kịch bản đại hội công đoàn cơ sở

Kịch phiên bản lịch trình Đại hội công đoàn cơ sở

Tải xuống

Bạn đang xem: kịch bản đại hội công đoàn cơ sở

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ …………………

LẦN THỨ …., NHIỆM KỲ 20… - 20…

(Ngày… /…/20…)

I - NGHI THỨC:

1 - Chào cờ

Kính chào toàn thể quý khách đại biểu đứng lên chỉnh đốn phục trang thực hiện lễ xin chào cờ.

Nghiêm … Chào cờ … xin chào (Phát nhạc Quốc ca).

Mời những đồng chí ổn định ấn định chổ ngồi.

2 - Tuyên tía nguyên nhân, trình làng đại biểu:

Kính thưa: Quí điều khiển, toàn thể đại hội!

Căn cứ Điều lệ Công đoàn nước ta và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn nước ta khoá XI

Thực hiện tại Kế hoạch số …, ngày … mon … năm 20…, của Ban Thường vụ LĐLĐ……..……, về sự việc tổ chức triển khai Đại hội công đoàn những cấp cho

Sau một thời hạn tích đặc biệt sẵn sàng những ĐK quan trọng đáp ứng mang đến đại hội đợt loại … Công đoàn hạ tầng …………….., nhiệm kỳ 20…-20…. Đến ni, vẫn kết đúc đủ những ĐK nhằm tổ chức Đại hội theo gót Kế hoạch.

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã và Chi ủy ……..…….. Hôm ni, ngày …/ …./20…. Đại hội Công đoàn hạ tầng …………………., đợt loại VII, nhiệm kỳ 20… - 20… tổ chức mở màn.

Đại hội phấn khởi mừng, và trân trọng tiếp đón những vị khách quý đến chơi nhà cho tới dự và chỉ huy Đại hội.

* Về Lãnh đạo LĐLĐ….………...:

Xin trân trọng giới thiệu:

Đ/c………………………………………………………………..

*Về phía điều khiển ……………:

Xin trân trọng giới thiệu:

Đ/c……………………………………………………………

Đ/c………………………………………………………………… * Về phía Công đoàn cơ sở: Xin được trân trọng giới thiệu:

Đ/c:…………………………………………, Chủ tịch Công đoàn, Phó quản trị, với mọi đ/c UVBCH, ủy viên ủy ban đánh giá Công đoàn hạ tầng …………………….., khóa …, nhiệm kỳ 20…-20….

* Về đại biểu dự đại hội:

Theo Thông báo tập trung của BCH Công đoàn hạ tầng ……………………, con số đại biểu được chào dự Đại hội đợt loại …. là …… đoàn viên công đoàn, với …. phái đẹp, cho tới giờ này đại biểu đầu tiên vẫn xuất hiện …. đại biểu ( …. nữ), cướp tỷ trọng ….%. vắng ngắt ............. đại biểu, lý do: .........................................., tỷ trọng................%.

* Đề nghị Đại hội nồng nhiệt tiếp nhận toàn bộ đại biểu về dự Đại hội ngày hôm nay.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch, thư ký Đại hội

Kính thưa: Quí điều khiển, toàn thể đại hội!

Để điều khiển và quản lý điều hành lịch trình, nội dung của Đại hội và tổ hợp, biên chép lại quy trình trình diễn biến đổi của Đại hội, thay cho mặt mũi Ban tổ chức triển khai Đại hội, tôi van lơn đề cử Đoàn quản trị, thư ký Đại hội bao gồm những đồng chí:

Đoàn quản trị Đại hội:

1. Đ/c …………………., Chủ tịch CĐCS ……………………, khóa ….

2. Đ/c …………………., Phó quản trị CĐCS ……………………, khóa …..

3. Đ/c ………………., Trưởng ban phái đẹp công CĐCS CĐCS …………., khóa …..

Thư ký Đại hội:

Đ/c …………………., ……………

Đ/c …………………., ……………

Xin chào đại biểu mang đến chủ kiến về nhân sự dự con kiến nhập cuộc Đoàn quản trị, thư ký Đại hội.

Xin chào chủ kiến của đại biểu?. Nếu đại biểu không tồn tại chủ kiến, van lơn mang đến chủ kiến biểu quyết.

- Đại biểu thống nhất với list dự con kiến Đoàn quản trị, thư ký Đại hội nhưng mà ban tổ chức triển khai một vừa hai phải đề cử … van lơn mang đến chủ kiến biểu quyết (giơ thẻ đoàn viên ). Mời nhằm thẻ xuống. Xin cảm ơn đại biểu.

- Đại biểu với chủ kiến khác?.......... Không có……… Như vậy Đại hội vẫn thống nhất ….%. Xin cho 1 tràng vỗ tay.

Sau trên đây van lơn chào đoàn quản trị, thư ký lên địa điểm thao tác làm việc

Xin trao quyền quản lý điều hành lại mang đến Đoàn quản trị đại hội,

Xin chúc Đại hội hành công chất lượng đẹp mắt.

