kết quả lớn nhất của phong trào đồng khởi

Kết ngược lớn số 1 của trào lưu “Đồng khởi” (1959 - 1960) ở miền Nam là

Bạn đang xem: kết quả lớn nhất của phong trào đồng khởi

Kết ngược lớn số 1 của trào lưu “Đồng khởi” (1959 - 1960) ở miền Nam là

A. khối hệ thống “ấp chiến lược” sụp sập, nhiều vùng vùng quê được hóa giải.

B. Mặt trận dân tộc bản địa Giải phóng miền Nam nước Việt Nam Thành lập.

C. giáng một đòn u ám nhập quyết sách thực dân mới nhất của Mĩ.

D. thực hiện sụp sập trọn vẹn tổ chức chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

Đáp án B

25 đề Đánh giá chỉ năng lượng ĐHQG TP.Hồ Chí Minh Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ
Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ
25 đề Đánh giá chỉ năng lượng ĐHQG TP.Hồ Chí Minh Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ

Xem thêm: tính diện tích tứ giác

Tổng ôn - Luyện ganh đua môn Lịch sử 2024

250.000đ 189.000đ

Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