khởi đầu của một operon là một trình tự nuclêôtit đặc biệt gọi là

hint-header

Cập nhật ngày: 08-05-2022

Bạn đang xem: khởi đầu của một operon là một trình tự nuclêôtit đặc biệt gọi là


Chia sẻ bởi: lê văn linh


Khởi đầu của một opêron là một trong những trình tự động nuclêôtit đặc biệt quan trọng gọi là

Chủ đề liên quan

Trong cách thức điều tiết sinh hoạt ren ở loại vật nhân sơ, tầm quan trọng của ren điều tiết là

A

đem vấn đề mang lại việc tổ hợp một prôtêin ức chế tạo ra động lên những ren cấu hình.

B

điểm gắn vô của prôtêin khắc chế nhằm ngăn trở sinh hoạt của enzim phiên mã.

C

đem vấn đề mang lại việc tổ hợp một prôtêin ức chế tạo ra động lên vùng vận hành.

D

đem vấn đề mang lại việc tổ hợp một prôtêin ức chế tạo ra động lên vùng phát động.

Theo cách thức điều tiết sinh hoạt của opêron Lac ở E.coli, Lúc xuất hiện của lactôzơ vô tế bào, lactôzơ tiếp tục tương tác với

Không nằm trong bộ phận của một opêron tuy nhiên sở hữu tầm quan trọng ra quyết định sinh hoạt của opêron là

Sản phẩm tạo hình ở đầu cuối theo dõi quy mô của opêron Lac ở E.coli là:

A

1 loại prôtêin ứng của 3 ren Z, Y, A tạo hình 1 loại enzim phân diệt lactôzơ

B

3 loại prôtêin ứng của 3 ren Z, Y, A tạo hình 3 loại enzim phân diệt lactôzơ

C

1 phân tử mARN đem vấn đề ứng của 3 ren Z, Y, A

D

3 phân tử mARN ứng với 3 ren Z, Y, A

Hai mái ấm khoa học tập người Pháp vẫn trị xuất hiện cách thức điều hoà sinh hoạt ren ở:

Khi nói tới opêron Lac ở vi trùng E. coli, sở hữu từng nào tuyên bố tại đây sai?
I.Gen điều tiết (R) nằm trong bộ phận của opêron Lac.
II.Vùng vận hành (O) là điểm ARN pôlimeraza dính vào và khởi điểm phiên mã.
III.Khi môi trường xung quanh không tồn tại lactôzơ thì ren điều tiết (R) ko phiên mã.
IV.Khi ren cấu hình A và ren cấu hình Z đều phiên mã 12 thứ tự thì ren cấu hình Y cũng phiên mã 12 thứ tự.

Khi nói tới opêron Lac ở vi trùng E. coli, sở hữu từng nào tuyên bố tại đây đúng?
I. Gen điều tiết (R) ko nằm trong bộ phận của opêron Lac.
II. Vùng phát động (P) là điểm prôtêin khắc chế rất có thể link thực hiện ngăn chặn sự phiên mã.
III. Khi môi trường xung quanh không tồn tại lactôzơ thì ren điều tiết (R) vẫn rất có thể phiên mã.
IV. Khi ren cấu hình A phiên mã 5 thứ tự thì ren cấu hình Z phiên mã gấp đôi.

Đơn vị cấu hình bao gồm một quãng ADN chứa chấp 146 cặp nu quấn xung quanh 8 phân tử histon 1 ¾ vòng của NST ở loại vật nhân thực được gọi là

Dạng đột phát triển thành cấu hình NST chắc chắn là dẫn theo thực hiện tăng con số ren bên trên NST là

Mức xoắn 3 vô cấu hình siêu hiển vi của NST ở loại vật nhân thực gọi là

Xét một cặp NST tương đương sở hữu trình tự động bố trí những ren như sau ABCDEFGŸHI và abcdefgŸhi. Do rối loàn vô quy trình rời phân vẫn đưa đến một giao phó tử sở hữu NST bên trên với trình tự động bố trí những ren là ABCdefFGŸHI. cũng có thể tóm lại, vô rời phân vẫn xẩy ra hiện tại tượng:

A

Xem thêm: biện pháp tu từ ẩn dụ

trao thay đổi đoạn NST ko cân nặng đằm thắm 2 crômatit của 2 NST tương đương.

B

nối đoạn NST bị đứt vô NST tương đương.

C

nối đoạn NST bị đứt vô NST ko tương đương.

D

trao thay đổi đoạn NST ko cân nặng đằm thắm 2 crômatit của 2 NST ko tương đương.

Trình tự động nuclêôtit vô ADN có công dụng bảo đảm và thực hiện những NST ko bám vô nhau ở ở

Trao thay đổi đoạn đằm thắm 2 NST ko tương đương tạo nên hiện tại tượng

Trong chu kì tế bào, NST đơn teo xoắn cực to để ý được bên dưới kính hiển vi vào

Dạng đột phát triển thành cấu hình NST thông thường tạo nên tổn thất cân đối ren nguy hiểm nhất là:

Điều ko đúng vào khi mang lại rằng: Tại những loại đơn tính giao hợp, NST giới tính

A

chỉ tồn bên trên vô tế bào sinh dục của khung hình.

B

chỉ bao gồm một cặp, tương đương ở giới này thì ko tương đương ở giới cơ.

C

không những đem ren quy tấp tểnh nam nữ mà còn phải đem ren quy tấp tểnh tính trạng thông thường.

D

của những loại thú, con ruồi giấm con cái đực là XY con cháu là XX.

Sự teo xoắn ở những cường độ không giống nhau của NST tạo nên ĐK thuận tiện cho

A

sự phân li NST vô phân bào.

B

sự tổng hợp NST vô phân bào.

C

sự biểu lộ sắc thái NST ở kì đằm thắm.

D

sự phân li và tổng hợp NST vô phân bào.

Xem thêm: triều đình huế thực hiện kế sách gì khi pháp tấn công gia định

Dạng đột phát triển thành này được phần mềm nhằm loại ngoài NST những ren ko mong ước ở một vài loại cây trồng?

Một NST sở hữu trình tự động những ren là bị đột phát triển thành sở hữu trình tự động những ren là . Đây là dạng đột phát triển thành loại

Đột phát triển thành thực hiện đẩy mạnh dung lượng amylaza ở Đại mạch nằm trong dạng