sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì

Câu hỏi:

27/06/2023 16,942

Bạn đang xem: sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì

A. Có thể đánh dấu cấu hình và nhập tài liệu sau

B. Không thể sửa lại cấu trúc

D. Phải nhập tài liệu ngay

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần mượt này tại đây ko cần là hệ quản ngại trị hạ tầng tài liệu quan lại hệ

A. Microsoft Access

B. Oracle

C. Microsoft SQL server

D. Microsoft Excel

Câu 2:

Trong bảng phân quyền, những quyền truy vấn tài liệu, bao gồm có:

A. Đọc dữ liệu

B. Xem, bổ sung cập nhật, sửa, xóa và ko truy vấn dữ liệu

C. Thêm dữ liệu

D. Xem, sửa, bổ sung cập nhật và xóa dữ liệu

Câu 3:

Sau Lúc tạo ra links Một trong những bảng nhập quy mô tài liệu mối liên hệ, rất có thể tiến hành việc làm này bên dưới đây?

A. Tổng ăn ý tài liệu chỉ từ một bảng

B. Tổng ăn ý tài liệu chỉ còn 2 bảng

Xem thêm: 2m bằng bao nhiêu cm

C. Tổng ăn ý tài liệu chỉ còn 3 bảng

D. Tổng ăn ý tài liệu từ rất nhiều bảng

Câu 4:

Trong bảng tại đây, từng học viên chỉ mất mộ mã số (Mahs):

Khoá chủ yếu của bảng là:

A. Khoá chủ yếu = {Mahs}

B. Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Toan}

C. Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Li}

D. Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi}

Câu 5:

Hai bảng nhập một CSDL mối liên hệ links cùng nhau thông qua:

A. Địa chỉ của những bảng

B. Thuộc tính khóa

C. Tên trường

D. Thuộc tính của những ngôi trường được lựa chọn (không nhất thiết cần là khóa)

Câu 6:

Xét về mặt mày cấu hình, tính chất ngôi trường (field) nhập quy mô tài liệu mối liên hệ được hiểu là

A. Cột của bảng

B. Hàng của bảng

C. Tính hóa học của trường

D. Mô miêu tả trường

Xem thêm: vai trò của không khí