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo con số và tư cơ hội đại biểu đợt 1:

Đồng chí:………………….Báo cáo con số và tư cơ hội đại biểu.

- Người thực hiện: …………………. (chuẩn bị vày văn bản)

Kính thưa: Quí điều khiển, toàn thể đại hội!

Đọc văn bản………………………………………….xong xuôi giới thiệu

Tiếp theo gót nội dung lịch trình, van lơn trân trọng trình làng Đ/c …………………. quản trị tuyên bố mở màn đại hội, van lơn trân trọng kính chào đồng chí.

2. Diển văn khai mạc

- Người thực hiện: …………………. (chuẩn bị vày văn bản)

Kính thưa: Quý điều khiển, toàn thể đại hội!

Đọc văn bản………………………………………….xong xuôi giới thiệu

Tiếp theo gót nội dung lịch trình, van lơn trân trọng trình làng Đ/c …………………. trải qua lịch trình, quy định thao tác làm việc của đại hội, van lơn trân trọng kính chào đồng chí.

3. Đoàn quản trị trải qua lịch trình, quy định thao tác làm việc của đại hội

- Người thực hiện: …………………. (chuẩn bị vày văn bản)

Kính thưa: Quí điều khiển, toàn thể đại hội!

Đọc văn bản…………………………………………. Tôi một vừa hai phải trải qua lịch trình, quy định thao tác làm việc của đại hội.

Xin chào đại biểu mang đến chủ kiến về lịch trình đại hội...... Nếu đại biểu không tồn tại chủ kiến, van lơn mang đến chủ kiến biểu quyết:

- Đại biểu thống nhất với lịch trình, quy định của đại hội một vừa hai phải trải qua, van lơn mang đến chủ kiến biểu quyết (giơ thẻ đoàn viên) Xin chào nhằm thẻ xuống, cám ơn!

- Đại biểu với chủ kiến khác?.......Không có…Như vậy đại biểu vẫn thống nhất ….%, (Vỗ tay).

Tiếp theo gót nội dung lịch trình, van lơn trân trọng trình làng Đ/c ……………………. trải qua report tổng kết nhiệm kỳ 20…-20… và phương phía nhiệm kỳ cho tới, van lơn trân trọng kính chào đồng chí.

4. Thông qua loa report tổng kết nhiệm kỳ 20…-20… và phương phía nhiệm kỳ cho tới

- Người thực hiện: …………………. (chuẩn bị vày văn bản)

Kính thưa: Quí điều khiển, toàn thể đại hội!

Đọc văn bản…………………………………………. Tôi một vừa hai phải trải qua dự thảo report sản phẩm tiến hành Nghị quyết đại hội công đoàn hạ tầng, nhiệm kỳ 20…-20… và tiềm năng, trọng trách của công đoàn hạ tầng, nhiệm kỳ 20…-20…

Xin cám ơn và chúc mức độ khoẻ quý khách đại biểu, chúc Đại hội thành công xuất sắc chất lượng đẹp mắt.

Tiếp theo gót nội dung lịch trình, van lơn trân trọng trình làng Đ/c …………………. trải qua report kiểm điểm của BCH CĐCS khóa … nhiệm kỳ 20…-20…, van lơn trân trọng kính chào đồng chí.

5. Thông qua loa Báo cáo kiểm điểm của BCH CĐCS khóa … nhiệm kỳ 20…-20….

- Người trình bày: …………………. (chuẩn bị vày văn bản)

Kính thưa: Quí điều khiển, toàn thể đại hội!

Đọc văn bản…………………………………………. Tôi một vừa hai phải trải qua Báo cáo kiểm điểm của BCH CĐCS khóa…nhiệm kỳ 20…-20…..

Xin cám ơn và chúc mức độ khoẻ quý khách đại biểu, chúc Đại hội thành công xuất sắc chất lượng đẹp mắt.

Tiếp theo gót nội dung lịch trình, van lơn trân trọng trình làng Đ/c …………………. trải qua report tổ hợp chủ kiến góp sức của đoàn viên nhập văn khiếu nại, van lơn trân trọng kính chào đồng chí.

6. Báo cáo tổ hợp chủ kiến góp sức của đoàn viên nhập văn kiện:

- Người thực hiện: …………………. (chuẩn bị vày văn bản)

Kính thưa: Quí điều khiển, toàn thể đại hội!

Đọc văn bản………………………………………….

- Văn khiếu nại đại Đại hội CĐCS ………………….., đợt loại ….

- Văn khiếu nại Đại hội ..... công đoàn ……………nhiệm kỳ 20…-20…

- Dự thảo Điều lệ Công đoàn nước ta (sửa thay đổi, bửa sung)

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Tôi một vừa hai phải trải qua report tổ hợp những chủ kiến góp sức nhập dự thảo văn khiếu nại Đại hội CĐCS …………………, đợt loại … nhiệm kỳ 20…-20…; văn khiếu nại Đại hội … công đoàn …………. nhiệm kỳ 20…-20… và chủ kiến góp sức dự thảo Điều lệ Công đoàn nước ta (sửa thay đổi, bửa sung).

