ở người già khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não vì

Câu hỏi:

30/07/2019 71,344

Bạn đang xem: ở người già khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não vì

A. Mạch bị xơ cứng, huyết bị ứ ứ đọng, quan trọng đặc biệt những mạch ở óc, Lúc áp suất máu cao dễ dàng làm vỡ tung mạch

B. Mạch bị xơ cứng, tính đàn hồi thông thường, quan trọng đặc biệt những mạch ở óc, Lúc áp suất máu cao dễ dàng làm vỡ tung mạch

Đáp án chủ yếu xác

C. Mạch bị xơ cứng nên ko teo bóp được, quan trọng đặc biệt những mạch ở óc, Lúc áp suất máu cao dễ dàng làm vỡ tung mạch

D. Thành mạch dày lên, tính đàn hồi thông thường, nhất là những mạch ở óc, Lúc áp suất máu cao dễ dàng làm vỡ tung mạch

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong hệ mạch, áp suất máu rời dần dần từ?

A. Động mạch → tè động mạch máu → mao quản → tè tĩnh mạch máu → tĩnh mạch

B. Tĩnh mạch → tè tĩnh mạch máu → mao quản → tè động mạch máu → động mạch

C. Động mạch → tè tĩnh mạch máu → mao quản → tè động mạch máu → tĩnh mạch

D. Mao mạch → tè động mạch máu → động mạch máu → tĩnh mạch máu → tè tĩnh mạch

Câu 2:

Điều ko đúng vào lúc nói đến đặc điểm của áp suất máu là?

A. Huyết áp cực to ứng với khi tim teo, áp suất máu đặc biệt tè ứng với khi tim dãn

B. Tim đập thời gian nhanh và mạch thực hiện tăng áp suất máu ; tim đập chậm trễ, yếu hèn thực hiện áp suất máu hạ

C. Càng xa cách tim, áp suất máu càng giảm

D. Sự tăng dần dần áp suất máu là vì sự quỷ sát của huyết với trở thành mạch và Một trong những thành phần huyết cùng nhau Lúc vận chuyển

Câu 3:

Ở mao quản, huyết chảy chậm trễ rộng lớn ở động mạch máu vì?

A. Tổng thiết diện của mao quản lớn

Xem thêm: he was the first man who left the burning building

B. Mao mạch thông thường ở sát tim

C. Số lượng mao quản không nhiều hơn

D. sít lực teo bóp của tim tăng

Câu 4:

Ở người cứng cáp, nhịp tim thông thường vô khoảng?

A. 95 lần/phút         

B. 85 lần/phút

C. 75 lần/phút        

D. 65 lần/phút

Câu 5:

Trong hệ mạch, huyết vận chuyền nhờ?

A. Dòng huyết chảy liên tục

B. Sự va vấp đẩy của những tế bào máu

C. Co bóp của mao mạch

D. Lực teo của tim

Câu 6:

Sự va vấp đẩy của những tế bào máu

A. (1), (2), (3), (4) và (5)

B. (1), (2), (3), (4) và (6)

C. (2), (3), (4), (5) và (6)

Xem thêm: sin x + cos x

D. (1), (2), (3), (5) và (6)