động lực của dịch mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa

Câu hỏi:

24/07/2019 127,356

Bạn đang xem: động lực của dịch mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa

A. Lá và rễ.    

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án A

- Dịch mạch rây dịch chuyển kể từ tế bào quang quẻ ăn ý nhập lá (cơ quan lại nguồn) nhập mạch rây cho tới những phòng ban chứa chấp (rễ, ngược,…).

- Động lực của loại mạch rây là việc chênh nghiêng áp suất thấm vào thân mật phòng ban mối cung cấp (nơi sở hữu áp suất thấm vào cao) và phòng ban chứa chấp (nơi sở hữu áp suất thấm vào thấp).

→ Mạch rây nối những tế bào của phòng ban mối cung cấp với những tế bào của phòng ban chứa chấp hùn loại mạch rây chảy kể từ điểm sở hữu áp suất thấm vào cao cho tới điểm sở hữu áp suất thấm vào thấp rộng lớn.

Động lực của loại mạch rây là việc chệnh nghiêng áp suất thấm vào thân mật (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nước được vận fake ở thân mật công ty yếu?

A. Qua mạch rây theo hướng kể từ bên trên xuống.

B. Từ mạch mộc lịch sự mạch rây

C. Từ mạch rây lịch sự mạch gỗ

D. Qua mạch gỗ

Câu 2:

Tế bào mạch mộc của cây bao gồm quản lí bào và?

A. Tế bào nội so bì.     

B. Tế bào lông bú.

C. Mạch ống.     

D. Tế bào biểu so bì.

Câu 3:

Chất tan được vận fake đa phần nhập hệ mạch rây là?

A. Fructôzơ.    

B. Glucôzơ.

C. Saccarôzơ.    

Xem thêm: đơn vị đo điện trở là

D. Ion khoáng.

Câu 4:

Trong những điểm sáng sau :

(1) Các tế bào nối đầu cùng nhau trở thành ống lâu năm chuồn kể từ lá xuống rễ.

(2) Gồm những tế bào bị tiêu diệt.

(3) Thành tế bào được linhin hóa.

(4) Đầu của tế bào này gắn kèm với đầu của tế bào cơ trở thành những ống lâu năm kể từ rễ lên lá.

(5) Gồm những tế bào sinh sống.

Mạch mộc sở hữu từng nào điểm sáng đang được thưa ở trên?

A. 2.       

B. 3.       

C. 4.       

D. 5.

Câu 5:

Dịch mạch rây sở hữu bộ phận đa phần là?

A. Hormone thực vật.    

B. Axit amin, Vi-Ta-Min và ion kali.

C. Saccarôzơ.     

D. Cả A, B và C.

Câu 6:

Trong một thử nghiệm chứng tỏ loại mạch mộc và loại mạch rây, người tớ tổ chức tiêm nhập mạch rây nằm trong phần thân mật thân của một cây đang được trở nên tân tiến mạnh một hỗn hợp color đỏ; mặt khác, một hỗn hợp gold color được tiêm nhập mạch mộc của thân mật ở nằm trong chừng cao. Hiện tượng nào là tiếp sau đây sở hữu Xu thế xẩy ra sau khoảng chừng một ngày?

A. Ngọn cây (phần xa thẳm mặt mày khu đất nhất) chỉ mất dung dịch nhuộm đỏ au, còn chóp rễ (phần thâm thúy nhất bên dưới đất) chỉ mất dung dịch nhuộm vàng.

B. Ngọn cây chỉ mất dung dịch nhuộm vàng; chóp rễ chỉ mất dung dịch nhuộm đỏ au.

C. Ngọn cây sở hữu cả dung dịch nhuộm đỏ au và vàng; chóp rễ chỉ mất dung dịch nhuộm đỏ au.

Xem thêm: tính diện tích tứ giác

D. Ngọn cây chỉ mất dung dịch nhuộm đỏ; chóp rễ sở hữu cả dung dịch nhuộm đỏ au và vàng.