7. Ý con kiến góp sức thẳng bên trên Đại hội (ngoài những chủ kiến vẫn tổng hợp)

Sau trên đây kinh chào đại biểu Đại hội nối tiếp thảo luận, ngoài ra chủ kiến như vẫn tổ hợp một vừa hai phải nêu, đại biểu với chủ kiến góp sức gì thêm thắt..... van lơn chào đại biểu.

- Như vậy đại biểu không tồn tại chủ kiến .... van lơn cám ơn của đại biểu vẫn thống nhất.

Tiếp theo gót nội dung lịch trình, van lơn trân trọng trình làng Đ/c …………………. quản lý điều hành biểu quyết trải qua văn khiếu nại đại hội, van lơn trân trọng kính chào đồng chí.

8. Biểu quyết trải qua văn khiếu nại đại hội

- Người thực hiện: ………………….

Kính thưa: Toàn thể đại hội!

Trước khi Đại hội bước sang trọng phần loại nhì, bầu BCH khóa mới mẻ, thay cho mặt mũi đoàn quản trị Đại hội tôi van lơn chủ kiến biểu quyết trải qua văn khiếu nại đại.

- Đại biểu thống nhất với dự thảo report tổng kết nhiệm kỳ 20… - 20…; tiềm năng, phương phía, trọng trách nhiệm kỳ 20… - 20…; report tự động phê của BCH công đoàn khóa …, van lơn mang đến chủ kiến biểu quyết (giơ thẻ đoàn viên) Xin chào nhằm thẻ xuống. Xin cám ơn!

- Đại biểu này với chủ kiến khác:...ko với, như thế, đại hội thống nhất …% với những văn khiếu nại nhưng mà Đoàn quản trị Đại hội một vừa hai phải trải qua.

Xin những đồng chí chúc mừng triển khai xong phần văn khiếu nại Đại hội. (vỗ tay )

Tiếp theo gót nội dung lịch trình, van lơn trân trọng trình làng Đ/c …………………………………………………………………… Phát biểu chỉ huy của Công đoàn cấp cho bên trên, van lơn trân trọng kính chào đồng chí.

9. Phát biểu chỉ huy của Công đoàn cấp cho trên

Cấp bên trên phân phát biểu……………………………………………

Tiếp theo gót nội dung lịch trình, van lơn trân trọng trình làng Đ/c …………………………………………………………………… Phát biểu chỉ huy của chi cỗ ………………………., van lơn trân trọng kính chào đồng chí.

10. Phát biểu của chi cỗ

Chi cỗ tuyên bố …………………………………………………

11. Đáp kể từ (Đoàn Chủ tịch – ………………….)

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Tại Đại hội CĐCS ……………………., đợt loại …., nhiệm kỳ 20… - 20…, cho tới dự và chỉ huy đại hội Đ/c …………………..LĐLĐ …………… và đồng chí…………………………………, ………..…………….vẫn với bài xích tuyên bố cần thiết, phân tách một cơ hội thâm thúy, toàn vẹn về hoạt động và sinh hoạt công đoàn và những triết lý mang đến đoàn viên phấn đấu, học hành, tập luyện. Đồng thời, những đồng chí vẫn chỉ ra rằng những mặt mũi mạnh, mặt mũi giới hạn và những yếu tố mới mẻ đưa ra mang đến công tác làm việc Công đoàn nhập thời hạn cho tới.

Thay mặt mũi toàn bộ đoàn viên công đoàn tôi van lơn hứa tiếp tục trang nghiêm tiếp nhận và thực hiện tiến hành theo gót chủ kiến chỉ huy của đồng chí……………………….….LĐLĐ ………….. và đồng chí …………………………………, ……………………….. tiếp tục đẩy mạnh những kết quả đạt được nhanh gọn, xử lý những trở ngại, giới hạn fake công tác làm việc Công đoàn càng ngày càng vững vàng mạnh về từng mặt mũi. Góp phần tiến hành thắng lợi những tiêu chuẩn đưa ra.

Xin trân trọng cám ơn và chúc sức mạnh 2 đồng chí!

Tiếp theo gót nội dung lịch trình, van lơn trân trọng trình làng Đ/c …………………………………………………………………… report đề án nhân sự BCH khóa mới mẻ và nhân sự đại biểu dự đại hội cấp cho bên trên, van lơn trân trọng kính chào đồng chí.

III. PHẦN BẦU CỬ:

A. Bầu cử BCH khóa VII, nhiệm kỳ 20… - 20…

1. Đoàn quản trị report đề án nhân sự BCH khóa mới mẻ và nhân sự đại biểu dự đại hội cấp cho trên

- Người thực hiện: ………………………………………

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn nước ta khóa XI; chỉ dẫn số: …………………………………………………………………………..

