hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương cùng

Câu hỏi:

01/10/2019 173,273

A. nằm trong biên phỏng, nằm trong tần số.

Bạn đang xem: hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương cùng

B. nằm trong biên phỏng, phỏng lệch sóng ko thay đổi.

C. nằm trong tần số, nằm trong vận tốc truyền sóng.

D. nằm trong tần số, phỏng lệch sóng ko thay đổi.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

+ Hai mối cung cấp phối hợp là nhì mối cung cấp xấp xỉ nằm trong phương, nằm trong tần số và có tính lệch sóng ko thay đổi theo đuổi thời hạn.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một sóng cơ truyền dọc từ trục Ox với phương trình là u = 5cos(6πt - πx) (cm), với t đo vì như thế s, x đo vì như thế m. Tốc phỏng truyền sóng này là

A. 3 m/s.

B. 60 m/s.

C. 6 m/s.

D. 30 m/s.

Câu 2:

Trên một phương truyền sóng với nhì điểm M và N xa nhau chừng 80 centimet. Sóng truyền theo hướng kể từ M cho tới N với bước sóng là một trong những,6 m. Coi biên phỏng của sóng ko thay đổi nhập quy trình truyền sóng, sành phương trình sóng bên trên N là uN = 0,08 cos0,5π(t – 4) (m) thì phương trình sóng bên trên M là:

A. uM = 0,08cos 0,5π(t + 4) (m).

B. uM = 0,08cos 0,5π(t + 0,5) (m).

C. uM = 0,08cos0,5π(t – 1) (m).

D. uM = 0,08cos0,5π(t – 2) (m).

Câu 3:

Điều khiếu nại nhằm nhì sóng giao phó trét được cùng nhau là nhì sóng

A. nằm trong phương, nằm trong tần số và hiệu số trộn ko thay đổi theo đuổi thời hạn.

Xem thêm: vùng đồng bằng nước ta thường xảy ra

B. vận động nằm trong chiều với nằm trong vận tốc.

C. nằm trong biên phỏng, nằm trong bước sóng, trộn ban sơ.

D. nằm trong phương, luôn luôn đi kèm theo cùng nhau.

Câu 4:

Trên một sợi chão OB căng ngang, nhì đầu cố định và thắt chặt đang sẵn có sóng giới hạn với tần số f xác lập. Gọi M, N và P.. là phụ vương điểm bên trên chão toạ lạc cân nặng bằng phương pháp B thứu tự là 4 centimet, 6 centimet và 38 centimet. Hình vẽ tế bào miêu tả hình dạng sợi chão bên trên thời gian t1 (đường 1) và t2 = t1 + (13/12f) (đường 2). Tại thời gian t1, li phỏng của thành phần chão ở N vì như thế biên phỏng của thành phần chão ở M và vận tốc của thành phần chão ở M là 60 cm/s. Tại thời gian t2, véc tơ vận tốc tức thời của thành phần chão ở P.. là

A. 203 (cm/s).

B. 0 (cm/s).

C. –60 (cm/s).

D. 60 (cm/s).

Câu 5:

Một chão đàn với chiều nhiều năm 70 centimet, khi gảy nó vạc rời khỏi âm cơ phiên bản với tần số f. Người nghịch tặc bấm phím đàn cho tới chão ngắn ngủn lại nhằm nó vạc rời khỏi âm mới nhất với họa âm bậc 3 với tần số 3,5f. Chiều nhiều năm của chão còn sót lại là

A. 60 centimet.

B. 30 centimet.

C. 10 centimet.

D. 20 centimet.

Câu 6:

Một ống sáo nhiều năm 0,6 m được bịt kín một đầu một đầu nhằm hở. Cho rằng véc tơ vận tốc tức thời truyền âm nhập không gian là 300 m/s. Hai tần số nằm trong tận hưởng thấp nhất lúc thổi nhập ống sáo là

A. 125 Hz và 250 Hz.

B. 125 Hz và 375 Hz.

C. 250 Hz và 750 Hz.

Xem thêm: các mảng kiến tạo có thể di chuyển là do

D. 250Hz và 500Hz.