một quả bóng có khối lượng 500g

Câu hỏi:

18/06/2019 114,535

Chọn đáp án C

Bạn đang xem: một quả bóng có khối lượng 500g

Theo tấp tểnh luật II Niu - tơn:

Một ngược bóng đem lượng 500g đang được phía trên mặt mày khu đất thì bị đá vì như thế một lực 200N (ảnh 1)

Thời gian ngoan bóng xúc tiếp với cẳng bàn chân là thời hạn bóng được truyền vận tốc. Vậy véc tơ vận tốc tức thời của bóng khi cất cánh chuồn là:

v = v0 + at = 0 + 400.0,02 = 8 (m/s)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lực F truyền mang đến vật lượng m1 vận tốc 2m/s2 truyền mang đến vật lượng m2 vận tốc 6m/s2. Lực F tiếp tục truyền mang đến vật lượng m = m1 + m2 gia tốc:

A. 1,5m/s2

B. 2m/s2

C. 4m/s2

D. 8m/s2

Câu 2:

Một hiệp lực 2N ứng dụng nhập 1 vật đem lượng 2kg khi đầu đứng yên lặng, trong tầm thời hạn 2s. Đoạn đàng nhưng mà vật tê liệt chuồn được trong tầm thời hạn tê liệt là:

A. 8m

B. 2m

C. 1m

D. 4m

Câu 3:

Một con xe đem lượng m = 100kg đang làm việc với véc tơ vận tốc tức thời 30,6 km/h thì hãm phanh. tường lực hãm phanh là 250N. Quãng đàng hãm phanh là:

A. 14,45m

B. 20m

C. 10m

Xem thêm: giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt

D. 30m

Câu 4:

Một vật Chịu đựng 4 lực tác dụng: lực F1 = 40N khuynh hướng về phía Đông, lực F2 = 50N khuynh hướng về phía Bắc, lực F3 = 70N khuynh hướng về phía Tây, lực F4 = 90N khuynh hướng về phía Nam. Độ rộng lớn của hiệp lực ứng dụng lên vật là từng nào ?

A. 50N

B. 170N

C. 131N

D. 250N

Câu 5:

Một vật đem lượng 1kg được lưu giữ yên lặng bên trên mặt mày bằng phẳng nghiêng vì như thế một sợi chạc tuy nhiên song với đàng dốc chủ yếu. tường α = 60o. Cho g = 9,8m/s2. Lực xay của vật lên trên bề mặt bằng phẳng nghiêng là:

Một vật đem lượng 1kg được lưu giữ yên lặng bên trên mặt mày bằng phẳng nghiêng vì như thế một sợi chạc (ảnh 1)

A. 9,8N

B. 4,9N

C. 19,6N

D. 8,5N

Câu 6:

Một vật đem lượng m = 4kg đang được ở hiện trạng nghỉ ngơi được truyền một hiệp lực F = 8N. Quãng đàng vật chuồn được trong tầm thời hạn 5s đầu bằng:

A. 30m

B. 25m

C. 5m

Xem thêm: các mảng kiến tạo có thể di chuyển là do

D. 50m