Ban chấp hành công đoàn khóa … nhiệm kỳ 20… - 20… vẫn thiết kế đề án nhân sự BCH khóa … nhiệm kỳ 20… - 20…, trình Đại hội.

Tiếp theo gót nội dung lịch trình của Đại hội, van lơn trân trình làng đ/c …………………. thay cho mặt mũi Đoàn quản trị lên report đề án nhân sự BCH khóa mới mẻ, Xin kính chào đồng chí. (chuẩn bị vày văn bản)

2. Biểu quyết con số BCH khóa … và con số dự bầu

- Người thực hiện: …………………………………….

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Theo quy ấn định của Điều lệ CĐVN, con số ủy viên BCH CĐ cấp cho này tự đại hội CĐ cấp cho bại đưa ra quyết định, tùy nhập con số đoàn viên, cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai nhưng mà ấn ấn định con số mang đến tương thích, theo gót khêu gợi ý của Đoàn quản trị đại hội, CĐCS …………………., cần thiết bầu nhập BCH khóa mới mẻ là … đ/c đáp ứng đòi hỏi hoạt động và sinh hoạt, ý kiến đề nghị đại biểu Đại hội biểu quyết con số ủy viên BCH khóa …. nhiệm kỳ 20… - 20…,.

- Đại biểu này thống nhất con số BCH CĐCS khóa …. là … đ/c van lơn biểu quyết (giơ thẻ đoàn viên) Xin chào nhằm thẻ xuống, Xin cám ơn!.

- Đại biểu này với chủ kiến khác? …. Không với, như thế đại biểu thống nhất 100%

Biểu quyết con số dự bầu:

Theo quy ấn định con số bầu BCH CĐ những cấp cho nên với số dư tối thiểu là 10%, nhằm đáp ứng dân căn nhà, khách hàng quan liêu, thuận tiện mang đến đại biểu lựa lựa chọn, số dư nhập cuộc dự bầu là … đ/c. Như vậy list dự bầu là … nhằm bầu lấy … đ/c.

Xin chào đại biểu mang đến chủ kiến về số dư nhập cuộc dự bầu là … đ/c.

Xin chào chủ kiến của đại biểu… nếu như đại biểu không tồn tại chủ kiến, van lơn mang đến chủ kiến biểu quyết.

- Đại biểu thống số dư nhập cuộc dự bầu là 01 đ/c, tức là trình làng … đ/c nhằm bầu lấy … đ/c van lơn chủ kiến biểu quyết (giơ thẻ đoàn viên) Xin chào nhằm thẻ xuống, Xin cám ơn!.

- Đại biểu này với chủ kiến không giống.... không tồn tại, như thế đại biểu thống nhất 100%

3. Biểu quyết mẫu mã ứng cử, đề cử

- Người thực hiện: ……………………………

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn nước ta khóa XI, quy ấn định về ứng cử, đề cử nhập BCH Công đoàn những cấp cho, với 02 phương án.

Phương án 1: Do BCH cấp cho tập trung đại hội đề cử

Phương án 2: Do đại biểu đại hội ứng cử, đề cử

Xin căn vặn, với đại biểu này ứng cử, đề cử nhập BCH công đoàn khóa …..

Nếu đại biểu không tồn tại ứng cử, đề cử nhập BCH công đoàn khóa …., thay cho mặt mũi Đoàn Chủ tịch van lơn quy tắc đại biểu đại hội lựa chọn phương án loại nhất, tức là phó mang đến BCH cấp cho tập trung đại hội đề cử.

Xin chào chủ kiến của đại biểu… nếu như đại biểu không tồn tại chủ kiến, van lơn chủ kiến biểu quyết:

- Đại biểu thống nhất với phương án loại nhất, tức phó mang đến BCH cấp cho tập trung đại hội đề CN sự bầu nhập BCH khóa mới mẻ. Xin chủ kiến biểu quyết. (giơ thẻ đoàn viên) Xin chào nhằm thẻ xuống, Xin cám ơn!.

4.Thông qua loa list đề cử BCH khóa ….

- Người thực hiện: ………………………… Thông qua loa danh sách

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Tiếp theo gót nội dung lịch trình Đại hội, thay cho mặt mũi Đoàn quản trị đại hội tôi van lơn trải qua list dự con kiến nhân sự nhập cuộc BCH CĐCS …………………., đợt loại …., nhiệm kỳ 20… - 20….

Xin kính chào thư ký đại hội lên đoàn quản trị nhận list dự con kiến BCH CĐ khóa mới mẻ phân phát mang đến đại biểu dự đại hội.

5.Biểu quyết niêm yết danh sách

- Người thực hiện: …………………………..Thông qua loa danh sách

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Tôi một vừa hai phải trải qua list dự bầu BCH khóa mới mẻ bao gồm … đ/c, van lơn chủ kiến thảo luận, đóp hùn của đại biểu Đại hội về nhân sự vẫn trình làng.

- Xin chào chủ kiến của đại biểu... Nếu đại biểu không tồn tại chủ kiến, van lơn chủ kiến biểu quyết niêm yết list dự bầu BCH khóa ….

