stand in for là gì


Stand in for 

/stænd ɪn fɔːr/ 

  • Đóng tầm quan trọng thay cho thế hoặc thay cho thế cho tới ai cơ.

Ex: I will stand in for my colleague while she's on vacation.

Bạn đang xem: stand in for là gì

(Tôi tiếp tục thay cho thế cho tới người cùng cơ quan của tớ trong những lúc cô ấy lên đường ngủ.) 

  • Đại diện hoặc tuyên bố thay cho mặt mày cho tới ai cơ.

Ex: The lawyer will stand in for the defendant and present the case.

(Luật sư tiếp tục đại diện thay mặt cho tới bị cáo và trình diễn vụ án.)

Từ đồng nghĩa

  • Substitute /ˈsʌbstɪtjuːt/ 

(n): Thay thế

Ex: The coach appointed a substitute đồ sộ stand in for the injured player.

(Huấn luyện viên chỉ định một người thay cho thế để thay thế thế cho tới cầu thủ bị thương.) 

  • Temp /tɛmp/ 

(v): Nhân viên tạm thời thời

Ex: The company hired a temp đồ sộ stand in for the receptionist who was on leave.

(Công ty mướn một nhân viên cấp dưới trong thời điểm tạm thời để thay thế thế cho tới nhân viên cấp dưới lễ tân đang được ngủ.)

Từ trái khoáy nghĩa

  • Regular /ˈrɛɡjʊlər/ 

(adj): Thường xuyên, đều đặn

Xem thêm: tác giả hàn mặc tử

Ex: The regular employee returned from vacation and stood in for the temp.

(Nhân viên thông thường quay về kể từ kỳ ngủ và thay cho thế cho tới nhân viên cấp dưới trong thời điểm tạm thời.)

  • Permanent /ˈpɜrmənənt/ 

(v):  Lâu nhiều năm, vĩnh viễn

Ex: They found a permanent replacement đồ sộ stand in for the retired teacher. 

(Họ nhìn thấy một người thay cho thế lâu nhiều năm để thay thế thế cho tới nghề giáo tiếp tục về hưu.)


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Báo lỗi - Góp ý