hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng r1 = 2 cm

Câu hỏi:

28/05/2020 83,117

Hai năng lượng điện điểm đều nhau đặt điều vô chân ko xa nhau một khoảng r1 = 2 (cm). Lực đẩy thân thuộc bọn chúng là F1=1,6.10-4 (N). Để lực tương tác thân thuộc nhì năng lượng điện cơ bằng F2=2,5.10-4 (N) thì khoảng cách thân thuộc bọn chúng là:

Bạn đang xem: hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng r1 = 2 cm

B. r2 = 1,6 (cm)

Đáp án chủ yếu xác

Chọn: B

Hướng dẫn:

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặt một năng lượng điện dương, lượng nhỏ vào một trong những năng lượng điện ngôi trường đều rồi thả nhẹ nhàng. Điện tích tiếp tục đem động:

A. dọc từ chiều của lối mức độ năng lượng điện trường

B. trái hướng lối mức độ năng lượng điện trường

C. vuông góc với lối mức độ năng lượng điện trường

D. theo gót một hành trình bất kỳ

Câu 2:

Mối contact thân thuộc hiệu năng lượng điện thế UMNvà hiệu năng lượng điện thế UNM là:

A. UMN=UNM

B. UMN=-UNM

C. UMN=1UNM

D. UMN=-1UNM

Câu 3:

Khoảng cơ hội thân thuộc một prôton và một êlectron là r = 5.10-9(cm), coi rằng prôton và êlectron là những năng lượng điện điểm. Lực tương tác thân thuộc bọn chúng là:

A. lực bú mớm với F = 9,216.10-12 (N).

B. lực đẩy với F = 9,216.10-12 (N).

Xem thêm: tại sao nói lực là một đại lượng vectơ

C. lực bú mớm với F = 9,216.10-8 (N).

D. lực đẩy với F = 9,216.10-8 (N).

Câu 4:

Phát biểu này sau đấy là không đúng?

A. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện dương là vật thiếu thốn êlectron.

B. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện âm là vật quá êlectron

C. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện dương là vật đã nhận được thêm thắt những ion dương

D. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện âm là vật đã nhận được thêm thắt êlectron

Câu 5:

Hai năng lượng điện tích q1=5.10-16 (C),  q2=-5.10-16 (C), đặt điều bên trên nhì đỉnh B và C của một tam giác đều ABC cạnh bởi vì 8 (cm) vô bầu không khí. Cường chừng năng lượng điện ngôi trường bên trên đỉnh A của tam giác ABC có tính rộng lớn là:

A. E = 1,2178.10-3 (V/m).

B. E = 0,6089.10-3 (V/m).

C. E = 0,3515.10-3 (V/m).

D. E = 0,7031.10-3 (V/m).

Câu 6:

Một năng lượng điện q = 1 (μC) dịch rời kể từ điểm A tới điểm B vô năng lượng điện ngôi trường, nó chiếm được một tích điện W = 0,2 (mJ). Hiệu năng lượng điện thế thân thuộc nhì điểm A, B là:

A. U = 0,đôi mươi (V).

B. U = 0,đôi mươi (mV).

C. U = 200 (kV).

Xem thêm: đạo hàm của 1/x

D. U = 200 (V).