- Đại biểu thống nhất niêm yết list dự bầu BCH CĐCS khóa …. là … đ/c như vẫn trình làng nhằm bầu lấy … đ/c van lơn biểu quyết. (giơ thẻ đoàn viên) Xin chào nhằm thẻ xuống, Xin cám ơn!.

- Đại biểu này với chủ kiến khác?......., không tồn tại, như thế đại biểu thống nhất …%.

Tiếp theo gót nội dung lịch trình, van lơn trân trọng trình làng Đ/c …………………… Báo cáo con số và tư cơ hội đại biểu đợt 2, van lơn trân trọng kính chào đồng chí.

Xem thêm: MitomTV - Trang xem bóng đá được yêu thích nhất ở Việt Nam

6. Báo cáo con số và tư cơ hội đại biểu đợt 2

- Người thực hiện: ……………………

Kính thưa: Quí điều khiển, toàn thể đại hội!

Thay mặt mũi Đoàn quản trị, tôi van lơn report con số và tư cơ hội đại biểu đầu tiên xuất hiện bên trên Đại hội nhiệm kỳ trăng tròn... – trăng tròn....

Thành phần và con số đoàn viên đầu tiên tập trung dự Đại hội cho tới thời đặc điểm này xuất hiện là:……………..đối với đại biểu nhập quy trình ra mắt Đại hội xuất hiện vừa đủ nhằm nhập cuộc bầu cử.

Ban Chấp hành Công đoàn hạ tầng ngôi trường .............................., van lơn report trước Đại hội.

Tiếp theo gót nội dung lịch trình, van lơn trân trọng trình làng Đ/c …………………… bầu ban bầu cử, van lơn trân trọng kính chào đồng chí.

7. Bầu ban bầu cử

- Người thực hiện: ……………………

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Để Đại hội tổ chức bầu cử BCH khóa mới mẻ đích lý lẽ, điều lệ Công đoàn nước ta quy ấn định, thay cho khoác đoàn quản trị van lơn đề cử list Ban bầu cử bao gồm những đồng chí mang tên sau:

1.Đ/c: ……………………, Trưởng ban.

2. Đ/c: ……………………, Thành viên.

3. Đ/c: ……………………, Thành viên.

Xin chào đại biểu mang đến chủ kiến về nhân sự ban bầu cử. Nếu đại biểu không tồn tại chủ kiến, van lơn chủ kiến biểu quyết

- Đại biểu này thống nhất với list dự con kiến Ban bầu cử tự Đoàn quản trị trình làng. Xin mang đến chủ kiến biểu quyết. (giơ thẻ đoàn viên) Xin chào nhằm thẻ xuống, Xin cám ơn!.

- Đại biểu này với chủ kiến này khác………... Như vậy đại biểu thống nhất …%, (vỗ tay).

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Sau khi bầu rời khỏi BCH khóa mới mẻ, Đại hội tổ chức bầu đại biểu dự đại hội CĐ cấp cho bên trên. Xin chủ kiến đại hội được chấp nhận trưng dụng Ban kiểm phiếu vừa mới được đại hội thống nhất nối tiếp quản lý điều hành bầu bầu đại biểu dự đại hội CĐ cấp cho bên trên.

Xin mang đến chủ kiến biểu quyết. (giơ thẻ đoàn viên) Xin chào nhằm thẻ xuống, Xin cám ơn!.

Tiếp theo gót lịch trình, Tôi van lơn trân trọng trình làng, đồng chí: ………………… trưởng phòng ban kiểm phiếu, thông dụng lý lẽ, thể lệ bầu cử, chỉ dẫn phương thức bỏ thăm, trình tự động bầu cử, van lơn trân trọng kính chào đồng chí.

8. Ban bầu cử thông dụng lý lẽ, thể lệ bầu cử, chỉ dẫn phương thức bỏ thăm, trình tự động bầu cử.

- Người thực hiện: …………………… (chuẩn bị vày văn bản)

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Được sự tin tưởng của đại hội bầu công ty chúng tôi nhập Ban kiểm phiếu, thay cho mặt mũi Ban kiểm phiếu, tôi van lơn report với Đại hội lý lẽ, giấy tờ thủ tục, mẫu mã bầu cử bao gồm những nội dung sau:

Đọc văn bản………………………………………….

Mời ban kiểm phiếu, phân phát phiếu bầu, phân phát mang đến đoàn quản trị, đoàn thư ký trước rồi phân phát mang đến đoàn viên............(dừng lại)

(Khi phân phát phiếu xong)

Mời thay mặt đại diện 01 đoàn viên lên đánh giá thùng phiếu.

Mời đoàn quản trị, thư ký bỏ thăm trước, tiếp bại chào đoàn viên nối tiếp bỏ thăm.

- Ban bầu cử kiểm phiếu (mang thùng phiếu lên đường kiểm phiếu, ko công tía số phiếu phân phát rời khỏi, thu về)

+ Đoàn quản trị chào đại biểu nghỉ ngơi giải lao. (Người thực hiện: …………).

- Đoàn Chủ tịch Đại hội van lơn kính chào đại biểu triệu tập nhập hội ngôi trường nhằm đại hội nối tiếp thao tác làm việc. (Người thực hiện: ……………………).

Tiếp theo gót lịch trình, Tôi van lơn trân trọng trình làng, đồng chí: ………………… trưởng phòng ban kiểm phiếu, Công tía sản phẩm kiểm phiếu bầu BCH khóa ...., van lơn trân trọng kính chào đồng chí.

9. Ban bầu cử Công tía sản phẩm kiểm phiếu bầu BCH khóa …...

- Người thực hiện: ……………………

Công tía sản phẩm rồi xuống vị trí

+ Đoàn quản trị ý kiến đề nghị đại biểu vỗ tay chúc mừng những đ/c một vừa hai phải đắc cử nhập BCH khoá …. nhiệm kỳ 20… - 20…. (Người thực hiện: ……………………)

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Để quản lý điều hành Hội nghị BCH đợt loại nhất, Đoàn quản trị đại hội hướng dẫn và chỉ định đ/c …………………… thực hiện tập trung viên nhằm tập trung hội nghị BCH đợt loại nhất.

Tiếp theo gót lịch trình, Tôi van lơn trân trọng trình làng, đồng chí: …………………… tập trung viên, tập trung hội nghị BCH đợt loại nhất, van lơn trân trọng kính chào đồng chí.

10. Đoàn Chủ tịch đại hội hướng dẫn và chỉ định 1 đ/c nhập BCH khóa mới mẻ, thực hiện tập trung viên nhằm tập trung hội nghị BCH đợt loại nhất.

- Người thực hiện: …………………………………………

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Xin kính chào những đ/c một vừa hai phải đắc cử nhập BCH khóa mới mẻ, dự Hội nghị BCH đợt loại nhất, bên trên Phòng thao tác làm việc BGH.

Xin trân trọng kính chào điều khiển LĐLĐ ……., điều khiển chi cỗ ………. nằm trong tham gia Hội nghị BCH đợt loại nhất.

+ Đoàn quản trị chào Đại biểu nghỉ ngơi giải lao. (Người thực hiện: …………)

11. Hội nghị Ban Chấp hành đợt loại nhất

- Người thực hiện: ……………………, Triển khai hội nghị Ban Chấp hành đợt loại nhất.

Khi họp xong xuôi về bên hội ngôi trường.

- Đoàn Chủ tịch Đại hội van lơn kính chào đại biểu triệu tập nhập hội ngôi trường nhằm đại hội nối tiếp thao tác làm việc. (Người thực hiện: ……………………)

Tiếp theo gót lịch trình, Tôi van lơn trân trọng trình làng, đồng chí: …………………… công tía sản phẩm hội nghị BCH đợt loại nhất (bầu quản trị, phó quản trị, UBKT và Chủ nhiệm UBKT), van lơn trân trọng kính chào đồng chí.

12. Công tía sản phẩm hội nghị BCH đợt loại nhất (bầu quản trị, phó quản trị, UBKT và Chủ nhiệm UBKT)

- Người thực hiện: ……………………

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Công tía kết quả

Đề nghị đại hội vỗ tay chúc mừng chúc mừng những đ/c một vừa hai phải đắc cử Chủ tịch, phó Chủ tịch, UBKT và Chủ nhiệm UBKT CĐCS …………………….. Của hội nghị BCH đợt loại nhất.

B. Bầu đại biểu dự đại hội …. CĐ …………………….:

- Người giới thiệu: ……………………

Tiếp theo gót lịch trình, Tôi van lơn trân trọng trình làng, đồng chí: …………………… bầu đại biểu dự đại hội …. CĐ ……………, van lơn trân trọng kính chào đồng chí.

1. Đoàn quản trị công tía đưa ra quyết định phân chia đại biểu lên đường dự đại hội của công đoàn cấp cho bên trên.

- Người thực hiện: ……………………

Đọc quyết định

2. Đoàn quản trị report Đề án nhân sự đại biểu lên đường dự đại hội của công đoàn cấp cho trên

- Người thực hiện: ……………………

Thông qua loa Đề án nhân sự đại biểu lên đường dự đại hội ….. công đoàn ………………… nhiệm kỳ 20…-20….

3. Biểu quyết con số dự bầu

- Căn cứ đưa ra quyết định số .... /QĐ-LĐLĐ ngày .../..../20… của BTV LĐLĐ ………... về sự việc phân chia con số đại biểu lên đường dự đại hội …. công đoàn thị xã, CĐCS …………….., là …. đại biểu đầu tiên.

- Căn cứ đề án nhân sự đại biểu lên đường dự đại hội …. công đoàn ……………….. nhiệm kỳ 20…-20…, CĐCS ………………,cần thiết bầu … đại biểu dự khuyết, để thay thế thế đại biểu đầu tiên, vì thế nguyên nhân khách hàng quan liêu ko dự đại hội.

