nét liên mạnh dùng để vẽ

Câu hỏi:

22/06/2022 3,061

Bạn đang xem: nét liên mạnh dùng để vẽ

B. Đường kích thước

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích:

+ Đường bao thấy: sử dụng đường nét ngay lập tức đậm

+ Đường kích thước: sử dụng đường nét ngay lập tức mảnh

+ Đường bao khuất: sử dụng đường nét đứt mảnh

+ Đường giới hạn: sử dụng đường nét lượn sóng

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nét ngay lập tức đậm dùng làm vẽ lối này sau đây?

A. Đường bao thấy

B. Đường kích thước

C. Đường bao khuất

D. Đường giới hạn

Câu 2:

Nét đứt miếng dùng làm vẽ lối này sau đây?

A. Đường bao thấy

B. Đường kích thước

C. Đường bao khuất

D. Đường giới hạn

Câu 3:

Có bao nhiêu mẫu giấy chính?

Xem thêm: nghị luận tình yêu thương

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

Câu 4:

Đo góc bên trên phiên bản vẽ kinh nghiệm sử dụng đơn vị chức năng gì?

A. Độ

B. Phút

C. Giây

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5:

Chữ ghi chép bên trên phiên bản vẽ kinh nghiệm thể hiện nay qua:

A. Khổ chữ

B. Kiểu chữ

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 6:

Nét lượn sóng dùng làm vẽ lối này sau đây?

A. Đường bao thấy

B. Đường kích thước

C. Đường bao khuất

D. Đường giới hạn

Xem thêm: văn tả cái cặp lớp 5