là nhân tố tiến hóa khi nhân tố đó

Câu hỏi:

07/03/2020 18,155

Bạn đang xem: là nhân tố tiến hóa khi nhân tố đó

A. Trực tiếp biến hóa vốn liếng gen của quần thể

Đáp án chủ yếu xác

B. Tham gia nhập tạo hình lòai

C. Gián tiếp phân hóa những loại gen

D. Trực tiếp biến hóa loại hình của quần 

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án A

Chỉ cần phải có thể biến hóa vốn liếng gen của quần thể ( tần số alen hoặc bộ phận loại gen hoặc cả 2) thì được xem như là yếu tố tiến thủ hóa

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tác động của tinh lọc tiếp tục loại trừ 1 loại alen ngoài quần thể sang 1 mới là tinh lọc chống lại

A. Thể đồng hợp  

B. Alen trội 

C. Alen lặn

D. Thể dị hợp

Câu 2:

Trong một quần thể ngẫu phối của một loại động vật hoang dã, xét locus I sở hữu 3 alen phía trên NST thông thường, locus II sở hữu 5 alen phía trên NST X, locus III sở hữu 2 alen phía trên NST Y. tường không tồn tại đột biến hóa mới nhất xẩy ra. Số loại loại gen tối nhiều và số loại giao hợp rất có thể sở hữu nhập quần thể là:

A. 25 và 900

B. 150 và 5400

C. 150 và 900

D. 65 và 390

Câu 3:

Dựa nhập sự khiếu nại nào là nhập rời phân rất có thể nhận thấy được sở hữu đột biến hóa cấu hình NST xảy ra?

A. Sự teo ngắn ngủn và đóng góp xoắn  ở kì đầu của phân bào I.

Xem thêm: bài tập câu bị đông trong tiếng anh

B. Sự trao thay đổi chéo cánh của những cặp NST tương đương ở kì đầu của phân bào I.

C. Sự tiếp phù hợp của những cặp NST tương đương ở kì đầu của phân bào I.

D. Sự bố trí của những cặp NST tương đương ở mặt mày bằng của thoi vô sắc nhập phân bào I.

Câu 4:

Giả sử một quãng của mARN sở hữu trình tự động những ribonucleotit như sau: 5’AGU AUG XAA UUU GUA AAA AXU AGX GUA 3’

Nếu U được chèn nhập thân mật địa điểm ribonucleotit loại 9 và 10 (tính theo hướng 5’→3’) thì Khi dịch mã số axit amin cần thiết đem nhập cho 1 riboxom là

A. 5   

B. 7

C. 8

D. 6

Câu 5:

Ở loài ruồi giấm, sở hữu một đột biến hóa thực hiện cho tới bọn chúng bị lập cập rẩy. Những loài ruồi giấm này được gọi là “ruồi run”. Khi cho tới giao hợp loài ruồi đực lập cập với loài ruồi khuôn mẫu thông thường, nhận được F1 100% loài ruồi đực thông thường và loài ruồi khuôn mẫu lập cập. Tiếp tục cho tới F1 tự động thụ, nhận được F2 136 loài ruồi đực lập cập, 131 loài ruồi đực thông thường, 132 loài ruồi khuôn mẫu lập cập, 137 loài ruồi khuôn mẫu thông thường. Kiểu DT nào là gom giải thích  tốt nhất cho tới gen lập cập rẩy?

A. Gen lập cập rẩy là gen trội link với NST X

B. Gen lập cập rẩy là gen lặn phía trên NST thường

C. Gen lập cập rẩy là gen trội phía trên NST thông thường hoặc lặn link với NST X.

D. Gen lập cập rẩy là gen trội link với NST Y.

Câu 6:

Phát biểu nào là tại đây về NST nam nữ là đúng?

A. Trên vùng tương đương của NST nam nữ X và Y, gen tồn bên trên trở thành từng cặp alen.

B.  Trên vùng tương đương của NST nam nữ, gen phía trên NST X không tồn tại alen ứng bên trên NST Y.

C. Tại toàn bộ những loại động vật hoang dã, thành viên khuôn mẫu sở hữu cặp NST nam nữ XX, thành viên đực sở hữu cặp NST nam nữ XY.

Xem thêm: điểm chuẩn đại học y hải phòng 2022

D. NST nam nữ chỉ tồn bên trên nhập tế bào sinh dục, ko tồn bên trên nhập tế bào xôma.