Đoàn Chủ tịch van lơn chủ kiến đại biểu về con số dự bầu nhằm đại hội bầu … vòng đầy đủ con số đại biểu đầu tiên và đại biểu dự khuyết tuy nhiên nên với số phiếu tin tưởng quá nữa theo gót quy ấn định, tức là bầu … vòng … phiếu.

Số lượng dự bầu mang đến đại biểu đầu tiên là … người, bầu lấy … người.

Số lượng dự bầu mang đến đại biểu dự khuyết là … người, bầu lấy … người.

Xin chào đại biểu mang đến chủ kiến về con số dự bầu đại biểu đầu tiên, dự khuyết .... nếu như đại biểu không tồn tại chủ kiến, van lơn mang đến chủ kiến biểu quyết.

- Đại biểu thống con số dự bầu đại biểu đầu tiên, dự khuyết....van lơn biểu quyết (giơ thẻ đoàn viên) Xin chào nhằm thẻ xuống, Xin cám ơn!.

- Đại biểu này với chủ kiến không giống.... không tồn tại, như thế đại biểu thống nhất 100%

4. Biểu quyết mẫu mã ứng cử, đề cử

- Người thực hiện: ……………………

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn nước ta khóa XI, quy ấn định về ứng cử, đề cử đại biểu dự đại hội Công đoàn cấp cho bên trên, với 02 phương án.

Phương án 1: Do BCH cấp cho tập trung đại hội đề cử

Phương án 2: Do đại biểu đại hội ứng cử, đề cử

Xin căn vặn, với đại biểu này ứng cử, đề cử đại biểu dự đại hội Công đoàn cấp cho bên trên.

Nếu đại biểu không tồn tại ứng cử, đề cử đại biểu dự đại hội Công đoàn cấp cho bên trên, thay cho mặt mũi Đoàn Chủ tịch van lơn quy tắc đại biểu đại hội chọn lựa cách loại nhất, tức là phó mang đến BCH cấp cho tập trung đại hội đề cử.

Xin chào đại biểu mang đến ý kiến… nếu như đại biểu không tồn tại chủ kiến, van lơn chủ kiến biểu quyết:

- Đại biểu thống nhất với phương án loại nhất, tức phó mang đến BCH cấp cho tập trung đại hội đề cử đại biểu dự đại hội công đoàn cấp cho bên trên. Xin biểu quyết. (giơ thẻ đoàn viên) Xin chào nhằm thẻ xuống, Xin cám ơn!.

- Đại biểu này với chủ kiến không giống.... không tồn tại, như thế đại biểu thống nhất 100%

5. Thông qua loa list đề cử đại biểu lên đường dự đại hội CĐ cấp cho bên trên.

- Người thực hiện: ……………………

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Thay mặt mũi đoàn quản trị tôi van lơn trải qua list dự con kiến đại biểu lên đường dự đại hội cấp cho bên trên (chính thức, dự khuyết).

Mời thư ký phân phát list mang đến đại biểu, phát âm list.

Đọc danh sách

Tôi một vừa hai phải trải qua list dự bầu đại biểu lên đường dự đại hội CĐ cấp cho bên trên, van lơn chủ kiến thảo luận, đóp hùn của đại biểu Đại hội về nhân sự vẫn trình làng.

6. Biểu quyết niêm yết danh sách

- Người thực hiện: ……………………

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Tôi một vừa hai phải trải qua list dự bầu đại biểu lên đường dự đại hội CĐ cấp cho bên trên, bao gồm đại biểu đầu tiên và đại biểu dự khuyết.

Xin chào đại biểu mang đến cho chủ kiến về nhân sự đại biểu lên đường dự đại hội cấp cho bên trên.

- Xin chào chủ kiến của đại biểu... Nếu đại biểu không tồn tại chủ kiến, van lơn chủ kiến biểu quyết niêm yết list dự bầu đại biểu lên đường dự đại hội CĐ cấp cho bên trên

- Đại biểu này thống nhất niêm yết list dự bầu đại biểu lên đường dự đại hội CĐ cấp cho bên trên (chính thức, dự khuyết) .... van lơn biểu quyết (giơ thẻ đoàn viên) Xin chào nhằm thẻ xuống, Xin cám ơn!.

- Đại biểu này với chủ kiến khác? …….ko với, như thế đại biểu thống nhất …..%.

Tiếp theo gót lịch trình, Tôi van lơn trân trọng trình làng, đồng chí: ………………… trưởng phòng ban kiểm phiếu, trải qua Nguyên tắc, Thể lệ, chỉ dẫn cơ hội bầu, trình tự động bỏ thăm bầu cử đại biểu lên đường dự đại hội CĐ cấp cho bên trên, van lơn trân trọng kính chào đồng chí.

7. Ban bầu cử trải qua Nguyên tắc, Thể lệ, chỉ dẫn cơ hội bầu, trình tự động bỏ thăm bầu cử đại biểu lên đường dự đại hội CĐ cấp cho bên trên.

