một khu vườn hình chữ nhật

Khách

Khách

Bạn đang xem: một khu vườn hình chữ nhật

Hãy nhập thắc mắc của khách hàng vô trên đây, nếu như trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip

Đặng Mai Chi

Yen Nhi

29 mon 5 2021 khi 21:23

Chiều lâu năm quần thể vườn hình chữ nhật cơ là:

225 : 5 = 45 m

Chiều rộng lớn quần thể vườn hình chữ nhật ban sơ là:

( 45 + 5 ) : 2 = 25 m

Chiều lâu năm quần thể vườn hình chữ nhật ban sơ là:

25 x 3 = 75 m

Diện tích quần thể vườn hình chữ nhật cơ là:

75 x 25 = 1875 m²

Đáp số: 1875m²

Nguyễn Trần Minh Phương

7 mon 3 2022 khi 9:43

ban IDEA sai:

undefined

Trần Võ Khánh Linh

Descendants of the Sun

7 mon 2 năm nhâm thìn khi 11:13

Diện tích quần thể vườn này đó là 1875 nhé bạn 

(Cạnh lâu năm :25 m                   Cạnh rộng lớn :75m)

Duyệt đi

nguyen tien nhanh

28 mon 11 2021 khi 19:48

i think you can use the language to lớn speak 

hoc tot nha 

Viên Lê Hồng

Đoàn Trần Quỳnh Hương

7 mon 2 2023 khi 20:55

Gọi chiều rộng lớn là x; Chiều lâu năm của miếng vườn là 3x

Diện tích ban sơ là: 3x.x

Ta có: (3x-5).(x+5) =3x.x + 225

=> 10x=200

=> x=20 ( mét )

Chiều lâu năm của miếng vườn là: trăng tròn x 3 = 60 m

Diện tích miếng vườn là: 60 x trăng tròn = 1200 m vuông

Yen Nhi

7 mon 2 2023 khi 20:59

Theo đề ra: Tăng chiều lâu năm lên 5m và tách chiều rộng lớn lên đường 5m nên chiều dài ra hơn chiều rộng:

5 + 5 = 10m

Diện tích quần thể vườn tiếp tục tăng thêm:

5 x 5 = 25m2

Chiều rộng khu vườn:

(225 - 25) : 10 = 20m

Chiều dài khu vườn:

20 x 3 = 60m

Diện tích quần thể vườn:

20 x 60 = 1200m2

Đáp số: 1200m2

Cao Mai Phuong

Nguyễn Bình Thành

1 mon 2 năm ngoái khi 19:40

1875 (m2)

Đàm Thu Hường

26 mon 7 năm nhâm thìn khi 7:44

1875 m2

Nguyễn Thùy Duyên

Nguyễn Phương Lan B

20 mon 5 2021 khi 8:35

nếu tăng chiều lâu năm 5cm và tách chiều rông lên đường 5 centimet thì diện tích S sụt giảm 225 cm2
vậy chiều lâu năm ban sơ là:
225:5=45 cm
chiều rộng lớn ban sơ là:
45:3=15cm
S ban sơ của miếng vườn là:
45.15=675 cm2

Jenny Luu

công chúa xinh xắn

28 mon 3 2017 khi 13:31

1 2 3 225m 2 Theo bài bác đi ra tớ đem : Diện tích hình 1 vày diện tích S hình 3 Diện tích gia tăng đó là diện tích S hình 2 ,và vày 225m 2 Chiều rộng lớn quần thể vườn là : ( 225 : 5 + 5 ) : 2 = 25 m Chiều lâu năm quần thể vườn là : 25 x 3 = 75 ( m ) Diện tích quần thể vườn là : 25 x 75 = 1875 ( m 2 )

Angel of the eternal light legend

28 mon 3 2017 khi 14:21

ta đem hình
5m 5m (1) (3) (2) (2)

theo hình vẽ tớ thấy phần diện tích S gia tăng 225 m2 là diện tích S hình chữ nhất (3)  có chiều rộng lớn là 5m và chiều lâu năm là:

225:5=45(m)

chiều lâu năm bộp chộp 3 chiều rộng lớn ,tớ đem (giải quí thêm thắt : chiều lâu năm = 3 x chiều rộng lớn = 45m + chiều rộng lớn + 15m )

chiều rộng lớn mảnh đất nền khi đầu là

Xem thêm: vùng đồng bằng nước ta thường xảy ra

(45+5):2=25(m)

chiều lâu năm mảnh đất nền khi đầu là

25x3=75(m)

diện tích quần thể vườn là

75x25=1875(m2)

Đ/S:....

VO LY HUY

Nguyễn Hoàng Tiến

12 mon 5 năm nhâm thìn khi 18:31

Gọi phỏng lâu năm chiều rộng lớn của quần thể vườn là x (m)

Vậy phỏng lâu năm chiều lâu năm của quần thể vườn là 3x (m)

Bớt chiều lâu năm 5m, tăng chiểu rộng lớn 5m thì diện tích S tăng 225 m2 nên tớ có:

\(\left(3x-5\right)\times\left(x+5\right)=3x\times x+225\)

\(x=25\)

Vậy chiều lâu năm quần thể vườn là: 25x3=75 (m)

Diện tích quần thể vườn là: 25x75=1875 (m2)

Đáp số: 1875 m2

Đào Thế Anh

20 mon 12 2020 khi 12:50

1875 mét vuông

Minh Hải Nguyễn

cây kẹo ngọt

29 tháng tư 2022 khi 19:48

Chiều lâu năm quần thể vườn hình chữ nhật cơ là:

225 : 5 = 45 m

Chiều rộng lớn quần thể vườn hình chữ nhật ban sơ là:

( 45 + 5 ) : 2 = 25 m

Chiều lâu năm quần thể vườn hình chữ nhật ban sơ là:

25 x 3 = 75 m

Diện tích quần thể vườn hình chữ nhật cơ là:

75 x 25 = 1875 m²

Đáp số: 1875m²

Minh Hải Nguyễn

29 tháng tư 2022 khi 19:52

thanks

mọi ng vấn đáp mk đăng kí lun!

quangnguyenkimngan

Trung

13 mon 12 năm ngoái khi 13:55

goi chieu rong ban dau la x =) chieu mềm 3x

dien tich ban dau la 3x^2

ta co: (3x-5)*(x+5)=3x^2 +225

(=) 3x^2+15x -5x -25=3x^2 +225

(=)10x=200

(=)x=20

=)dien tich quần thể dat la:3*20*20=1200 

Ngọc Ruby

Đặng Quỳnh Ngân

15 tháng tư năm nhâm thìn khi 8:44

day la bai toan hieu -ty quái ty la 3/1 hieu giua chieu mềm va vấp chieu ronh=g la;

(225 - 25) : 5 = 20

giai bai toan hieu - ty tớ co; mềm = 60 rong = 20

S= 20X60 = 1200m2

ds: 1200m2