sinh sản bào tử là

Câu hỏi:

13/09/2020 9,567

Bạn đang xem: sinh sản bào tử là

A. Tạo đi ra thế kỷ mới kể từ bào tử được đột biến ở những thực vật đem đan xen mới thể bào tử và uỷ thác tử thể.

B. Tạo đi ra thế kỷ mới kể từ bào tử được đột biến bởi vẹn toàn phân ở những thực vật đem đan xen mới thể bào tử và uỷ thác tử thể

C. Tạo đi ra thế kỷ mới kể từ bào tử được đột biến bởi hạn chế phân ở trộn uỷ thác tử thể của những thực vật đem đan xen mới thể bào tử và thể uỷ thác tử.

Đáp án chủ yếu xác

D. Tạo đi ra thế kỷ mới kể từ ăn ý tử được đột biến ở những thực vật đem đan xen mới thể bào tử và uỷ thác tử thể.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Lời giải:

Sinh sản bào tử là dẫn đến thế kỷ mới kể từ bào tử được đột biến bởi hạn chế phân ở trộn uỷ thác tử thể của những thực vật đem đan xen mới thể bào tử và thể uỷ thác tử.

Đáp án nên cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm này tại đây ko nên là ưu thế của giâm cành hoặc tách cành

A. Giữ vẹn toàn tính trạng chất lượng nhưng mà nhân loại ước muốn

B. Có tính chống Chịu cao

C. Thời lừa lọc thu hoạch ngắn

D. Tiết kiệm công thường xuyên bón

Câu 2:

Bộ phận này của cây ko sinh đẻ vô tính

A. Thân củ

B. Thân rễ

C. Hoa

D. Lá

Câu 3:

Xem thêm: dàn ý tả cây hoa hồng lớp 4

Trong chuyên môn giâm cành để sở hữu thành phẩm chất lượng người tớ thông thường người sử dụng hooc môn sinh trưởng

A. Auxin và GA

B. Auxin và xitokinin

C. Auxin

D. GA và xitokinin

Câu 4:

Chiết cành là mẫu mã sinh đẻ đem quánh điểm

A. Chặt 1 cành của khung người, trồng xuống khu đất muốn tạo đi ra cây mới nhất nhập thời hạn ngắn

B. Chặt ngọn cây nhằm cây u đẻ nhánh, nẩy chồi bên

C. Kích quí cành lá đi ra rễ, rồi hạn chế rời cành đem trồng

D. Đem chồi cây này mang lại nẩy bên trên thân thuộc cây kia

Câu 5:

Các mẫu mã sinh đẻ ở thực vật bao gồm có

A. Sinh sinh ra chăm sóc và sinh đẻ bào tử

B. Sinh sản bởi vì phân tử và sinh đẻ bởi vì chồi

C. Sinh sản bởi vì rễ và bởi vì thân thuộc và bởi vì lá

D. Sinh sản vô tính và sinh đẻ hữu tính

Câu 6:

Giâm cành chất lượng rộng lớn đối với tách cành ở chỗ

A. Cây con cái phát triển cải cách và phát triển thời gian nhanh hơn

B. Tiết kiệm tương đương và không nhiều bị bệnh

C. Không thực hiện tác động cho tới năng suất của cây mẹ

D. Cây con cái đem đặc điểm không giống với cây mẹ

Xem thêm: bảng tuần hoàn hóa học lớp 9