pôlixôm có vai trò gì

Câu hỏi:

07/09/2020 30,631

Bạn đang xem: pôlixôm có vai trò gì

A. Làm tăng năng suất tổ hợp prôtêin không giống loại. 

B. Đảm bảo cho tới quy trình dịch mã ra mắt chủ yếu xác 

C. Làm tăng năng suất tổ hợp prôtêin nằm trong loại. 

Đáp án chủ yếu xác

D. Đảm bảo cho tới quy trình dịch mã ra mắt liên tiếp.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án C

Polixom là chuỗi những riboxom gắn vô nhau nhằm nằm trong tồng phù hợp nên nhiều chuỗi acid amin vô nằm trong 1 khi → thực hiện tăng hiệu suất tổ hợp protein nằm trong loại (1 đợt dịch mã được rất nhiều protein).

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nói tới quy trình dịch mã, những tuyên bố này tại đây đúng?

(1) dịch mã là quy trình tổ hợp prôtêin, quy trình này chỉ ra mắt vô nhân của tế bào nhân thực

(2) quy trình dịch mã hoàn toàn có thể phân thành 2 quy trình tiến độ là hoạt hoá axit amin và tổ hợp chuỗi pôlipeptit

(3) vô quy trình dịch mã bên trên từng phân tử mARN thông thường với một trong những ribôxôm nằm trong hoạt động

(4) chuỗi pôlipeptit sẽ tiến hành giải hòa Khi ribôxôm xúc tiếp với cỗ thân phụ mã sao 5'UUG 3' bên trên phân tử mARN

A. (2), (4) 

B. (2), (3) 

C. (1), (4) 

D. (1), (3)

Câu 2:

Cho những vấn đề sau đây:

(1) mARN sau phiên mã được thẳng dùng để làm khuôn nhằm tổ hợp prôtêin.

(2) Khi ribôxôm xúc tiếp với mã kết đốc bên trên mARN thì quy trình dịch mã ngừng.

(3) Nhờ một enzim đặc hiệu, axit amin khai mạc được hạn chế ngoài chuỗi pôlipeptit vừa phải tổ hợp.

(4) mARN sau phiên mã được hạn chế quăng quật intron, nối những êxôn lại cùng nhau trở nên mARN cứng cáp.

Các vấn đề về việc phiên mã và dịch mã đích với tất cả tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ là:

A. (1) và (4). 

B. (2) và (4).

C. (2) và (3). 

Xem thêm: đất nước ngàn năm không mỏi cánh tay cung

D. (3) và (4).

Câu 3:

Nhận ấn định này sau đấy là sai Khi nói tới ribôxôm?

A. Được cấu trúc kể từ rARN. 

B. Ribôxôm chỉ mất ở cả loại vật nhân sơ và nhân thực. 

C. Ribôxôm bao gồm nhị tè đơn vị chức năng rộng lớn và bé xíu tạo nên trở nên. 

D. Hai tè đơn vị chức năng rộng lớn và bé xíu của ribôxôm luôn luôn gắn kèm với nhau nhằm sẵn sàng tổ hợp prôtêin.

Câu 4:

Quá trình dịch mã bao hàm những quy trình tiến độ nào?

A. Phiên mã và hoạt hóa axit amin 

B. Hoạt hóa axit amin và tổ hợp chuỗi polipeptit 

C. Tổng phù hợp chuổi polipeptit và vô hiệu axit amin cởi đầu 

D. Phiên mã và tổ hợp chuỗi polipeptit

Câu 5:

Liên kết trong số những axit amin là loại links gì?

A. Hiđrô 

B. Hoá trị 

C. Phôtphođieste 

D. Peptit

Câu 6:

Phát biểu này tại đây là không đúng Khi nói tới quy trình dịch mã?

A. Quá trình dịch mã ở loại vật nhân thực chỉ xẩy ra vô tế bào chất 

B. Quá trình dịch mã ngừng Khi ribôxôm xúc tiếp với cỗ thân phụ kết đốc bên trên mARN 

C. Phân tử rARN vào vai trò là “người phiên dịch” vô quy trình dịch mã 

Xem thêm: trong quá trình dịch mã

D. Trên từng phân tử mARN ở loại vật nhân thực có duy nhất một cỗ thân phụ khai mạc AUG