sách toán lớp 6 tập 1

THCS.TOANMATH.com reviews cho tới quý thầy, giáo viên và những em học viên Sách giáo khoa Toán 6 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống).

Bạn đang xem: sách toán lớp 6 tập 1

Xem thêm: công thức tam giác vuông

MỤC LỤC:
CHƯƠNG I. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN.
Bài 1. Tập phù hợp.
Bài 2. Cách ghi số ngẫu nhiên.
Bài 3. Thứ tự động nhập giao hội những số ngẫu nhiên.
Bài 4. Phép nằm trong và luật lệ trừ số ngẫu nhiên.
Bài 5. Phép nhân và luật lệ phân tách số ngẫu nhiên.
Luyện tập dượt cộng đồng.
Bài 6. Luỹ quá với số nón ngẫu nhiên.
Bài 7. Thứ tự động triển khai những luật lệ tính.
Luyện tập dượt cộng đồng.
Bài tập dượt cuối chương I.
CHƯƠNG II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN.
Bài 8. Quan hệ phân tách không còn và đặc điểm.
Bài 9. Dấu hiệu phân tách không còn.
Bài 10. Số yếu tắc.
Luyện tập dượt cộng đồng.
Bài 11. Ước cộng đồng. Ước cộng đồng lớn số 1.
Bài 12. Bội cộng đồng. Bội cộng đồng nhỏ nhất.
Luyện tập dượt cộng đồng.
Bài tập dượt cuối chương II.
CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊN.
Bài 13. Tập phù hợp những số nguyên vẹn.
Bài 14. Phép nằm trong và luật lệ trừ số nguyên vẹn.
Bài 15. Quy tắc vết ngoặc.
Luyện tập dượt cộng đồng.
Bài 16. Phép nhân số nguyên vẹn.
Bài 17. Phép phân tách không còn. Ước và bội của một trong những nguyên vẹn.
Luyện tập dượt cộng đồng.
Bài tập dượt cuối chương III.
CHƯƠNG IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN.
Bài 18. Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều.
Bài 19. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân nặng.
Bài trăng tròn. Chu vi và diện tích S của một trong những tứ giác vẫn học tập.
Luyện tập dượt cộng đồng.
Bài tập dượt cuối chương IV.
CHƯƠNG V. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN.
Bài 21. Hình đem trục đối xứng.
Bài 22. Hình đem tâm đối xứng.
Luyện tập dượt cộng đồng.
Bài tập dượt cuối chương V.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.
Tấm thiệp và chống học tập của em.
Vẽ hình đơn giản và giản dị với ứng dụng GeoGebra.
Sử dụng PC di động.
Bảng tra cứu giúp thuật ngữ.

Ghi chú: Quý thầy, cô và độc giả rất có thể share tư liệu bên trên TOANMATH.com bằng phương pháp gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tác giả

Bình luận