quá trình tiến hóa nhỏ kết thúc khi

Câu hỏi:

02/03/2023 7,371

Bạn đang xem: quá trình tiến hóa nhỏ kết thúc khi

A. Quần thể mới nhất xuất hiện.                          

C. Loài mới nhất xuất hiện                                   

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Tiến hóa nhỏ là quy trình đổi khác cấu hình DT của quần thể (về tần số alen và bộ phận loại ren của quần thể).

Tiến hoá nhỏ đem những đặc điểm:

Diễn rời khỏi bên trên quy tế bào quần thể

Diễn biến hóa không ngừng nghỉ bên dưới tác dụng của yếu tố tiến bộ hoá

Biến thay đổi về tần số alen và bộ phận loại ren của quần thể

Kết quả: tạo hình loại mới

Quá trình tiến bộ hoá nhỏ kết thúc giục khi xuất hiện nay loại mới.

Chọn C

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khí quyển vẹn toàn thuỷ không tồn tại (hoặc đem vô cùng ít) chất

A. H2                           

B. O2                         

C. N2                          

D. NH3

Câu 2:

Tính phong phú về loại của quần xã là:

A. Mức chừng phong phú và đa dạng về con số loại nhập quần xã và con số thành viên của từng loài      

B. Mật chừng thành viên của từng loại nhập quần xã

C. Tỉ lệ % số vị trí phát hiện một loại nhập tổng số vị trí quan lại sát       

D. Số loại vào vai trò cần thiết nhập quần xã

Câu 3:

Xem thêm: nhiệt độ nóng chảy của nhôm

Thí nghiệm của Milơ và Urây chứng tỏ điều gì?

A. Sự sinh sống bên trên ngược khu đất đem xuất xứ kể từ vũ trụ                               

B. Axit nuclêic được tạo hình kể từ những nuclêôtit                             

C. Chất cơ học tạo hình kể từ hóa học vô cơ       

D. Chất vô sinh được tạo hình kể từ những thành phần đem bên trên mặt phẳng ngược đất

Câu 4:

Trình tự động những tiến độ của tiến bộ hoá:

A. Tiến hoá hoá học tập – tiến bộ hoá chi phí sinh học- tiến bộ hoá sinh học       

B. Tiến hoá hoá học tập – tiến bộ hoá sinh học- tiến bộ hoá chi phí sinh học       

C. Tiến hoá chi phí sinh học- tiến bộ hoá hoá học tập – tiến bộ hoá sinh học       

D. Tiến hoá hoá học tập – tiến bộ hoá chi phí sinh học

Câu 5:

Hiện tượng con số thành viên của quần thể bị ngưng trệ ở tại mức chắc chắn vì chưng mối liên hệ sinh thái xanh nhập quần xã gọi là:

A. cân vì chưng sinh học  

B. cân vì chưng quần thể  

C. khống chế sinh học 

D. giới hạn sinh thái

Câu 6:

Giới hạn sinh thái xanh bao gồm có:

A. Giới hạn bên dưới, số lượng giới hạn bên trên, số lượng giới hạn vô cùng thuận.                        

B. Khoảng tiện lợi và khoảng tầm chống chịu.

C. Giới hạn bên dưới, số lượng giới hạn trên                     

Xem thêm: sơ đồ tư duy bài người lái đò sông đà

D. Giới hạn bên dưới, số lượng giới hạn bên trên, số lượng giới hạn Chịu đựng đựng.