thuật ngữ bộ dùng trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ là để chỉ đối tượng

hint-header

Cập nhật ngày: 24-10-2022

Bạn đang xem: thuật ngữ bộ dùng trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ là để chỉ đối tượng


Chia sẻ bởi: Minh Lộc


Thuật ngữ “bộ” người sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

Kiểu tài liệu của một tính chất

Chủ đề liên quan

Thuật ngữ “quan hệ” người sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A

Kiểu tài liệu của một tính chất

Thao tác bên trên tài liệu hoàn toàn có thể là:

Các định nghĩa dùng làm tế bào miêu tả những nhân tố này sẽ tạo nên trở nên quy mô tài liệu quan tiền hệ?

C

Các thao tác, luật lệ toán bên trên tài liệu

Mô hình phổ cập nhằm kiến thiết CSDL mối liên hệ là:

Để đưa đến cột Thành chi phí = Số lượng x Đơn giá bán (Số lượng và đơn giá bán là 2 ngôi trường tiếp tục đã có sẵn nhập bảng), tớ gõ biểu thức sau:

A

Thanhtien = Soluong* Dongia

B

Thanhtien : [Soluong]* [Dongia]

C

Thanhtien : Soluong* Dongia

D

Thanhtien = [Soluong* Dongia]

Quan sát lưới design sau và cho thấy ĐK thanh lọc tài liệu của khuôn mẫu hỏi?

A

Lọc rời khỏi những học viên xuất sắc Toán hoặc xuất sắc Văn

B

Lọc rời khỏi những học viên xuất sắc Toán và xuất sắc Văn

C

Lọc rời khỏi những học viên xuất sắc

D

Lọc rời khỏi học viên ko xuất sắc Toán và Văn

Trong chính sách design của biểu khuôn mẫu, tớ hoàn toàn có thể :

A

Sửa thay đổi cấu hình của biểu khuôn mẫu

D

Xem, sửa, xóa và nhập dữ liệu

Bảng DIEM sở hữu những ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY. Để tìm hiểu những học viên sở hữu điểm một tiết bên trên 7 và điểm thi đua học tập kỳ bên trên 5 , nhập dòng sản phẩm Criteria của ngôi trường HOC_KY, biểu thức ĐK này sau đó là đúng:

A

MOT_TIET > 7 AND HOC_KY >5

B

[MOT_TIET] > 7 AND [HOC_KY]>5

C

[MOT_TIET] > 7 OR [HOC_KY]>5

D

[MOT_TIET] > "7" AND [HOC_KY]>"5"

Kết trái ngược triển khai khuôn mẫu chất vấn hoàn toàn có thể nhập cuộc nhập việc tạo nên ra:

A

Bảng, biểu khuôn mẫu, khuôn mẫu chất vấn hoặc báo cáo

B

Bảng, biểu khuôn mẫu không giống, khuôn mẫu chất vấn không giống hoặc những trang khác

C

Bảng, biểu khuôn mẫu, khuôn mẫu chất vấn không giống hoặc báo cáo

D

Bảng, biểu khuôn mẫu, khuôn mẫu chất vấn khác

Nếu những Việc phức tạp, tương quan cho tới nhiều bảng, tớ sủ dụng:

Khi link bị sai, tớ hoàn toàn có thể sửa lại bằng phương pháp lựa chọn lối link cần thiết sửa, sau đó:

A

Nháy lưu ban nhập lối link lựa chọn lại ngôi trường cần thiết liên kết

C

Tools RelationShip Change Field

D

Chọn lối link thân thiện nhì bảng cơ và nhấn phím Delete

Điều khiếu nại cần thiết nhằm tạo nên link là:

Xem thêm: hô hấp sáng xảy ra trong điều kiện

A

Phải sở hữu tối thiểu nhì bảng

B

Phải sở hữu tối thiểu một bảng và một khuôn mẫu hỏi

C

Phải sở hữu tối thiểu một bảng nhưng mà một biểu khuôn mẫu

D

Tổng số bảng và khuôn mẫu chất vấn tối thiểu là 2

Trong Access, khi tạo nên link trong những bảng, thì :

A

Phải sở hữu tối thiểu một ngôi trường là khóa chủ yếu

B

Cả nhì ngôi trường nên là khóa chính

C

Hai ngôi trường ko nhất thiết nên là khóa chủ yếu

D

Một ngôi trường là khóa chủ yếu, một ngôi trường không

Để thao tác nhập chính sách biểu khuôn mẫu, tớ ko triển khai thao tác này sau đây?

A

Nháy lưu ban con chuột lên thương hiệu biểu khuôn mẫu

B

Chọn biểu khuôn mẫu rồi nháy nút

C

Nháy nút , nếu như đang được ở chính sách design

D

Nháy nút , nếu như đang được ở chính sách thiết kế

Thao tác này tại đây hoàn toàn có thể triển khai được nhập chính sách biểu mẫu?

B

Định dạng phông chữ cho những ngôi trường dữ liệu

D

Thay thay đổi vị trí những ngôi trường dữ liệu

Việc thứ nhất muốn tạo lập một CSDL mối liên hệ là:

A

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều biểu khuôn mẫu

B

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều báo cáo

C

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều khuôn mẫu chất vấn

D

Tạo rời khỏi một hoặc nhiều bảng

Thao tác này tại đây không nằm trong loại tạo nên lập CSDL quan tiền hệ?

C

Ðặt thương hiệu bảng và lưu cấu hình bảng

Thao tác này tại đây không nên là thao tác update dữ liệu?

B

Sửa những tài liệu ko phù hợp

D

Sao chép CSDL trở nên bạn dạng sao dự phòng

Chỉnh sửa tài liệu là:

B

Xoá độ quý hiếm của một vài ba tính chất của một bộ

C

Thay thay đổi những độ quý hiếm của một vài ba tính chất của một bộ

Xoá bạn dạng ghi là :

A

Xoá một hoặc một trong những mối liên hệ

B

Xoá một hoặc một trong những hạ tầng dữ liệu

C

Xem thêm: một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa là

Xoá một hoặc một trong những cỗ của bảng

D

Xoá một hoặc một trong những tính chất của bảng