sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc vào

Câu hỏi:

28/08/2020 31,085

Bạn đang xem: sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc vào

A. Gradien mật độ hóa học tan

C. Trao thay đổi hóa học của tế bào

D. Cung cung cấp năng lượng

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án là D

Sự hít khoáng dữ thế chủ động của tế bào dựa vào đa số nhập tích điện được cung cấp

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần rộng lớn những khoáng chất được hít vào nhập cây một cơ hội dữ thế chủ động được ra mắt theo gót công thức nào?

A. Vận gửi kể từ điểm sở hữu mật độ cao cho tới điểm sở hữu mật độ thấp ở rễ cần thiết không nhiều năng lượng

B. Vận gửi kể từ điểm sở hữu mật độ cao cho tới điểm sở hữu mật độ thấp ở rễ

C. Vận gửi kể từ điểm sở hữu mật độ thấp cho tới điểm sở hữu mật độ cao ở rễ ko cần thiết tiêu tốn năng lượng

D. Vận gửi kể từ điểm sở hữu mật độ thấp cho tới điểm sở hữu mật độ cao ở rễ cần thiết tiêu tốn năng lượng

Câu 2:

Nước chuồn nhập mạch mộc theo gót con phố lừa lọc bào cho tới nội tị nạnh thì gửi lịch sự con phố tế bào hóa học vì

A. Tế bào nội tị nạnh sở hữu đai caspari ngấm nước nên nước vận chuyển sang được

B. Tế bào nội tị nạnh ko ngấm nước nên nước ko vận chuyển sang được

C. Nội tị nạnh sở hữu đai caspari ko ngấm nước nên nước ko ngấm qua loa được

D. Áp suất thấm vào của tế bào nội tị nạnh thấp nên nước cần dịch rời lịch sự con phố khác

Câu 3:

Sự hít khoáng thụ động của tế bào dựa vào đa số vào

A. Hoạt động trao thay đổi chất

Xem thêm: lim sinx/x khi x tiến tới 0

B. Chênh chéo mật độ ion

C. Cung cung cấp năng lượng

D. Hoạt động thẩm thấu

Câu 4:

Nước và ion khoáng được hít vào nhập mạch mộc của rễ qua loa con phố nào?

A. Con đàng qua loa trở nên tế bào -  ko bào

B. Con đàng qua loa hóa học vẹn toàn sinh – lừa lọc bào

C. Con đàng qua loa ko bào – lừa lọc bào

D. Con đàng qua loa hóa học vẹn toàn sinh – ko bào

Câu 5:

Bón phân vượt lên liều mình lượng, cây bị héo và bị tiêu diệt là do

A. Làm cho tới cây rét và héo lá

B. Các vẹn toàn lố khoáng nhập tế bào nhiều, làm mất đi ổn định tấp tểnh bộ phận hóa học vẹn toàn sinh của tế bào lông hút

C. Nồng chừng dịch khu đất cao hơn nữa mật độ dịch bào thực hiện cho tới tế bào lông hít ko hít được nước bởi hình thức thẩm thấu

D. Thành phần khoáng hóa học làm mất đi ổn định tấp tểnh đặc điểm lí hoá của keo dán đất

Câu 6:

Vòng đai Caspari sở hữu vai trò

A. Điều chỉnh loại vận gửi nhập trung trụ

B. Điều chỉnh sự đóng góp ngỏ của khí khổng

C. Điều chỉnh quy trình quang quẻ hợp ý của cây

Xem thêm: ở đâu xuất hiện điện từ trường

D. Điều chỉnh sinh hoạt thở của rễ