tiếng anh 8 unit 11 communicationLời giải bài bác tập dượt Unit 11 lớp 8 Communication trang 119 vô Unit 11: Science and technology Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản và dễ dàng thực hiện bài bác tập dượt Tiếng Anh 8 Unit 11.

Tiếng Anh 8 Unit 11 Communication (trang 119) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 11 communication

Everyday English

Giving and responding đồ sộ good news

1 (trang 119 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen and read the conversation. Pay attention đồ sộ the highlighted sentences. (Nghe và gọi đoạn đối thoại. Chú ý những câu được tấn công dấu)

Bài nghe:

Nick: Great news for us. We'll have school clouds ví we won't have đồ sộ carry lots of books đồ sộ school.

Mi: Great!

Nick: And I won first prize in the essay contest and got an iPad ví I can read books from the school clouds.

Mi: Congratulations!

Hướng dẫn dịch:

Nick: Tin tuyệt hảo mang đến tất cả chúng ta. Chúng tớ sẽ có được đám mây ngôi trường học tập nên tất cả chúng ta sẽ không còn nên đem nhiều sách cho tới ngôi trường.

Mị: Tuyệt!

Nick: Và tôi đang được giành quán quân vô cuộc ganh đua ghi chép luận và có được một cái iPad nhằm tôi rất có thể xem sách kể từ cloud của ngôi trường.

My: Xin chúc mừng!

2 (trang 119 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Give news and respond đồ sộ the news in the following situations. (Làm việc theo đòi cặp. Đưa tin yêu và vấn đáp tin yêu trong những trường hợp sau)

1. You tell your classmate about the new vending machine at your school.

2. You tell your classmate about a new máy tính that your dad gave you on your birthday.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Quý Khách thưa với các bạn nằm trong lớp về máy bán sản phẩm tự động hóa mới mẻ ở ngôi trường của người sử dụng.

2. Quý Khách thưa với các bạn nằm trong lớp về cái máy tính cầm tay mới mẻ nhưng mà phụ thân các bạn đang được tặng các bạn vào trong ngày sinh nhật của người sử dụng.

Gợi ý:

1.

A: Great news for us. Our school has the news vending machine.

B: Great!

2.

A: Hi, B. What's up? My dad just gave bầm a new máy tính on my birthday.

B: Great. Happy birthday đồ sộ you, A.

Hướng dẫn dịch:

1.

A: Tin tuyệt hảo mang đến tất cả chúng ta. Trường học tập của tất cả chúng ta với máy buôn bán thông tin tự động hóa.

B: Tuyệt vời!

2.

A: Chào, B. Có chuyện gì vậy? Ba tôi vừa phải tặng tôi một cái máy tính cầm tay mới mẻ vào trong ngày sinh nhật của tôi.

B: Tuyệt vời. Chúc mừng sinh nhật các bạn, A.

Online learning

3 (trang 119 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Read the posts from some students about online learning and complete the table. (Làm việc theo đòi cặp. Đọc nội dung bài viết của một số trong những học viên về học tập trực tuyến và triển khai xong bảng)

Mi: Our teacher uses Zoom đồ sộ teach. But some students don't have computers or smartphones. Others complain about the poor connection. I also feel more stressed when learning online.

Quảng cáo

Tom: Our teacher uses Google Meet for Clip conferencing. It’s quite convenient, and we don't have đồ sộ get up early. Still, I prefer đồ sộ study face đồ sộ face. I want đồ sộ see my classmates.

Phong: We use Microsoft Teams. I don't lượt thích online learning. My eyes get tired. I can’t concentrate well. But online learning helps us become more independent.

Nick: We use Zoom đồ sộ discuss and share ideas. We interact in breakout rooms. It also helps us avoid traffic jams. But I’m not happy about the Internet connection at times.

Hướng dẫn dịch:

Mi: Giáo viên của Cửa Hàng chúng tôi dùng Zoom nhằm giảng dạy dỗ. Nhưng một số trong những SV không tồn tại PC hoặc Smartphone lanh lợi. Những người không giống phàn nàn về liên kết tầm thường. Tôi cũng cảm nhận thấy căng thẳng mệt mỏi rộng lớn khi tham gia học trực tuyến.

Tom: Giáo viên của Cửa Hàng chúng tôi dùng Google Meet mang đến hội nghị truyền hình. Nó khá tiện lợi và Cửa Hàng chúng tôi ko nên dậy sớm. Tuy nhiên, tôi quí học tập thẳng rộng lớn. Tôi ham muốn phát hiện ra chúng ta nằm trong lớp của tôi.

