the country is more beautiful than a town

Câu hỏi:

The country is more beautiful kêu ca a town and more pleasant lớn live in. Many people think sánh, and go lớn the country for the summer holidays though they cannot live there all the year round. Some have a cottage built in a village sánh that they can go there whenever they can find the time. English villages are not all alike, but in some ways they are not very different khuông one another. Almost every village has a church, the round and square tower of which can be seen from many miles around. Surrounding the church is the churchyard, where people are buried. The village green is a wide stretch of grass, the houses or cottages are built round it. Country life is now fairy comfortable and many villages have running water brought through pipes into each house. Most villages are sánh close lớn some small towns that people can go there lớn buy what they can’t find in the village shops.

71. When tự đô thị people often go the country?

Bạn đang xem: the country is more beautiful than a town

A. All the weekends.  B. All the year round. C. At Christmas D. The summer holidays.

72. What is the advantage of đô thị people when they have a cottage built in the village?

A. They can have their houses rented.       B. They can go lớn the country at weekend C. They can go lớn the whenever they can find the time. D. All the correct.

73. What is the common feature of English villages?

A. They have a church B. They have a church with a tall tower, and a village green.

C. They have a village green D. They have running water.

74. What is NOT mentioned in the life of English villages?

A. The village green B. The church C. Running water   D. The Internet

75. What can villagers tự when their villages are close lớn small towns?

A. They can go there lớn buy whatever they want.

B. They can go there lớn buy cheaper things.

Xem thêm: phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào

C. They can go there lớn buy what is not found in the village shops.

D. They can go there lớn buy luxury goods.

18 Most Beautiful Countries in the World 2023

Đáp án

71 D

72 C

73 A

74 D

75 C

Mọi người cũng hỏi

Tại sao người xem thông thường bảo rằng nước tiếp tục đẹp lung linh hơn trở thành phố?

Trả lời: Người tao thông thường nhận định rằng nước đẹp lung linh hơn TP. Hồ Chí Minh vì như thế nó thông thường sở hữu cảnh sắc bất ngờ, không khí há rộ và không gian trong sạch rộng lớn. Sự thiếu thốn ô nhiễm và độc hại và phản xạ độ sáng thông thường cũng thực hiện mang đến cảnh sắc nước trở thành thú vị rộng lớn.

Xem thêm: tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác cân

Những nhân tố gì khiến cho nước trở thành thú vị rộng lớn đối với trở thành phố?

Trả lời: Nước thông thường sở hữu cảnh sắc vạn vật thiên nhiên nhiều mẫu mã như đại dương, sông suối, núi non, và cánh đồng xanh xao mướt. Sự yên tĩnh bình, không khí to lớn và năng lực thư giãn giải trí bên trên những điểm phượt nước cũng thực hiện cùng với nước thú vị rộng lớn sánh với việc tiếng ồn và sầm uất của TP. Hồ Chí Minh.

Liệu sở hữu người dân có ý kiến ngược lại về sự nước đẹp lung linh hơn TP. Hồ Chí Minh không?

Trả lời: Có, một vài người hoàn toàn có thể sở hữu ý kiến ngược lại rằng TP. Hồ Chí Minh rất đẹp và thú vị rộng lớn nước với việc tiện lợi của những công ty, hoạt động và sinh hoạt vui chơi giải trí, nền văn hóa truyền thống nhiều mẫu mã và thời cơ công việc và nghề nghiệp phong phú và đa dạng.

Liệu sự rất đẹp của nước và TP. Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể được đối chiếu một cơ hội khách hàng quan?

Trả lời: Sự rất đẹp của nước và TP. Hồ Chí Minh là 1 trong những định nghĩa kha khá và hoàn toàn có thể thay cho thay đổi theo dõi ý kiến cá thể. Mỗi người hoàn toàn có thể sở hữu một chiếc nom không giống nhau về việc rất đẹp và ưa quí sự yên tĩnh bình của nước hoặc sự sôi động của TP. Hồ Chí Minh tùy nằm trong vô sở trường và độ quý hiếm cá thể.