tạo bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ nhằm mục đích nào dưới đây

hint-header

Cập nhật ngày: 24-10-2021

Bạn đang xem: tạo bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ nhằm mục đích nào dưới đây


Chia sẻ bởi: Bùi duy liệu


Tạo bảng vô CSDL mối liên hệ nhằm mục đích mục tiêu nào là bên dưới đây?

Khai báo cấu hình nhằm tàng trữ dữ liệu

B

Tạo rời khỏi một nguyên hình nhằm trình diễn và in dán tài liệu.

C

Tạo rời khỏi skin thuận tiện nhằm nhập tài liệu.

D

Xác ấn định những đối tượng người tiêu dùng của tổ chức triển khai.

Chủ đề liên quan

Chọn câu vấn đáp đúng: Trong trong những năm thời gian gần đây, quy mô tài liệu thường

C

dùng nhiều vô trong những năm 1950

Mô hình tài liệu là:

A

Mô hình toán học tập vô cơ sở hữu khái niệm những đối tượng người tiêu dùng, Các phép tắc toán bên trên những đối tượng người tiêu dùng.

B

Mô hình về mối liên hệ những buộc ràng Một trong những dữ liệu

C

Tập những định nghĩa nhằm tế bào miêu tả cấu hình tài liệu, những thao tác tài liệu, những buộc ràng tài liệu của một CSDL.

D

Mô hình về cấu hình tài liệu.

Chọn câu vấn đáp đích thị nhất: Khi tàng trữ CSDL vô quy mô tài liệu, vũ khí nào là thông thường được lựa lựa chọn nhằm lưu trữ?

Thuật ngữ "bộ" sử dụng vô hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

B

Kiểu tài liệu của một tính chất

Khẳng ấn định nào là là đúng vào lúc nói tới khoá?

A

Khoá là tụ hội toàn bộ những tính chất một vừa hai phải đầy đủ nhằm phân biệt được những cá thể

B

Khoá cần là những ngôi trường STT

C

Khoá chỉ là 1 trong những tính chất vô bảng được lựa chọn thực hiện khoá

D

Khoá là tụ hội toàn bộ những tính chất vô bảng nhằm phân biệt được những cá thể

Dữ liệu nào là tại đây KHÔNG là 1 trong những CSDL của một đội nhóm chức?

Chọn câu vấn đáp SAI: Các bảng vô quy mô tài liệu, khi lựa lựa chọn vấn đề được tiến hành tớ cần thiết quan lại tâm:

A

Mối mối liên hệ Một trong những tính chất

B

Số tính chất cần thiết đem vào

C

Thuộc tính nào là mang ý nghĩa buộc ràng

D

Cho ít nhiều tính chất càng tốt

Chọn đáp án SAI: Khi dùng CSDL vận hành học viên bên trên PC năng lượng điện tử:

A

Có thể update thông thường xuyên vấn đề học tập sinh

B

Tìm mò mẫm những học viên bám theo ý muốn

C

Phức tạp, ko tiện dụng

D

Xem thêm: cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn

Sắp xếp list học viên bám theo một tiêu chuẩn nào là đó

Điều khiếu nại nhằm links Một trong những bảng?

A

giữa 2 bảng cần sở hữu ngôi trường chung

C

ít nhất một trong những 2 ngôi trường công cộng cần có một ngôi trường thực hiện khóa chính

D

tất cả những ĐK trên

Chọn câu vấn đáp đích thị nhất: Trong quy mô tài liệu mối liên hệ, khi tàng trữ CSDL bên trên bộ nhớ lưu trữ ngoài thì tớ cần thiết quan lại tâm:

Cơ sở tài liệu (CSDL): Là tụ hội dữ liệu

A

có tương quan cùng nhau bám theo một chủ thể nào là này được lưu bên trên PC năng lượng điện tử.

B

có tương quan cùng nhau bám theo một chủ thể nào là này được lưu bên trên những vũ khí lưu giữ nhằm thỏa mãn nhu cầu yêu cầu khai quật vấn đề của không ít người.

C

chứa đựng những loại dữ liệu: ký tự động, số, ngày/giờ, hình hình ảnh... của một cửa hàng nào là cơ.

D

có tương quan cùng nhau bám theo một chủ thể nào là này được ghi lên giấy má.

Chọn câu vấn đáp đích thị nhất: Vai trò của CSDL vô đời sống:

A

Giúp quả đât giải những Việc KHKT

B

Tự động canh ty quả đât triển khai những trách nhiệm mang ý nghĩa hóa học nguy hiểm hiểm

C

Lưu trữ, xử lí tài liệu tủ sách năng lượng điện tử

Xét về mặt mày cấu hình, một cỗ những độ quý hiếm ứng với những cột được hiểu là:

Chọn câu vấn đáp đích thị nhất: Mô hình tài liệu mối liên hệ được E. F. Codd khuyến cáo năm nào?

Trong bảng tại đây, từng học viên chỉ mất mộ mã số (Mahs)

Khoá chủ yếu của bảng là:

B

Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Toan}

C

Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi, Li}

D

Khoá chủ yếu = {HoTen, Ngaysinh, Lop, Diachi}

Cho bảng DIEM_THI bao gồm sở hữu những ngôi trường SBD, Toan, Van, Anh. Để tính tổng điểm của từng sỹ tử tớ sử dụng đối tượng người tiêu dùng nào là thuận tiện nhất?

Hoạt động nào là tại đây sở hữu dùng CSDL?

B

Quản lý học viên vô ngôi nhà trường

Xét về mặt mày vật lý cơ, những quy mô tài liệu được tàng trữ ở đâu?

C

Cả bộ nhớ lưu trữ vô và bộ nhớ lưu trữ ngoài

D

Lưu trữ bên trên mạng internet

Khi xây cất những truy vấn vô Access, nhằm bố trí những ngôi trường vô kiểu mẫu căn vặn, tớ nhập ĐK vào dòng xoáy nào là vô lưới QBE?

Trong lưới QBE của hành lang cửa số kiểu mẫu căn vặn (mẫu căn vặn ở cơ chế thiết kế) thì sản phẩm Criteria tăng thêm ý nghĩa gì?

A

Mô miêu tả ĐK nhằm lựa chọn những bạn dạng ghi tiến hành kiểu mẫu căn vặn

B

Xác ấn định những ngôi trường xuất hiện tại vô kiểu mẫu hỏi

C

Xem thêm: tính diện tích tứ giác

Xác ấn định những ngôi trường cần thiết bố trí

D

Khai báo thương hiệu những ngôi trường được chọn