Phong: Chúng tôi dùng Microsoft Teams. Tôi ko quí học tập trực tuyến. Mắt tôi mỏi nhừ. Tôi ko thể triệu tập đảm bảo chất lượng. Nhưng học tập trực tuyến canh ty tất cả chúng ta trở thành song lập rộng lớn.

Nick: Chúng tôi dùng Zoom nhằm thảo luận và share ý tưởng phát minh. Chúng tôi tương tác trong những chống đột huỷ. Nó cũng canh ty tất cả chúng ta rời tắc lối. Nhưng đôi lúc tôi ko lý tưởng về liên kết Internet.

Tiếng Anh 8 Unit 11 Communication (trang 119) | Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Đáp án:

Benefits       

Problems

1. It’s convenient.   

1. Some students don’t have computers or smart phones.

2. Students don’t have đồ sộ get up early.      

2. The Internet connection is poor.

3. It helps students become more independent.

3. It makes some students feel more stressed when learning online.

Xem thêm: viết đoạn văn từ 7 đến 10 câu

4. It helps students avoid traffic jams.  

4. Students can’t meet their classmates.

5. Some students get tired eyes and can’t concentrate well.

Hướng dẫn dịch:

Lợi ích

Vấn đề

1. Tiện lợi.

1. Một số học viên không tồn tại PC hoặc Smartphone lanh lợi.

2. Học sinh ko nên dậy sớm.

2. Đường truyền Internet tầm thường.

3. Nó canh ty học viên trở thành song lập rộng lớn.

3. Nó khiến cho một số trong những SV cảm nhận thấy căng thẳng mệt mỏi rộng lớn khi tham gia học trực tuyến.

4. Nó canh ty học viên rời tắc lối.

4. Học sinh ko thể gặp gỡ các bạn nằm trong lớp.

5. Một số học viên mỏi đôi mắt và ko thể triệu tập đảm bảo chất lượng.

4 (trang 119 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in groups. Talk about a platform you use for your online classes or one you know about. What are the benefits and problems of using it? (Làm việc group. Nói về một nền tảng các bạn dùng mang đến trực tuyến của người sử dụng những lớp học tập hoặc một trong mỗi các bạn biết về. Những quyền lợi là gì và yếu tố của việc dùng nó?)

Gợi ý:

Platforms use for online classes: Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, ...

Benefits       

Problems

1. Easy đồ sộ use and deploy

2. Zoom App Pricing goes easy on the budget

1. Zoom Security Concerns

2. Cyber Attacks may shrink the number of users

Hướng dẫn dịch:

Các nền tảng dùng mang đến lớp học tập trực tuyến: Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, ...

Lợi ích

Vấn đề

1. Dễ dùng và triển khai

2. Giá phần mềm Zoom phù phù hợp với ngân sách

1. Mối quan hoài về bảo mật thông tin của Zoom

2. Tấn công mạng rất có thể thu hẹp con số người dùng

5 (trang 119 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Report the answers of one of your group members đồ sộ the class. (Báo cáo câu vấn đáp của một trong những member vô group của người sử dụng trước lớp)

Gợi ý:

Lan said that her extra class used Microsoft Teams. She said that she and her classmates found it difficult đồ sộ use. However, it is convenient đồ sộ have online classes on Microsoft Teams when the weather is bad.

Hướng dẫn dịch:

Lan bảo rằng lớp học tập thêm thắt của cô ý ấy đang được dùng Microsoft Teams. Cô ấy bảo rằng cô ấy và chúng ta nằm trong lớp cảm nhận thấy khó khăn dùng. Tuy nhiên, thiệt tiện lợi khi với những lớp học tập trực tuyến bên trên Microsoft Teams khi không khí xấu xa.

Lời giải bài bác tập dượt Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 11

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Getting Started (trang 114, 115)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 A Closer Look 1 (trang 116, 117)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 A Closer Look 2 (trang 117, 118)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 1 (trang 120, 121)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 2 (trang 121, 122)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Looking Back (trang 122, 123)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Project (trang 123)

Xem thêm thắt câu nói. giải bài bác tập dượt Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters
 • Tiếng Anh 8 Review 3
 • Unit 10: Communication in the future
 • Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets
 • Tiếng Anh 8 Review 4

Xem thêm thắt những loạt bài bác Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 8 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập dượt Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập dượt trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới mẻ với đáp án
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 8 mới mẻ (có đáp án)

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng học hành giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới mẻ.

Xem thêm: quá trình hô hấp của cây diễn ra khi nào

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-11-science-and-technology.jspGiải bài bác tập dượt lớp 8 sách mới mẻ những môn học