một vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính

Câu hỏi:

26/05/2020 49,030

Bạn đang xem: một vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính

Ảnh trái chiều với vật nên là hình họa thiệt. Vật thiệt cho tới hình họa thiệt nên này đó là thấu kính quy tụ.

Qua thấu kính cho 1 hình họa trái chiều với vật và cao vội vàng 4 đợt vật nên: 

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một thấu kính quy tụ sở hữu xài cự 20cm. Vật sáng sủa AB là một trong những đoạn trực tiếp đặt điều vuông góc trục chủ yếu của thấu kính cho tới hình họa cao bởi vì nửa vật. Xác xác định trí vật và hình họa.

Câu 2:

Vật sáng sủa AB đặt điều vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ sở hữu xài cự đôi mươi centimet. Xác quyết định đặc điểm hình họa của vật qua quýt thấu kính và vẽ hình trong mỗi tình huống sau:

Xem thêm: chức năng của tuyến tụy

a) Vật cơ hội thấu kính 30 centimet.

b) Vật cơ hội thấu kính đôi mươi centimet.

c) Vật cơ hội thấu kính 10 centimet.

Câu 3:

Vật sáng sủa AB đặt điều vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ và cơ hội thấu kính 10 centimet. Nhìn qua quýt thấu kính thấy 1 hình họa nằm trong chiều và cao vội vàng 3 đợt vật. Xác quyết định xài cự của thấu kính, vẽ hình?

Câu 4:

Cho một thấu kính quy tụ sở hữu xài cự 15 centimet. Một vật sáng sủa AB đặt điều vuông góc với trục chủ yếu của thấu kính cho tới hình họa A'B' cách vật 60 centimet. Xác xác định trí của vật và hình họa.

Câu 5:

Đặt vật sáng sủa AB vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ. Qua thấu kính cho tới hình họa thiệt A1B1. Nếu tịnh tiến bộ vật dọc trục chủ yếu lại ngay sát thấu kính tăng một quãng 30 centimet lại nhận được hình họa A2B2 vẫn là hình họa thiệt và cơ hội vật AB một khoảng chừng như cũ. hiểu hình họa khi sau bởi vì 4 đợt hình họa khi đầu.

a) Tìm xài cự của thấu kính và địa điểm ban đầu?

Xem thêm: hôm nay là thứ bảy

b) Để hình họa cao bởi vì vật thì cần dịch fake vật từ vựng trí ban sơ một khoảng chừng bởi vì từng nào, theo hướng nào?

Câu 6:

Một thấu kính quy tụ sở hữu xài cự đôi mươi centimet. Vật sáng sủa AB cao 2cm cho tới hình họa A'B' cao 1 centimet. Xác xác định trí vật?