tập đọc lớp 3

Sách giáo khoa giờ đồng hồ việt lớp 3 tập dượt 1

Thông tin

Trình bày: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Bạn đang xem: tập đọc lớp 3

Giới thiệu: Sách giáo khoa giờ đồng hồ việt lớp 3 tập dượt 1 bao gồm những bài xích sau:

MỤC LỤC

Tuần 1: Măng non

 • Tập đọc: Cậu bé xíu thông minh
 • Kể chuyện: Cậu bé xíu thông minh
 • Chính tả: Tập chép : Cậu bé xíu mưu trí Phân biệt l/n, an/ang. Bảng chữ
 • Tập đọc: Hai bàn tay em
 • Luyện kể từ và câu: Ôn về kể từ chỉ sự vật. So sánh
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: A
 • Tập đọc: Đơn nài vô Đội
 • Chính tả: Nghe – viết: Chơi chuyền Phân biệt ao/oao, l/n, an/ang
 • Tập thực hiện văn: Nói về Đội TNTP Điền vô sách vở in sẵn

Tuần 2: Măng non

 • Tập doc: Ai đem lỗi ?
 • Kể chuyện: Ai đem lỗi ?
 • Chính tả: Nghe – viết: Ai đem lỗi ? Phân biệt uêch/uyu, s/x, ăn/ăng
 • Tập đọc: Khi u vắng tanh nhà
 • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Thiếu nhị Ôn tập dượt câu Ai là gì?
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: Ă Â
 • Tập đọc: Cô giáo tí hon
 • Chính tả: Nghe – viết: Cô giáo tí hon Phân biệt s/x, ăn/áng
 • Tập thực hiện văn: Viết đơn

Tuần 3: Mái ấm

 • Tập đọc: Chiếc áo len
 • Kể chuyện: Chiếc áo len
 • Chính tả: Nghe – viết: Chiếc áo len ấm. Phân biệt tr/ch, vệt hỏi/dấu trượt. Bảng chữ
 • Tập đọc: Quạt mang đến bà ngủ
 • Luyện kể từ và câu: So sánh. Dấu chấm
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: B
 • Tập đọc: Chú sẻ và nhành hoa vì chưng lăng
 • Chính tả: Tập chép: Chị em Phân biệt ăc/oăc, tr/ch, vệt hỏi/dấu ngã
 • Tập thực hiện văn: Kể về mái ấm gia đình Điền vô sách vở in sẵn

Tuần 4: Mái ấm

 • Tập đọc: Người mẹ
 • Kể chuyện: Người mẹ
 • Chính tả: Nghe – viết: Người u Phân biệt d/gi/r, ân/âng
 • Tập đọc: Mẹ vắng tanh ngôi nhà ngày bão
 • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng từ: tổ ấm Ôn tập dượt câu : Ai là gì ?
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: C
 • Tập đọc: Ông ngoại
 • Chính tả: Nghe – viết: Ông nước ngoài Vần oay. Phân biệt d/gi/r, ân/âng
 • Tập thực hiện văn: Nghe – kể : Dại gì tuy nhiên thay đổi Điền vô sách vở in sẵn

Tuần 5: Tới trường

 • Tập đọc: Người quân dũng cảm
 • Kể chuyện: Người quân dũng cảm
 • Chính tả: Nghe – viết: Người quân quả cảm Phân biệt n/l, en/eng. Bảng chữ
 • Tập đọc: Mùa thu của em
 • Luyện kể từ và câu: So sánh
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: C (tiếp theo)
 • Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết
 • Chính tả: Tập chép : Mùa thu của em. Vần oam. Phân biệt l/n, en/eng
 • Tập thực hiện văn: Tập tổ chức triển khai cuộc họp

Tuần 6: Tới trường

 • Tập đọc: Bài tập dượt thực hiện văn
 • Kể chuyện: Bài tập dượt thực hiện văn
 • Chính tả: Nghe – viết: Bài tập dượt thực hiện văn. Phân biệt eo/oeo, s/x, vệt hỏi/dấu ngã
 • Tập đọc: Ngày khai trường
 • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Trường học tập. Dấu phẩy
 • Tập viết: Ôn chữ hoa : D Đ
 • Tập đọc: Nhớ lại buổi đầu cút học
 • Chính tả: Nghe – viết: Nhớ lại buổi đầu tới trường Phân biệt eo/oeo, S/X, ươn/ương
 • Tập thực hiện văn: Kể lại buổi đầu em cút học

