phân số thập phân là gì

1. Khái niệm phân số thập phân

Quảng cáo

Bạn đang xem: phân số thập phân là gì

Khái niệm: Các phân số với khuôn số là \(10\,;\,\,\,100\,;\,\,\,1000\,;\,\,\,...\) được gọi là những phân số thập phân.

Ví dụ: những phân số  \(\dfrac{3}{{10}};\,\dfrac{{99}}{{100}};\,\dfrac{{123}}{{1000}}\) là những phân số thập phân.

Chú ý: với một số trong những phân số rất có thể viết lách trở thành phân số thập phân.

2. Một số dạng bài bác tập

Dạng 1 : Đọc – viết lách phân số thập phân

Cách hiểu – viết lách phân số thập phân tương tự động như các phân số thường thì.

Khi hiểu phân số tao hiểu tử số trước rồi hiểu “phần”, tiếp sau đó hiểu cho tới khuôn số.

Khi viết lách số thập phân, tử số là số ngẫu nhiên viết lách bên trên gạch men ngang, khuôn số là số ngẫu nhiên không giống \(0\) viết lách bên dưới gạch men ngang.

Ví dụ:

- Phân số  \(\dfrac{7}{{10}}\) được hiểu là bảy phần chục.

- Phân số “hai mươi tía phần một trăm” được viết lách là \(\dfrac{{23}}{{100}}\).

Dạng 2: So sánh nhị phân số thập phân

Cách đối chiếu nhị phân số thập phân tương tự động như cơ hội đối chiếu nhị phân số thường thì.

Ví dụ: Điền vệt phù hợp nhập địa điểm chấm:    \(\dfrac{3}{{10}} \cdot  \cdot  \cdot \dfrac{7}{{10}}\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\dfrac{{72}}{{100}} \cdot  \cdot  \cdot \dfrac{{53}}{{100}}\).

Xem thêm: tỷ lệ dân cư thành thị của hoa kỳ cao chủ yếu do

Cách giải:

So sánh nhị phân số \(\dfrac{3}{{10}}\) và  \(\dfrac{7}{{10}}\) tao thấy đều sở hữu khuôn số là \(10\) và \(3 < 7\) nên  \(\dfrac{3}{{10}} < \dfrac{7}{{10}}\,;\)

So sánh nhị phân số \(\dfrac{{72}}{{100}}\) và  \(\dfrac{{53}}{{100}}\) tao thấy đều sở hữu khuôn số là \(100\) và \(72 > 53\) nên  \(\dfrac{{72}}{{100}} > \dfrac{{53}}{{100}}.\)

Vậy: \(\dfrac{3}{{10}} < \dfrac{7}{{10}}\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \dfrac{{72}}{{100}} > \dfrac{{53}}{{100}} .\)

Dạng 3: Chuyển thay đổi một số trong những phân số ko cần là phân số thập phân trở thành phân số thập phân

Phương pháp giải:

- Tìm một số trong những sao mang lại số cơ nhân với khuôn số thì được \(10\,;\,\,\,100\,;\,\,\,1000\,;\,\,\,...\)

- Nhân cả tử số và khuôn số với nằm trong số cơ sẽ được phân số thập phân.

Hoặc :

- Tìm một số trong những sao mang lại khuôn số phân tách mang lại một số trong những thì được \(10\,;\,\,\,100\,;\,\,\,1000\,;\,\,\,...\)

- Chia cả tử số và khuôn số với nằm trong số cơ sẽ được phân số thập phân.

Ví dụ : Chuyển những phân số sau trở thành phân số thập phân:\(\dfrac{1}{2};\,\,\dfrac{4}{5}  ;\,\,\dfrac{{84}}{{200}}\)

Cách giải:

Xem thêm: 4 + 4 bằng mấy

Ta thấy $2 \times 5 = 10;\,\,\,5 \times 2 = 10;\,\,\,200:2 = 100;\,\,84:2 = 42$ .

Vậy tao rất có thể gửi những phân số đang được mang lại trở thành phân số thập phân như sau:

$\begin{array}{ccccc}\dfrac{1}{2} = \dfrac{{1 \times 5}}{{2 \times 5}} = \dfrac{5}{{10}};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\dfrac{4}{5} & \, = \dfrac{{4 \times 2}}{{5 \times 2}} = \dfrac{8}{{10}};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\dfrac{{84}}{{200}} = \dfrac{{84:2}}{{200:2}} = \dfrac{{42}}{{100}}\\\,\end{array}$