đơn vị đo cường độ âm là

Bách khoa toàn thư hé Wikipedia

Đo đạc âm thanh

Đặc tính

Bạn đang xem: đơn vị đo cường độ âm là

Ký hiệu

 Áp suất âm thanh p, SPL
 Vận tốc hạt v, SVL
 Dịch trả hạt δ
 Cường phỏng âm thanh I, SIL
 Công suất âm thanh P, SWL
 Năng lượng âm thanh W
 Mật phỏng tích điện âm thanh w
 Phơi nhiễm âm thanh E, SEL
 Trở kháng âm thanh Z
 Vận tốc âm thanh c
 Tần số âm thanh AF
 Tổn thất truyền đạt TL

  • x
  • t
  • s

Cường phỏng âm thanh là lượng tích điện được sóng âm tương truyền nhập một đơn vị chức năng thời hạn qua chuyện một đơn vị chức năng diện tích S bịa đặt vuông góc với phương truyền âm. Đơn vị độ mạnh âm là oát bên trên mét vuông (ký hiệu: W/m²).

Mức độ mạnh âm[sửa | sửa mã nguồn]

Định nghĩa[sửa | sửa mã nguồn]

Đối với tai nhân loại, độ quý hiếm vô cùng của độ mạnh âm I ko cần thiết vì chưng độ quý hiếm tỉ đối của I đối với một độ quý hiếm I0 nào là cơ lựa chọn thực hiện chuẩn chỉnh. Người tao khái niệm mức độ mạnh âm L là lôga rít thập phân của tỉ số I/I0

Xem thêm: khi nói về thành phần hữu sinh của hệ sinh thái phát biểu nào sau đây là đúng

L(B) = lg(I/I0)

Đơn vị nấc độ mạnh âm[sửa | sửa mã nguồn]

Đơn vị nấc độ mạnh âm là Ben (ký hiệu: B). Như vậy nấc độ mạnh âm vì chưng 1,2,3,4 B... điều này tức là độ mạnh âm I rộng lớn bộp chộp 10, 10^2, 10^3, 10^4... độ mạnh âm chuẩn chỉnh I0.

Xem thêm: một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa là

Trong thực tiễn người tao thông thường sử dụng đơn vị chức năng đêxiben (ký hiệu: dB), vì chưng 1/10 ben. Số đo L vì chưng đêxiben rộng lớn bộp chộp 10 số đo vì chưng ben

L(dB)= 10lg(I/I0)

Khi L= 1 dB, thì I rộng lớn bộp chộp 1.26 thứ tự I0. Đó là nấc độ mạnh âm nhỏ nhất tuy nhiên tai tao rất có thể phân biệt được.

Cường phỏng âm chuẩn chỉnh I0= 10^-12 W/m^2.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]