tên biến nào sau đây là đúng trong python

Câu hỏi:

10/07/2022 37,165

B. tong@.

C. 1_dem.

D. ab_c1.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án trúng là: D

Tên đổi thay chỉ bao gồm những vần âm giờ đồng hồ Anh, những chữ số kể từ 0 cho tới 9 và kí tự động gạch men bên dưới “_”, ko chính thức bằng văn bản số

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trường ăn ý nào là tại đây không cần mệnh lệnh gán nhập python?

Câu 2:

Lệnh gán độ quý hiếm mang lại đổi thay b nguyên vẹn nào là sau đó là đúng?

Câu 3:

Trong ngôn từ Python, thương hiệu nào là tại đây bịa sai theo đòi quy tắc?

Câu 4:

Kết ngược Khi triển khai câu mệnh lệnh sau:

Xem thêm: tiếng anh lớp 5 tập 1 unit 1 lesson 3

>>>10 - 5 ** 2 + 8//3 +2

Câu 5:

Biểu thức a/(a+1)*(x-1) Khi trả sang trọng dạng toán học tập với dạng:

Câu 6:

Chuyển biểu thức sau sang trọng python  2x+1x+2

Câu 7:

Đâu là quy tắc đúng lúc mệnh danh đổi thay mang lại Python?

Câu 8:

Trong ngôn từ xây dựng Python, kể từ khoá và tên:

Câu 9:

Để tính diện tích S lối tròn trặn nửa đường kính R, với pi = 3,14, biểu thức nào là tại đây nhập Python là đúng?

Câu 10:

Để ghi chép 3 nón 4 nhập Python chọn

Câu 11:

Để gán độ quý hiếm cho 1 đổi thay số tớ triển khai như vậy nào?

Câu 12:

Trong ngôn từ Python, thương hiệu nào là sau đó là kể từ khoá?

Xem thêm: chất khử chất oxi hóa

Câu 13:

Tìm lỗi sai nhập khai báo đổi thay nguyên vẹn Max sau đây?

Max = 2021:

Câu 14:

Từ khoá của một ngôn từ lâp trình là: