên cơ. Mỗi đàng cơ gọi là 1 trong đàng mức độ năng lượng điện.

2. Định nghĩa

Đường mức độ năng lượng điện là đàng tuy nhiên tiếp tuyến bên trên từng điểm của chính nó là giá bán của vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm cơ. Nói cách thứ hai, đàng mức độ năng lượng điện là đàng tuy nhiên lực năng lượng điện ứng dụng dọc từ nó.

3. Các điểm lưu ý của đàng mức độ điện

+ Qua từng điểm vô năng lượng điện ngôi trường với cùng một và có một đàng mức độ năng lượng điện tuy nhiên thôi.

+ Đường mức độ năng lượng điện là những đàng được bố trí theo hướng. Hướng của đàng sức  năng lượng điện bên trên một điểm là vị trí hướng của vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm cơ.

+ Đường mức độ năng lượng điện của năng lượng điện ngôi trường tĩnh năng lượng điện là hàng không kín. Nó rời khỏi năng lượng điện dương và kết đôn đốc ở năng lượng điện âm.

+ Tuy những đàng mức độ kể từ là dày đặc tuy nhiên người tao chỉ vẽ một trong những không nhiều đàng theo dõi quy tắc sau : Số đàng mức độ trải qua một năng lượng điện chắc chắn bịa đặt vuông góc với đàng mức độ năng lượng điện bên trên điểm tuy nhiên tao xét thì tỉ lệ thành phần với độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm cơ.

4. Điện ngôi trường đều

Điện ngôi trường đều là năng lượng điện ngôi trường tuy nhiên vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên từng điểm đều sở hữu nằm trong phương, nằm trong chiều, và nằm trong phỏng lớn; đàng mức độ năng lượng điện là những đường thẳng liền mạch tuy nhiên song cơ hội đều.

Điện ngôi trường vô một năng lượng điện môi đồng hóa học nằm tại vị trí thân thích nhị phiên bản sắt kẽm kim loại bằng bịa đặt tuy nhiên song cùng nhau và năng lượng điện đều nhau, ngược vết là 1 trong năng lượng điện ngôi trường đều.

Xem thêm: đại học luật hà nội, điểm chuẩn

Sơ loại suy nghĩ về năng lượng điện ngôi trường và độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Đường mức độ điện