phát biểu nào sau đây không đúng với phân bố dân cư trên thế giới

Câu hỏi:

19/06/2022 1,258

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với phân bố dân cư trên thế giới

A. Hiện tượng xã hội sở hữu quy luật.

B. Không đều nhập không khí.

C. Hình thức thể hiện cộng cư.

Đáp án chủ yếu xác

D. Có dịch chuyển theo đòi thời hạn.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Đáp án chính là: C

Phân tía dân sinh sống là 1 hiện tượng kỳ lạ xã hội sở hữu tính quy luật vì thế hiệu quả tổ hợp của một loạt yếu tố kể từ đương nhiên cho tới kinh tế tài chính - xã hội. Sự phân bổ dân sinh sống bên trên trái đất không đồng đều nhập không khí và dịch chuyển theo đòi thời hạn.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khu vực nào là tại đây ở châu Á sở hữu tỷ lệ số lượng dân sinh cao nhất?

A. Nam Á.

B. Đông Á.

C. Đông Nam Á.

D. Tây Á.

Câu 2:

Khu vực nào là tại đây ở châu Phi sở hữu tỷ lệ tối đa hiện nay nay?

A. Nam Phi.

B. Đông Phi.

C. Tây Phi.

D. Bắc Phi.

Câu 3:

Xem thêm: tiếng anh lớp 6 unit 8 skills 2

Khu vực nào là tại đây ở châu Mĩ sở hữu tỷ lệ số lượng dân sinh tối đa hiện nay nay?

A. Bắc Mĩ.

B. Nam Mĩ.

C. Ca-ri-bê.

D. Trung Mĩ.

Câu 4:

Khu vực sở hữu tỷ lệ số lượng dân sinh tối đa trái đất lúc bấy giờ là

A. Tây Âu.

B. Đông Á.

C. Nam Âu.

D. Ca-ri-bê.

Câu 5:

Khu vực nào là tại đây ở châu Á sở hữu tỷ lệ số lượng dân sinh thấp nhất?

A. Đông Á.

B. Tây Á.

C. Đông Nam Á.

D. Nam Á.

Câu 6:

Khu vực nào là tại đây ở châu Âu sở hữu tỷ lệ số lượng dân sinh thấp nhất hiện nay nay?

A. Bắc Âu.

B. Tây Âu.

C. Đông Âu.

D. Nam Âu.

Xem thêm: cách đổi từ độ sang radian