một vật dao động điều hòa trên trục ox quanh vị trí cân bằng o vectơ gia tốc của vật

Câu hỏi:

13/10/2019 175,110

A. luôn thiên về địa điểm cân đối.

Bạn đang xem: một vật dao động điều hòa trên trục ox quanh vị trí cân bằng o vectơ gia tốc của vật

Đáp án chủ yếu xác

B. có khuôn khổ tỉ trọng nghịch ngợm với khuôn khổ li phỏng của vật.

C. có khuôn khổ tỉ trọng thuận với khuôn khổ véc tơ vận tốc tức thời của vật.

D. luôn hướng ra phía xa thẳm địa điểm cân đối.

Đáp án A

Một vật giao động điều hoà bên trên trục Ox xung quanh địa điểm cân đối O. Vectơ vận tốc của vật luôn luôn thiên về địa điểm cân đối và có tính rộng lớn tỉ trọng thuận với khuôn khổ của li phỏng.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật giao động tắt dần dần sở hữu những đại lượng nào là tại đây rời liên tiếp theo đuổi thời gian?

A. Biên phỏng và cơ năng.

B. Li phỏng và vận tốc.

C. Biên phỏng và vận tốc.

D. Biên phỏng và vận tốc.

Câu 2:

Khi nói đến giao động chống bức, tuyên bố nào là sau đấy là đúng?

A. Dao động của con cái nhấp lên xuống đồng hồ thời trang là giao động chống bức.

B. Biên phỏng của giao động chống bức là biên phỏng của lực chống bức. 

C. Dao động chống bức sở hữu biên phỏng ko thay đổi và sở hữu tần số vày tần số của lực chống bức.

D. Dao động chống bức sở hữu tần số nhỏ rộng lớn tần số của lực chống bức.

Câu 3:

Khi nói đến giao động tắt dần dần, tuyên bố nào là sau đấy là sai ?

A. Cơ năng của giao động rời dần dần theo đuổi thời gian

Xem thêm: vùng đồng bằng nước ta thường xảy ra

B. Biên phỏng giao động tắt dần dần rời dần dần đều theo đuổi thời gian

C. Nguyên nhân tắt dần dần giao động là vì lực cản

D. Dao động tắt dần dần ko nên khi nào là cũng có thể có hại

Câu 4:

Khi nói đến giao động cơ tắt dần dần của một vật, tuyên bố nào là tại đây đúng?

A. Li phỏng của vật luôn luôn rời dần dần theo đuổi thời hạn.

B. Gia tốc cùa vật luôn luôn rời dần dần theo đuổi thời hạn, 

C. Vận tốc của vật luôn luôn rời dần dần theo đuổi thời hạn.

D. Biên phỏng giao động rời dần dần theo đuổi thời hạn.

Câu 5:

Một hóa học điểm sở hữu lượng m đang được giao động điều tiết. Khi hóa học điểm sở hữu véc tơ vận tốc tức thời v thì động năng của chính nó là

A.mv2

B. mv22

C.vm2

D.vm22

Câu 6:

Dao động của một vật bên dưới thuộc tính của một nước ngoài lực tuần trả gọi là dao động

A. tự tự.

B. duy trì.

C. cưỡng bức.

Xem thêm: hiến chương được xem là văn kiện quan trọng nhất của tổ chức liên hợp quốc vì

D. tắt dần dần.