phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm

Câu hỏi:

16/11/2019 51,745

Bạn đang xem: phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm

C. xà chống hóa.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án C

Phản ứng thủy phân este vô môi trường xung quanh kiềm gọi là phản xạ xà hóa.

Tổng quát:

R-COO-R’ + NaOH H2O,to R-COONa + R’-OH

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xà chống hóa trọn vẹn một trieste X bởi vì hỗn hợp NaOH nhận được 9,2 gam glixerol và 83,4 g muối bột của một axit bự no Y. Chất Y là:

A. axit linoleic.

B. axit oleic.

C. axit stearic.

D. axit panmitic.

Câu 2:

Phát biểu nào là tại đây không đúng?

A. Chất bự là este của glixerol và axit cacboxylic mạch cacbon nhiều năm, ko phân nhánh.

B. Chất bự ko tan nội địa.

C. Dầu ăn và dầu dung dịch trơn sở hữu nằm trong bộ phận nhân tố.

D. Chất bự là thực phẩm cần thiết của nhân loại.

Câu 3:

Đốt cháy trọn vẹn m gam một hóa học bự triglixerit cần thiết 1,61 mol O2, sinh đi ra 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cho m gam hóa học bự bên trên tính năng một vừa hai phải đầy đủ với hỗn hợp NaOH thì lượng muối bột tạo nên trở thành là

A. 18,28 gam.

Xem thêm: vùng nào sau đây có mật độ dân số thấp nhất nước ta

B. 17,42 gam.

C. 17,72 gam.

D. 18,68 gam.

Câu 4:

Cho 26,4 gam lếu thích hợp nhị hóa học cơ học sở hữu nằm trong công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với hỗn hợp NaOH một vừa hai phải đầy đủ, nhận được hỗn hợp X chứa chấp 28,8 gam lếu thích hợp muối bột và m gam ancol Y. Đun Y với hỗn hợp H2SO4 quánh ở sức nóng phỏng tương thích nhận được hóa học cơ học Z sở hữu tỉ khối khá đối với Y bởi vì 0,7. lõi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là:

A. 9,6.

B. 6,4.

C. 6,0.

D. 4,6.

Câu 5:

Thủy phân este X vô môi trường xung quanh kiềm, nhận được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là

A. C2H2COOC2H5

B. CH3COOCH3

C. C2H5COOCH3

D. CH3COOC2H5

Câu 6:

Este CH3COOC2H5 tính năng với NaOH sinh ra:

A. HCOONa, C2H5OH.

B. CH3CH2COONa, C2H5OH.

C. CH3COONa, C2H5OH.

Xem thêm: toán lớp 5 trang 178 179

D. CH3COONa, CH3OH.