thương có chữ số 0


Năm ni mái ấm gia đình bác bỏ Minh thu hoạch được 9 690 kilogam cả thóc và ngô. Bác đóng góp số thóc vô 42 bao ... Trong 1 phút, tim một người khoẻ mạnh thông thường đập (co bóp) khoảng chừng 75 đợt

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Câu 1

Bạn đang xem: thương có chữ số 0

Video chỉ dẫn giải

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

- Đặt tính

- Chia theo lần lượt kể từ ngược lịch sự phải

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Câu 2

Video chỉ dẫn giải

Chọn thẻ ghi luật lệ phân chia phù hợp cho từng ngôi nhà:

Phương pháp giải:

Thực hiện nay những luật lệ phân chia rồi nối với căn nhà phù hợp.

Lời giải chi tiết:

283 : 27 = 10 (dư 13)                                                            

4 221 : 21 = 201                                                               

870 : 29 = 30

783 : 69 = 11 (dư 24)

196 : 14 = 14

608 : 32 = 19

Vậy tớ đem kết quả:

Câu 3

Video chỉ dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

Phương pháp giải:

- Đặt tính

- Chia theo lần lượt kể từ ngược lịch sự phải

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Video chỉ dẫn giải

Năm ni mái ấm gia đình bác bỏ Minh thu hoạch được 9 690 kilogam cả thóc và ngô. Bác đóng góp số thóc vô 42 bao, số ngô vô 53 bao. Hỏi mái ấm gia đình bác bỏ Minh thu hoạch được từng nào ki-lô-gam ngô, từng nào ki-lô-gam thóc? (Biết rằng lượng từng bao vày nhau).

Xem thêm: cách đổi từ độ sang radian

Phương pháp giải:

Bước 1: Tổng số bao thóc và bao ngô = tổng số bao thóc + tổng số bao ngô.

Bước 2: Số kilogam đem trong một bao = tổng số kilogam thóc và ngô : tổng số bao

Bước 3: Số kilogam thóc thu hoạch được = số bao thóc x số kilogam đem trong một bao.

Bước 4: Số kilogam ngô thu hoạch được = số bao ngô x số kilogam đem trong một bao.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Thóc và ngô: 9 690 kg

Thóc: 42 bao

Ngô: 53 bao

Khối lượng từng bao vày nhau

Thóc: ? kg

Ngô: ? kg

Bài giải

Tổng số bao thóc và bao ngô là:

42 + 53 = 95 (bao)

Số ki-lô-gam đem trong một bao là:

9 690 : 95 = 102 (kg)

Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được là:

102 x 42 = 4 284 (kg)

Số ki-lô-gam ngô thu hoạch được là:

102 x 53 = 5 406 (kg)

Đáp số : 4 284 kilogam thóc, 5 406 kilogam ngô

Câu 5

Video chỉ dẫn giải

Trong 1 phút, tim một người khoẻ mạnh thông thường đập (co bóp) khoảng chừng 75 đợt và lượng tiết được lưu chuyển sang tim là 5 250 ml. Tính số mi-li-lít tiết được lưu chuyển sang tim trong những đợt đập của tim.

Phương pháp giải:

Số ml tiết được lưu gửi trong những đợt đập = lượng tiết lưu gửi : số đợt đập (co bóp)

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

75 đợt đập: 5 250 ml

1 đợt đập: ... ? ml

Bài giải

Số mi-li-lít tiết được lưu chuyển sang tim trong những đợt đập là:

5 250 : 75 = 70 (ml)

Đáp số : 70 ml máu


Bình luận

Chia sẻ

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Cánh diều - Xem ngay

Xem thêm: sách chuyên đề hóa 10 chân trời sáng tạo

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết canh ty con cái lớp 4 học tập chất lượng tốt, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.