Tuần 7: Cộng đồng

 • Tập doc: Trận bóng bên dưới lòng đường
 • Kể chuyện: Trận bóng bên dưới lòng đường
 • Chính tả: Tập chép: Trận bóng bên dưới lòng lối Phân biệt tr/ch, lên/iêng. Bảng chữ
 • Tập đọc: Lừa và ngựa
 • Luyện kể từ và câu: Ôn tập dượt về kể từ chỉ hoạt động và sinh hoạt, tình trạng. So sánh
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: E Ê
 • Tập đọc: Bận
 • Chính tả: Nghe – Viết: Bận Phân biệt en/oen, trích, iên/iêng
 • Tập thực hiện văn: Nghe – kể : Không nỡ nhìn Tập tổ chức triển khai cuộc họp

Tuần 8: Cộng đồng

 • Tập đọc: Các trẻ em và cụ già
 • Kể chuyện: Các trẻ em và cụ già
 • Chính tả: Nghe – viết: Các trẻ em và cụ già cả Phân biệt d/gi/r, uôn/uông
 • Tập đọc: Tiếng ru
 • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Cộng đồng Ôn tập dượt câu Ai làm những gì ?
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: G
 • Tập đọc: Những cái chuông reo
 • Chính tả: Nhớ – viết: Tiếng ru Phân biệt d/gi/r, uôn/uông
 • Tập thực hiện văn: Kể về người sản phẩm xóm

Tuần 9: Ôn tập dượt thân thiện học tập kì I

Tuần 10: Quê hương

 • Tập đọc: Giọng quê hương
 • Kể chuyện: Giọng quê hương
 • Chính tả: Nghe – viết: Quê mùi hương ruột rà Phân biệt oai/oay, l/n, vệt hỏi/dấu ngã
 • Tập đọc: Quê hương
 • Luyện kể từ và câu: So sánh. Dấu chấm
 • Tập viết: Ôn chữ hoa : G (tiếp theo)
 • Tập đọc: Thư gửi bà
 • Chính tả: Nghe – viết: Quê mùi hương Phân biệt et/oet, l/n, vệt hỏi/dấu ngã
 • Tập thực hiện văn: Tập ghi chép thư và phong suy bì thư

Tuần 11: Quê hương

 • Tập đọc: Đất quý, khu đất yêu
 • Kể chuyện: Đất quý, khu đất yêu
 • Chính tả: Nghe – viết: Tiếng hò bên trên sông Phân biệt ong/oong, s/x, ươn/ương
 • Tập đọc: Vẽ quê hương
 • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng kể từ : Quê mùi hương Ôn tập dượt câu Ai làm những gì ?
 • Tập viết: Ôn chữ hoa G (tiếp theo)
 • Tập đọc: Chõ bánh khúc Của di tôi
 • Chính tả: Nhớ – viết: Về quê nhà Phân biệt s/x, ươn/ương
 • Tập thực hiện văn: Nghe – kể : Tôi đem gọi đầu ! Nói về quê hương

Tuần 12: Bắc – Trung – Nam

 • Tập đọc: Nắng phương Nam
 • Kể chuyện: Nắng phương Nam
 • Chính tả: Nghe – viết: Chiều bên trên sông Hương Phân biệt oc/ooc, tr/ch, at/ac
 • Tập đọc: Cảnh đẹp nhất non sông
 • Luyện kể từ và câu: Ôn tập dượt về kể từ chỉ hoạt động và sinh hoạt, tình trạng. So sánh
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: H
 • Tập đọc: Luôn nghĩ về cho tới miền Nam
 • Chính tả: Nghe – viết: Cảnh đẹp nhất nước non. Phân biệt tr/ch, at/ac
 • Tập thực hiện văn: Nói, ghi chép về cảnh quan khu đất nước

