ngôn ngữ nào gần với ngôn ngữ tự nhiên nhất

Câu hỏi:

17/06/2022 11,901

A. Ngôn ngữ bậc cao.

Bạn đang xem: ngôn ngữ nào gần với ngôn ngữ tự nhiên nhất

Đáp án chủ yếu xác

D. Cả phụ vương phương án đều sai.

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Đáp án đích là: A

Ngôn ngữ thiết kế bậc cao với những câu mệnh lệnh được ghi chép sát với ngữ điệu đương nhiên hỗ trợ cho việc hiểu, hiểu công tác đơn giản rộng lớn.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Output của mệnh lệnh sau là:

print(1+ 2 + 3+ 4)

A. 10.

B. 15.

C. 1 + 2 + 3 + 4.

D. 1 + 2 + 3.

Câu 2:

Ngôn ngữ này tại đây không nên ngữ điệu bậc cao?

A. C/C++.

B. Assembly.

C. Python.

D. Java.

Câu 3:

Phần không ngừng mở rộng này sau đấy là đích của tệp Python?

A .python.

B .pl.

Xem thêm: tiếng anh lớp 6 unit 8 skills 2

C .py.

D .p.

Câu 4:

Câu mệnh lệnh sau bị lỗi ở đâu?

>>> 3 + * 5

A. 3 .

B. + hoặc *.

C. *.

D. Không với lỗi.

Câu 5:

Dùng câu mệnh lệnh print và kí tự động này nhằm ghi chép được đoạn văn xuống dòng sản phẩm thân ái xâu?

A. Cặp vệt nháy đơn.

B. Cặp phụ vương vệt nháy kép.

C. Cặp vệt nháy kép.

D. Không thể tiến hành được.

Câu 6:

Giá trị của biểu thức Python sau được xem là bao nhiêu?

4 + 15 / 5

A. 7.

B. 2.

C. 4.

D. 1.

Xem thêm: hô hấp sáng xảy ra trong điều kiện