qua thấu kính hội tụ nếu vật thật cho ảnh ảo thì vật phải nằm trước kính một khoảng

Câu hỏi:

29/05/2020 69,720

Đáp án D. Xem điểm lưu ý hình ảnh tạo ra vày thấu kính quy tụ SGK

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật bằng phẳng nhỏ bịa đặt vuông góc với trục chủ yếu trước một thấu kính quy tụ tiêu xài cự 30 centimet một khoảng tầm 60 centimet. Hình ảnh của vật nằm

A. sau kính 60 cm

B. trước kính 60 cm

C. sau kính trăng tròn cm

D. trước kính trăng tròn cm

Câu 2:

Một vật bịa đặt trước một thấu kính 40 centimet cho 1 hình ảnh trước thấu kính trăng tròn centimet. Đây là

A. thấu kính quy tụ với tiêu xài cự 40 cm

B. thấu kính phân kì với tiêu xài cự 40 cm

C. thấu kính phân kì với tiêu xài cự trăng tròn cm

D. thấu kính quy tụ với tiêu xài cự trăng tròn cm

Câu 3:

Đặt một vật bằng phẳng nhỏ vuông góc trước một thấu kính phân kì tiêu xài cự trăng tròn centimet một khoảng tầm 60 centimet. hình ảnh của vật nằm

A. trước kính 15 cm

B. sau kính 15 cm

C. trước kính 30 cm

Xem thêm: giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt

D. sau kính 30 cm

Câu 4:

Đặt một vật bằng phẳng nhỏ vuông góc với trục chủ yếu của thấu kính quy tụ tiêu xài cự trăng tròn centimet cơ hội kính 100 centimet. Hình ảnh của vật

A. trái hướng và vày 1/4 vật

B. nằm trong chiều và vày 1/4 vật

C. trái hướng và vày 1/3 vật

D. nằm trong chiều và vày 1/3 vật

Câu 5:

Qua thấu kính quy tụ, nếu như vật cho tới hình ảnh ảo thì hình ảnh này

A. ở trước kính và to hơn vật

B. ở sau kính và to hơn vật

C. ở trước kính và nhỏ rộng lớn vật

D. ở sau kính và nhỏ rộng lớn vật

Câu 6:

Đặt một vật bằng phẳng nhỏ vuông góc với trục chủ yếu trước một thấu kính một khoảng tầm 40 centimet, hình ảnh của vật hứng được bên trên một chắn và cao vày 3 vật. Thấu kính này là

A. thấu kính quy tụ tiêu xài cự 30 cm

B. thấu kính quy tụ tiêu xài cự 40 cm

C. thấu kính quy tụ tiêu xài cự 40 cm

Xem thêm: giới hạn sinh thái là

D. thấu kính phân kì tiêu xài cự 30 cm