Tuần 13: Bắc – Trung – Nam

 • Tập đọc: Người con cái của Tây Nguyên
 • Kể chuyện: Người con cái của Tây Nguyên
 • Chính tả: Nghe – viết: Đêm trăng bên trên Hồ Tây Phân biệt iu/uyu, d/gi/r, vệt hỏi/dấu ngã
 • Tập đọc: Vàm Cỏ Đông
 • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Từ địa hạt Dấu chấm căn vặn, chấm than
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: I
 • Tập đọc: Cửa Tùng
 • Chính tả: Nghe – viết: Vàm Cỏ Đông Phân biệt it/uyt, d/gi/r, vệt hỏi/dấu ngã
 • Tập thực hiện văn: Viết thư

Tuần 14: Anh em một nhà

 • Tập doc: Người liên hệ nhỏ
 • Kể chuyện: Người liên hệ nhỏ
 • Chính tả: Nghe – viết: Người liên hệ nhỏ. Phân biệt ay/ây, l/n, i/iê
 • Tập đọc: Nhớ Việt Bắc
 • Luyện kể từ và câu: Ôn tập dượt về kể từ chỉ Điểm sáng Ôn tập dượt câu Ai thế này ?
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: K
 • Tập đọc: Một ngôi trường đái học tập vùng cao
 • Chính tả: Nghe – viết: Nhớ Việt Bắc Phân biệt au/âu, l/n, i/iê
 • Tập thực hiện văn: Nghe – kể : Tôi hao hao chưng Giới thiệu hoạt động

Tuần 15: Anh em một nhà

 • Tập doc: Hũ bạc của những người cha
 • Kể chuyện: Hũ bạc của những người cha
 • Chính tả: Nghe – viết: Hữ bạc của những người thân phụ. Phân biệt ui/uôi, s/x, ât/âc
 • Tập đọc: Nhà thân phụ ở
 • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Các dân tộc bản địa Luyện đặt điều câu đem hình hình ảnh ví sánh
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: L
 • Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên
 • Chính tả: Nghe – viết: Nhà rông ở Tây Nguyên Phân biệt ưi/ươi, s/x, ât/âc
 • Tập thực hiện văn: Nghe – kể : Giấu cày Giới thiệu về tổ em

Tuần 16: Thành thị và nông thôn

 • Tập đọc: Đôi bạn
 • Kể chuyện: Đôi bạn
 • Chính tả: Nghe – viết: Đôi chúng ta Phân biệt tr/ch, vệt hỏi/dấu ngã
 • Tập đọc: Về quê ngoại
 • Luyện kể từ và câu: Mở rộng lớn vốn liếng từ: Thành thị – Nông thôn Dấu phẩy
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: M
 • Tập đọc: Ba điều ước
 • Chính tả: Nhớ – viết: Về quê nước ngoài Phân biệt trích, vệt hỏi/dấu ngã
 • Tập thực hiện văn: Nghe – kể : Kéo cây lúa lên Nói về trở nên thị, nông thôn
 • Tập đọc: Mô Côi xử kiện

Tuần 17: Thành thị và nông thôn

 • Kể chuyện: Mồ Côi xử kiện
 • Chính tả: Nghe – Viết: Vầng trăng quê em Phân biệt d/gi/r, ăt/ăc
 • Tập đọc: Anh Đom Đóm
 • Luyện kể từ và câu: Ôn về kể từ chỉ Điểm sáng Ôn tập dượt câu Ai thế này ? Dấu phẩy
 • Tập viết: Ôn chữ hoa: N
 • Tập đọc: Âm thanh trở nên phố
 • Chính tả: Nghe – viết: Âm thanh TP.HCM Phân biệt ui/uôi, d/gi/r, ăt/ăc
 • Tập thực hiện văn: Viết về trở nên thị, nông thôn

Tuần 18: Ôn tập dượt học tập kì I

Xem thêm: hôm nay là thứ bảy

 • Bài Soạn Tiếng Việt Lớp 3
 • Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 3

  Xem thêm: văn tả cái cặp lớp 5

  • Sách giáo khoa giờ đồng hồ việt lớp 3 tập dượt 2
  • Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1
  • Sách Giáo Viên Tiếng Việt Lớp 3 Tập 2
  • Tập Làm Văn Mẫu Lớp 3