đồng bằng duyên hải miền trung nhỏ hẹp vì

2. Ai vẫn lấy áo long cổn (áo thêu dragon cho tới ngôi nhà vua) trao cho tới Lê Hoàn và chào ông lên thực hiện vua?a. Đinh Tiên Hoàng                        b. Đinh Liễnc. Đinh Toàn                                  d. Thái hậu bọn họ Dương3. Quân Tống tiến công nhập VN vì chưng những đàng nào?a. Đường thủy                         b. Đường bộc. Đường Fe.                         d. Đường thủy và đường 4. Ai là kẻ dời đô kể từ Hoa...

Đọc tiếp

Bạn đang xem: đồng bằng duyên hải miền trung nhỏ hẹp vì

2. Ai vẫn lấy áo long cổn (áo thêu dragon cho tới ngôi nhà vua) trao cho tới Lê Hoàn và chào ông lên thực hiện vua?

a. Đinh Tiên Hoàng                        b. Đinh Liễn

c. Đinh Toàn                                  d. Thái hậu bọn họ Dương

3. Quân Tống tiến công nhập VN vì chưng những đàng nào?

a. Đường thủy                         b. Đường bộ

c. Đường Fe.                         d. Đường thủy và đường

4. Ai là kẻ dời đô kể từ Hoa Lư( Ninh Bình) rời khỏi Thăng Long?

a. Lý Thường Kiệt

b. Lý Thái Tổ( Lý Công Uẩn)

c. Lý Thánh Tông c. Lý Chiêu Hoàng

5. Kinh trở thành Thăng Long thời Lý sở hữu những gì quánh biệt?

a. Có đường tàu, đàng thủy chuồn những nước.             

b. phần lớn thành tháp, hoàng cung, đền rồng miếu, phố phường nhộn nhịp

c. Có cầu Long Biên bắc qua chuyện sông Hồng

d. Có nhiều ngôi nhà cao tầng liền kề, khách hàng sạn

6. Nhà Lý dời đô rời khỏi Thăng Long nhập năm nào?

Xem thêm: tác dụng của hoán dụ

a. Năm 1009                       b. Năm 1010                 c. Năm 1226     

d. Năm 2010 

7. Ai vẫn thay tên nước là Đại Việt? 

a. Lý Thánh Tông                       b. Lý Nhân Tông

c. Lý Thái Tổ                             d Lý Anh Tông

8.Cuộc kháng chiến kháng quân Tống xâm lăng phen thứ hai ra mắt nhập năm nào? 

a. Năm 1075- 1077

b. năm 1072 - 1075

c. Năm 1076- 1077 d. Năm 1077 

9.Ai là kẻ chỉ đạo quần chúng. # tao kháng chiến kháng quân Tống xâm lăng phen 2?

a. Lý Thường Kiệt                 b. Lý Huệ Tông

c. Lý Thánh Tông                       d. Lý Chiêu Hoàng 10.

Cuộc kháng chiến kháng quân Tống xâm lăng phen thứ hai ra mắt bên trên sông nào?           

a. Sông Như Nguyệt                    b. Sông Hồng              c. Sông Cửu Long

Xem thêm: khối đa diện được bao bởi

d. Sông Đuống

11. Chủ trương " ngồi yên tĩnh đợi giặc ko vì chưng lấy quân tấn công trước nhằm ngăn thế mạnh mẽ của giặc" là của ai?

a. Lê Hoàn                      b. Lý Công Uẩn               c. Lý Thánh Tông d. Lý Thường Kiệt