tiếng anh lớp 4 review 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 4 review 2

1. Listen and tick.

(Nghe và lựa chọn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Quan: What's the name of your school, Daisy?

    Daisy: Nguyen Trai Primary School.

    Quan: Where is it?

    Daisy: It's in Nguyen Trai Street.

2. Miss Hien: Hello, Class.

    Class: Hello, Miss Hien.

    Miss Hien: What day is it today?

    Class: It's Thursday.

    Miss Hien: That's right! Let's start our lesson.

3. Mai: What day is it today, Nam?

   Nam: It's Tuesday.

   Mai: What subjects tự you have today?

   Nam: I have Maths, Music and English.

4. Quan: Where's Nam?

    Mai: He's in the classroom.

   Quan: What's he doing?

   Mai: I think he's reading a book.

Lời giải chi tiết:

1. c     2. b     3. a     4. b

Bài 2

2. Read and circle.

(Đọc và khoanh lựa chọn.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Xin xin chào. Tên bản thân là Peter. Mình học tập ở Trường Tiểu học tập Oxford. Nó phía trên lối Oxford, Luân Đôn. Mình tới trường kể từ loại Hai cho tới loại Sáu. Tại ngôi trường, bản thân đem môn Tiếng Anh, Toán, Khoa học tập, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục và Tin học tập. Âm nhạc là môn bản thân yêu thương mến nhất.
Hôm qua loa là loại Bảy. Mình trong nhà. Vào buổi sáng sớm, bản thân chơi trò chơi với những người dân chúng ta bên trên Internet. Váo chiều tối, bản thân nghịch ngợm đá bóng. Vào bữa tối, bản thân coi TV. Mình lên đường ngủ sớm.

Lời giải chi tiết:

1 - a: Peter studies at Oxford Primary School.

(Peter học tập bên trên Trường Tiểu học tập Oxford.)

2 - b: His favourite subject is Music.

(Môn học tập yêu thương mến của cậu ấy là Âm nhạc.)

3 - a: Yesterday morning, he played games with his friends on the Internet.

(Vào buổi sáng sớm, cậu ấy chơi trò chơi với những người dân chúng ta bên trên Internet.)

4 - c: Yesterday evening, he watched TV.

Xem thêm: hiến chương được xem là văn kiện quan trọng nhất của tổ chức liên hợp quốc vì

(Vào bữa tối, cậu ấy coi TV.)

Bài 3

3. Read and match.

(Đọc và nối.)

Lời giải chi tiết:

1 - d  What tự you lượt thích doing? - I lượt thích reading.

(Bạn mến thực hiện gì? - Tôi mến xem sách.)

2 - e What subjects tự you have today? - I have Vietnamese, Maths and English.

(Hôm ni chúng ta đem môn học tập gì? - Tôi đem môn Tiếng Việt Toán và Tiếng Anh.)

3 - a When tự you have Music? - I have it on Mondays.

(Khi này chúng ta đem môn Âm nhạc? - Tôi đem nó nhập những ngày loại Hai.)

4 - b Where were you yesterday? - I was at home page.

(Bạn đang được ở đâu vào trong ngày hôm qua? - Tôi đang được trong nhà.)

5 - c What did you do? - I watched TV and played badminton. 

(Bạn đã thử gì? - Tôi đang được coi TV và nghịch ngợm cầu lông.)

Bài 4

4. Look and write.

(Nhìn và ghi chép.)

Lời giải chi tiết:

1. It's in Binh Minh Village.

(Nó ở thôn Bình Minh.)

2. I/We have English, Science, Vietnamese and Maths.

(Tôi/Chúng tớ đem môn Tiếng Anh, Khoa học tập, Tiếng Việt và Toán.)

3. He's playing basketball. She's listening to tướng music.

(Cậu ấy đang được nghịch ngợm bóng rổ. Cô ấy đang được nghe nhạc.)

4. They were on the beach. They played football. 

(Họ đang được phía trên bãi tắm biển. Họ đang được nghịch ngợm đá bóng.)

Bài 5

5. Let's write.

(Chúng tớ nằm trong ghi chép.)

Lời giải chi tiết:

(1) listening to tướng music   

(2) playing chess

(3) skipping rope         

(4) reading a book

Xem thêm: dầu khí của đông nam bộ là nguyên liệu cho

Tạm dịch:

Đó là thời hạn giải lao ở ngôi trường và những học viên đang khiến những việc không giống nhau. Một bạn nữ đang được nghe nhạc. Một vài ba chúng ta trai đang được nghịch ngợm cờ nhập lớp học tập. Một vài ba bạn nữ đang được nhảy chạc nhập Sảnh ngôi trường. Giáo viên của tất cả chúng ta ở nhập chống của cô ý ấy. Cô ấy đang được gọi một cuốn sách.

Loigiaihay.com