lưới điện phân phối có cấp điện áp

hint-header

Cập nhật ngày: 23-10-2022

Bạn đang xem: lưới điện phân phối có cấp điện áp


Chia sẻ bởi: Nguyễn Đình Khánh


Lưới năng lượng điện phân phối với cung cấp năng lượng điện áp nào là sau đây?

Chủ đề liên quan

Chức năng của lưới năng lượng điện vương quốc là gì?

A

Truyền chuyên chở năng lượng điện năng được phát triển ở những xí nghiệp năng lượng điện cho tới lưới năng lượng điện và những trạm biến hóa áp.

B

Truyền chuyên chở năng lượng điện năng được phát triển ở những xí nghiệp năng lượng điện cho tới những điểm dung nạp năng lượng điện vô toàn nước.

C

Truyền chuyên chở năng lượng điện năng được phát triển ở những xí nghiệp năng lượng điện cho tới lưới năng lượng điện và những quần thể công nghiệp.

D

Truyền chuyên chở năng lượng điện năng được phát triển ở những xí nghiệp năng lượng điện cho tới lưới năng lượng điện và những vùng ưu tiên.

Mạch năng lượng điện xoay chiều tía trộn bao gồm những nhân tố nào?

A

Nguồn năng lượng điện, chão dẫn và chuyên chở.

C

Nguồn và chão dẫn tía trộn.

D

Nguồn năng lượng điện tía trộn, chão dẫn tía trộn và chuyên chở tía trộn.

Khái niệm về năng lượng điện áp chão của mạch năng lượng điện tía trộn là gì?

A

Là năng lượng điện áp thân thiện chão trộn với chão trung tính

B

Là năng lượng điện áp thân thiện nhì chão trộn.

C

Là năng lượng điện áp thân thiện điểm đầu A với điểm cuối X của một pha

D

Là năng lượng điện áp thân thiện điểm đầu của từng trộn với điểm trung tính O.

Trong máy vạc năng lượng điện xoay chiều 3 trộn, 3 mức độ năng lượng điện động vô 3 cuộn chão với Điểm lưu ý nào?

A

Cùng biên chừng, nằm trong trộn tuy nhiên không giống nhau về tần số.

B

Cùng tần số, nằm trong trộn tuy nhiên không giống nhau về biên chừng.

C

Cùng biên chừng, nằm trong tần số và nằm trong trộn.

D

Cùng biên chừng, nằm trong tần số, tuy nhiên lệch sóng nhau một góc 2.

Máy năng lượng điện Khi hoạt động và sinh hoạt biến hóa cơ năng trở thành năng lượng điện năng, dùng để mối cung cấp cung cấp năng lượng điện cho tới chuyên chở nằm trong loại nào là sau đây?

Tải tía trộn đối xứng Khi nối hình sao, mối liên hệ những đại lượng trộn và đại lượng chão như vậy nào?

A

Id = Ip ; Ud = Up

C

Id = Ip ; Ud = Up

Khẳng toan nào là tại đây đích thị về chão quấn máy biến hóa áp tía pha?

A

Mỗi máy biến hóa áp tía trộn với tía chão quấn sơ cung cấp và tía chão quấn loại cung cấp.

B

Mỗi máy biến hóa áp tía trộn với tứ chão quấn sơ cung cấp và nhì chão quấn loại cung cấp.

C

Mỗi máy biến hóa áp tía trộn với nhì chão quấn sơ cung cấp và tứ chão quấn loại cung cấp.

D

Mỗi máy biến hóa áp tía trộn với 1 chão quấn sơ cung cấp và một chão quấn loại cung cấp.

Công thức nào là tại đây đích thị về mối liên hệ thân thiện thông số biến hóa áp chão với thông số biến hóa áp trộn của sản phẩm biến hóa áp tía trộn bám theo sơ trang bị nối chão như hình vẽ?

Vô tuyến truyền hình và truyền hình cáp không giống nhau ở điểm nào?

A

Cách pha chế, mã hóa tín hiệu.

D

Cách gia công tín hiệu.

Khối nào là của sản phẩm tăng âm đưa ra quyết định độ mạnh tiếng động vạc rời khỏi loa?

A

Khối mạch khuếch tán trung gian lận.

C

Khối mạch khuếch tán năng suất.

D

Khối mạch chi phí khuếch tán.

Tại máy thu thanh, khối lựa chọn sóng thu sóng loại nào là sau đây?

A

Sóng âm tần, trung tần.

Dựa vô sơ trang bị khối máy thu hình màu sắc, khối nào là với trách nhiệm nhận tín hiệu sóng đem tiếng động, khuếch tán, tách sóng điều tần và khuếch tán âm tần nhằm vạc rời khỏi loa ?

Mạng năng lượng điện trong những xí nghiệp, xí nghiệp sản xuất, quần thể người ở nằm trong cung cấp năng lượng điện áp nào là sau đây?

Một tải tía trộn gồm tía điện trở R = 10Ω, nối hình tam giác, đấu vào nguồn điện tía trộn có năng lượng điện áp chão Ud = 380V. Dòng năng lượng điện trộn và dòng sản phẩm năng lượng điện chão với giá trị nào là sau đây?

Đầu pit-tông với rãnh nhằm thi công xéc măng, những xéc măng được thi công thế nào ?

A

Xéc măng khí và xéc măng dầu được thi công đan xen.

B

Xéc măng khí được thi công phía trên, xéc măng dầu được thi công ở bên dưới.

C

Xéc măng khí được thi công ở bên dưới, xéc măng dầu được thi công phía trên.

Tại khối hệ thống làm giảm nhiệt độ vì chưng nước, phần tử nào là đưa ra quyết định tới việc hoạt động và sinh hoạt của hệ thống?

Hệ thống phát động vì chưng tay: là người sử dụng mức độ … nhằm phát động động cơ

Đặc điểm của mô tơ bên trên ôto: với vận tốc cù cao, độ dài rộng và trọng lượng không lịch kịch, …

Cơ cấu phân phối khí người sử dụng nài trượt được dùng ở mô tơ nào là ?

Trong nguyên tắc thao tác làm việc của CCPPK xupap treo, Khi vấu cam tác dụng thực hiện con cái group tăng trưởng, qua quýt đũa đẩy thực hiện cò phẫu thuật hoạt động như vậy nào?

A

Xem thêm: tổng hợp các dạng toán nâng cao lớp 3 có đáp an

Xoay nằm trong chiều kim đồng hồ đeo tay

C

Xoay ngược hướng kim đồng hồ đeo tay