- Người thực hiện: …………………… (chuẩn bị vày văn bản)

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Thay mặt mũi Ban kiểm phiếu, tôi van lơn report với Đại hội lý lẽ, thể lệ, chỉ dẫn cơ hội bầu, trình tự động bỏ thăm bầu cử đại biểu lên đường dự đại hội CĐ cấp cho bên trên bao gồm những nội dung sau:

Đọc văn bản………………………………………….

Mời ban kiểm phiếu, phân phát phiếu bầu, phân phát mang đến đoàn quản trị, đoàn thư ký trước rồi phân phát mang đến đoàn viên............(dừng lại)

(Khi phân phát phiếu xong)

Mời thay mặt đại diện 01 đoàn viên lên đánh giá thùng phiếu.

Mời đoàn quản trị, thư ký bỏ thăm trước, tiếp bại chào đoàn viên nối tiếp bỏ thăm.

- Tiến hành bầu cử (mở nhạc khi bỏ thăm, bài xích Đảng vẫn mang đến tao ngày xuân, sáng sủa tác: Phạm Tuyên)

- Ban bầu cử kiểm phiếu (mang thùng phiếu lên đường kiểm phiếu, ko công tía số phiếu phân phát rời khỏi, thu về)

+ Đoàn quản trị chào đại biểu nghỉ ngơi giải lao. (Người thực hiện: …………………).

- Đoàn Chủ tịch Đại hội van lơn kính chào đại biểu triệu tập nhập hội ngôi trường nhằm đại hội nối tiếp thao tác làm việc. (Người thực hiện: …………………).

Tiếp theo gót lịch trình, Tôi van lơn trân trọng trình làng, đồng chí: ……………… trưởng phòng ban kiểm phiếu, Công tía sản phẩm kiểm phiếu bầu đắc cử đại biểu lên đường dự đại hội CĐ cấp cho bên trên, van lơn trân trọng kính chào đồng chí.

8. Ban bầu cử Công tía sản phẩm đắc cử đại biểu lên đường dự đại hội CĐ cấp cho trên

- Người thực hiện: ………………

Công tía sản phẩm rồi xuống vị trí

+ Đoàn quản trị ý kiến đề nghị đại biểu vỗ tay chúc mừng những đ/c một vừa hai phải đắc cử đại biểu lên đường dự đại hội CĐ cấp cho bên trên. (Người thực hiện: ………………)

9. Đoàn quản trị chào BCH, UBKT khóa … và đại biểu lên đường dự đại hội CĐ cấp cho bên trên trình làng hứa hứa.

- Người thực hiện: ……………… (chuẩn bị vày văn bản)

Xin kính chào những đ/c ủy viên BCH, ủy viên UBKT khóa VII và đại biểu lên đường dự đại hội CĐ cấp cho bên trên trình làng hứa hứa.

10. Tặng vàng cho những đ/c BCH, UBKT ko tái mét cử (nếu có)

- Người thực hiện: ………………

Tiếp theo gót lịch trình, Tôi van lơn trân trọng trình làng, đồng chí: ……………… Tổ thư ký Thông qua loa dự thảo Nghị quyết đại hội, van lơn trân trọng kính chào đồng chí.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1- Thông qua loa dự thảo Nghị quyết đại hội

- Người thực hiện: ……………… (chuẩn bị vày văn bản)

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Đọc xong xuôi về vị trí

2. Biểu quyết Nghị quyết Đại hội

- Người thực hiện: ………………

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Đại hội tất cả chúng ta một vừa hai phải nghe thư ký đại hội trải qua toàn văn NQ đại hội đợt loại … CĐCS ………………………, nhiệm kỳ 20…- 20…..

- Xin chào đại biểu mang đến chủ kiến về dự thảo quyết nghị đại hội

- Nếu đại biểu không tồn tại van lơn chủ kiến, van lơn biểu quyết.

- Đại biểu thống nhất với dự thảo Nghị quyết của Đại hội nhưng mà thư ký một vừa hai phải trải qua, van lơn biểu quyết. (giơ thẻ đoàn viên) Xin chào nhằm thẻ xuống, Xin cám ơn!.

- Đại biểu này với chủ kiến khác?........ Không với. Như vậy đại biểu thống nhất 100%

Tiếp theo gót nội dung lịch trình, van lơn trân trọng trình làng Đ/c ………………. quản trị phát âm trình diễn văn kết thúc giục đại hội, van lơn trân trọng kính chào đồng chí.

3. Diễn Văn kết thúc

- Người thực hiện: ………………..… (chuẩn bị vày văn bản)

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Đọc kết thúc giục đại hội

4. Chào cờ kết thúc giục (hát quốc ca)

- Người thực hiện: ………………..…

Mời toàn bộ đại biểu đứng lên chỉnh tề thực hiện lễ xin chào cờ.

Tải xuống

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ nhằm nối tiếp theo gót dõi những loạt bài xích tiên tiến nhất về ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, luyện ganh đua TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... tiên tiến nhất của công ty chúng tôi.