phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

hint-header

Cập nhật ngày: 15-10-2022

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng


Chia sẻ bởi: Trường Phạm


Phát biểu nào là tại đây ko đích thị với công nghiệp tạo ra sản phẩm xài dùng?

Gồm nhiều ngành không giống nhau.

B

Có những thành phầm cực kỳ nhiều mẫu mã.

C

Phức tạp về chuyên môn khoa học tập - nghệ thuật.

D

Đòi chất vấn nhiều vốn liếng góp vốn đầu tư, thời hạn tịch thu vốn liếng lâu.

Chủ đề liên quan

Loại hình giao thông vận tải nào là tại đây nhất thiết rất cần được cải tiến và phát triển ở những nước là hòn đảo quốc (Anh, Nhật Bản…)?

Mạng lưới sông ngòi dày quánh tiện nghi mang lại ngành giao thông vận tải đường

Nhân tố nào là tại đây đem hiệu quả ra quyết định so với sự cải tiến và phát triển, phân bổ và sinh hoạt của ngành giao thông vận tải vận tải đường bộ ?

A

Sự cải tiến và phát triển và phân bổ những ngành kinh tế tài chính quốc dân.

B

Quy tế bào với tổ chức cơ cấu dân sinh và sự phân bổ điểm dân ở.

C

Sự cải tiến và phát triển những trung tâm và vùng công nghiệp rộng lớn.

D

Quy tế bào những điểm, khu vực, trung tâm và vùng công nghiệp.

Nhiệt năng lượng điện là năng lượng điện được tạo ra kể từ mối cung cấp nào?

năng lượng tinh khiết (hay gọi là tích điện mới) gồm

A

tích điện Mặt trời, mức độ dông tố, thủy triều.

B

tích điện Mặt trời, mức độ dông tố, kêu ca đá.

C

tích điện Mặt trời, mức độ dông tố, dầu khí.

D

tích điện Mặt trời, mức độ dông tố, củi mộc.

Ý nào là là điểm lưu ý của ngành công nghiệp năng lượng điện tử - tin tưởng học?

A

Đòi chất vấn vốn liếng góp vốn đầu tư không nhiều, thời hạn hoàn thiện vốn liếng thời gian nhanh.

B

Thời gian dối kiến tạo ngắn ngủn, tiến độ tạo ra đơn giản và giản dị.

C

Ít tạo nên độc hại môi trường xung quanh, ko lúc lắc diện tích S rộng lớn.

D

Tiêu thụ nhiều sắt kẽm kim loại, năng lượng điện và nước.

Ngành nào là tại đây ko nằm trong công nghiệp tạo ra sản phẩm xài dùng?

Vai trò nào là tại đây ko đích thị với công nghiệp thực phẩm?

A

Đáp ứng yêu cầu mỗi ngày của thế giới về thức ăn.

B

Giải quyết nhu cậu về may đem và sinh hoạt của thế giới.

C

Thúc đẩy ngành nông nghiệp cải tiến và phát triển.

D

Làm đội giá trị thành phầm nông nghiệp

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 132

Sản phẩm của ngành công nghiệp đồ ăn là

Phát biểu nào là tại đây ko đích thị với công nghiệp tạo ra sản phẩm xài dùng?

A

Gồm nhiều ngành không giống nhau.

B

Có những thành phầm cực kỳ nhiều mẫu mã.

C

Phức tạp về chuyên môn khoa học tập - nghệ thuật.

D

Đòi chất vấn nhiều vốn liếng góp vốn đầu tư, thời hạn tịch thu vốn liếng lâu.

Loại hình giao thông vận tải nào là tại đây nhất thiết rất cần được cải tiến và phát triển ở những nước là hòn đảo quốc (Anh, Nhật Bản…)?

Mạng lưới sông ngòi dày quánh tiện nghi mang lại ngành giao thông vận tải đường

Nhân tố nào là tại đây đem hiệu quả ra quyết định so với sự cải tiến và phát triển, phân bổ và sinh hoạt của ngành giao thông vận tải vận tải đường bộ ?

A

Sự cải tiến và phát triển và phân bổ những ngành kinh tế tài chính quốc dân.

B

Quy tế bào với tổ chức cơ cấu dân sinh và sự phân bổ điểm dân ở.

C

Sự cải tiến và phát triển những trung tâm và vùng công nghiệp rộng lớn.

D

Quy tế bào những điểm, khu vực, trung tâm và vùng công nghiệp.

Nhiệt năng lượng điện là năng lượng điện được tạo ra kể từ mối cung cấp nào?

năng lượng tinh khiết (hay gọi là tích điện mới) gồm

A

tích điện Mặt trời, mức độ dông tố, thủy triều.

B

tích điện Mặt trời, mức độ dông tố, kêu ca đá.

C

tích điện Mặt trời, mức độ dông tố, dầu khí.

D

tích điện Mặt trời, mức độ dông tố, củi mộc.

Ý nào là là điểm lưu ý của ngành công nghiệp năng lượng điện tử - tin tưởng học?

A

Đòi chất vấn vốn liếng góp vốn đầu tư không nhiều, thời hạn hoàn thiện vốn liếng thời gian nhanh.

B

Thời gian dối kiến tạo ngắn ngủn, tiến độ tạo ra đơn giản và giản dị.

C

Ít tạo nên độc hại môi trường xung quanh, ko lúc lắc diện tích S rộng lớn.

D

Tiêu thụ nhiều sắt kẽm kim loại, năng lượng điện và nước.

Ngành nào là tại đây ko nằm trong công nghiệp tạo ra sản phẩm xài dùng?

Vai trò nào là tại đây ko đích thị với công nghiệp thực phẩm?

A

Đáp ứng yêu cầu mỗi ngày của thế giới về thức ăn.

B

Giải quyết nhu cậu về may đem và sinh hoạt của thế giới.

C

Thúc đẩy ngành nông nghiệp cải tiến và phát triển.

Xem thêm: tiếng anh lớp 6 unit 8 skills 2

D

Làm đội giá trị thành phầm nông nghiệp

Sản phẩm của ngành công nghiệp đồ ăn là