mạch dao động lí tưởng gồm

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Mạch xấp xỉ hoàn hảo gồm

  Bạn đang xem: mạch dao động lí tưởng gồm

  • A. một tụ năng lượng điện và một cuộn cảm thuần.           
  • B. một tụ năng lượng điện và một năng lượng điện trở thuần.
  • C. một cuộn cảm thuần và một năng lượng điện trở thuần.        
  • D. một mối cung cấp năng lượng điện và một tụ năng lượng điện.

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: A

Mã câu hỏi: 140616

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Xem thêm: so sánh tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết

Câu căn vặn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: would you like some coffee

CÂU HỎI KHÁC

 • Mạch xấp xỉ hoàn hảo gồm
 • Mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ LC lí tưởng đang được hoạt động và sinh hoạt. Điện tích của một bạn dạng tụ điện
 • Trong mạch xấp xỉ LC lí tưởng đang sẵn có xấp xỉ năng lượng điện kể từ tự tại, năng lượng điện của một bạn dạng tụ năng lượng điện và Cđdđ qua chuyện cuộ
 • Trong một mạch xấp xỉ LC bao gồm cuộn cảm thuần có tính tự động cảm L ko thay đổi và tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C thay cho thay đổi đư
 • Mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ điều tiết LC sở hữu chu kỳ
 • Một cuộn thừng cảm thuần có tính tự động cảm L giắt tiếp nối đuôi nhau với cùng một tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C trở thành một mạch xấp xỉ
 • Trong xấp xỉ năng lượng điện kể từ và xấp xỉ cơ học tập, cặp đại lượng cơ - năng lượng điện nào là tại đây sở hữu vai trò không tương đ�
 • Trong thực tiễn, những mạch xấp xỉ LC đều tắt dần dần. vì sao là do
 • Trong một mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ ko lí tưởng, đại lượng hoàn toàn có thể coi như ko đổi
 • Để xấp xỉ năng lượng điện kể từ của mạch xấp xỉ LC không biến thành tắt dần dần, người tớ thông thường sử dụng phương án nào là sau đây?
 • Dao động năng lượng điện kể từ tự tại vô mạch xấp xỉ LC được tạo hình là vì hiện nay tượng
 • Trong mạch xấp xỉ, loại năng lượng điện vô mạch sở hữu Điểm sáng nào là sau đây?Tần số rất rộng lớn.
 • Dòng năng lượng điện dịch
 • Trong không khí thân ái nhị bạn dạng tụ của mạch xấp xỉ LC đang được hoạt động và sinh hoạt. Điều nào là tại đây là đúng:
 • Trong những câu tại đây, câu nào sai? Chỉ sở hữu năng lượng điện ngôi trường tĩnh mới mẻ tính năng lực điện
 • Khi nói đến năng lượng điện kể từ ngôi trường, tuyên bố nào là tại đây là sai?
 • Trong mạch xấp xỉ LC lí tưởng đang sẵn có xấp xỉ năng lượng điện kể từ tự tại, Cđdđ vô mạch và hiệu năng lượng điện thế thân ái nhị bạn dạng t�
 •  Mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ bao gồm tụ năng lượng điện C và cuộn cảm L, xấp xỉ tự tại với tần số góc 
 • Chu kỳ xấp xỉ năng lượng điện kể từ tự tại vô mạch xấp xỉ LC được xác lập bởi 
 • Trong mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ LC, nếu như năng lượng điện cực lớn bên trên tụ năng lượng điện là Qo và Cđdđ cực lớn vô mạch là Io&
 • Một mạch xấp xỉ bao gồm một cuộn cảm có tính tự động cảm L và một tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C thực hiện
 • Một mạch xấp xỉ LC sở hữu năng lượng điện trở thuần bởi vì ko.
 • Một mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ lí tưởng bao gồm cuộn cảm thuần có tính tự động cảm L và tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung 
 • Mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ điều tiết bao gồm cuộn cảm L và tụ điện
 • Tần số xấp xỉ của mạch LC tăng gấp rất nhiều lần khi
 • Muốn tăng tần số xấp xỉ riêng rẽ mạch LC tăng cấp 4 thứ tự khi không thay đổi C thì tớ cần hạn chế phỏng tự động cảm L xuống
 • Một mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ LC bao gồm cuộn thừng thuần cảm có tính tự động cảm L ko thay đổi và tụ năng lượng điện có
 • Một mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ bao gồm tụ năng lượng điện C=2.10-6 F  và cuộn thuần cảm L=4,5.10-6 H.
 • Một mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ LC, sở hữu năng lượng điện trở thuần ko xứng đáng kể
 • Trong mạch xấp xỉ năng lượng điện kể từ LC, năng lượng điện bên trên tụ năng lượng điện thay đổi thiên với chu kỳ luân hồi T.
 • Nhận xét nào là tại đây tương quan cho tới tích điện năng lượng điện kể từ của mạch xấp xỉ là đúng? Điện tích trong
 • Cường phỏng loại năng lượng điện vô mạch xấp xỉ lí tưởng biến hóa với tần số f
 • Mạch xấp xỉ lí tưởng bao gồm cuộn cảm thuần có tính tự động cảm L và tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C đang được thực hiện
 • Một mạch xấp xỉ bao gồm một cuộn thừng có tính tự động cảm L = 5 (mH) và tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C = 50 ( µF).
 • Trong mạch xấp xỉ hoàn hảo, tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C = 5 (µF ), năng lượng điện của tụ có mức giá trị cực lớn là C.
 • Mạch xấp xỉ lí tưởng LC bao gồm tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C = 25 (nF) và cuộn thừng có tính tụ cảm L.
 •  Một tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C = 8 (nF) được hấp thụ năng lượng điện cho tới năng lượng điện áp U0=6V rồi giắt với cùng một cuộn cảm sở hữu L = 2 mH.
 • Một mạch xấp xỉ LC bao gồm tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C = 10 (pF) và cuộn thừng thuần cảm sở hữu thông số tự động cảm L = 10,13 (mH).
 • Cho 1 mạch xấp xỉ bao gồm tụ năng lượng điện C = 5 (µF ) và cuộn thừng thuần cảm kháng sở hữu L = 50 (mH).
 • Trong mạch LC lí tưởng mang lại tần số góc (omega = {2.

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA