tiếng anh lớp 5 unit 2 lesson 1


1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let's talk. 4. Listen and tick. 5. Read and complete. 6. Let's sing.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 2 lesson 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

Lời giải chi tiết:

a) Hi, Quan! You're up early!

(Chào Quân! quý khách dậy sớm thế!)

Hi, Tom. Yes, I always get up early. How about you?

(Chào Tom. Ừ, bản thân luôn luôn trực tiếp dậy sớm. Còn các bạn thì sao?)

b) Me too. I get up early and I always have a big breakfast before I go to tát school.

(Mình cũng vậy. Mình dậy sớm và bản thân luôn luôn trực tiếp bữa sáng no trước lúc đến lớp.)

Good idea! (Ý hoặc đấy!)

c) What tự you tự in the afternoon?

(Bạn làm những gì nhập buổi chiều?)

After school? I usually tự my homework.

(Sau giờ học tập cần không? Mình thông thường xuyên thực hiện bài xích tập dượt về mái ấm.)

d) So tự I. And often talk with friends online.

(Mình cũng vậy. Và thông thường thì thầm với những người dân các bạn trực tuyến (online).)

I can see that. Ha ha!

(Tớ hoàn toàn có thể hiểu/biết vấn đề đó. Ha ha!)

Quảng cáo

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và gọi.)

Lời giải chi tiết:

a) What tự you tự in the morning? - I always brush my teeth.       

(Bạn làm những gì buổi sáng? Tôi luôn luôn trực tiếp tấn công răng.)          

b) What tự you tự in the morning? - I usually tự morning exercise.

(Bạn làm những gì buổi sáng? Tôi thông thường xuyên tập dượt thể thao buổi sáng sớm.)

c) What tự you tự in the afternoon? - I often cook dinner.

(Bạn làm những gì buổi chiều? Tôi thông thường nấu nướng bữa tối.)

d) What tự you tự in the evening? - I sometimes watch TV.

(Bạn làm những gì buổi tối? Tôi thỉnh phảng phất coi TV.)

Bài 3

3. Let's talk. 

(Chúng tao nằm trong phát biểu.)

Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về thói thân quen hằng ngày của người tiêu dùng.

What tự you tự in the morning/afternoon/evening?

(Bạn làm những gì buổi sáng/chiều/tối?)

I always/usually/often/sometimes...

(Tôi luôn luôn luôn/thường xuyên/thường/thỉnh phảng phất...)

Lời giải chi tiết:

1. What tự you always tự in the morning?

(Bạn luôn luôn làm những gì nhập buổi sáng?)

=> I always have breakfast

(Mình luôn luôn bữa sáng.)

2. What tự you often tự in the morning?

(Bạn thông thường làm những gì nhập buổi sáng?)

=> I often tự morning exercise.

(Mình thông thường tập dượt thể thao buổi sáng sớm.)

3. What tự you usually tự in the afternoon?

(Bạn hoặc làm những gì nhập buổi chiều?)

=> I usually play chess with my friends.

(Mình hoặc nghịch ngợm cờ với các bạn bản thân.)

4. What tự you tự in the evening?

(Bạn làm những gì nhập buổi tối?)

=> I sometimes listen to tát music.

(Mình thỉnh phảng phất nghe nhạc.)

Câu 4

4. Listen and tick.

(Nghe và ghi lại lựa chọn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Trung: What tự you tự after getting up, Nam?

    Nam: I always tự morning exercise.

2. Nga: What tự you tự in the afternoon, Quan?

   Quan: I usually tự my homework.

3. Nam: What tự you tự after school, Mai?

    Mai: I often play badminton.

4. Quan: What tự you tự in the evening, Linda?

    Linda: I sometimes watch TV.

Tạm dịch:

Xem thêm: ai là người đặt tên cho dòng sông

1. Trung: Bạn làm những gì sau khoản thời gian thức dậy, Nam?

Nam: Tôi luôn luôn tập dượt thể thao buổi sáng

2. Nga: Bạn làm những gì nhập giờ chiều, Quan?

Quan: Tôi thông thường thực hiện bài xích tập dượt về mái ấm.

3. Nam: Bạn làm những gì sau giờ học tập, Mai?

Mai: Tôi thông thường nghịch ngợm cầu lông.

4. Quan: Bạn làm những gì nhập ban đêm, Linda?

Linda: Thỉnh phảng phất tôi coi TV.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

5. Read and complete.

(Đọc và hoàn thành xong.)

Lời giải chi tiết:

1. do

2. usually

3. Play

4. TV

5. like

Hi. My name is Nam. Every morning, I get up early. I (1) do morning exercise, have breakfast and then go to tát school. After school, I (2) usually do homework with my classmates. Then I often go to tát the sports centre and (3) play football. In the evening, I sometimes watch (4) TV. I (5) like watching films after dinner.

Tạm dịch:

Xin xin chào. Tên tôi là Nam. Mỗi buổi sáng sớm, tôi thông thường thức dậy sớm. Tôi tập dượt thể thao buổi sáng sớm, bữa sáng và tiếp sau đó đến lớp. Sau giờ học tập, tôi thông thường xuyên thực hiện bài xích tập dượt với chúng ta nằm trong lớp. Sau cơ tôi thông thường lên đường trung tâm thể thao và nghịch ngợm soccer. Vào ban đêm, tôi thỉnh phảng phất coi truyền họa. Tôi mến coi những bộ phim truyền hình sau bữa tối.

Bài 6

6. Let's sing.

(Chúng tao nằm trong hát.)

This is the way we brush our teeth

This is the way we brush our teeth,

Brush our teeth, brush our teeth.

This is the way we brush our teeth,

So early in the morning.

This is the way we wash our face,

Wash our face, wash our face.

This is the way we wash our face,

So early in the morning.

This is the way we eat our food,

Eat our food, eat our food.

This is the way we eat our food,

So early in the morning.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Đây là cơ hội tất cả chúng ta tấn công (chải) răng

Đây là cơ hội tất cả chúng ta tấn công răng,

Đánh răng, tấn công răng.

Đây là cơ hội tất cả chúng ta tấn công răng,

Vào buổi sáng sớm sớm.

Đây là cơ hội tất cả chúng ta vệ sinh,

Rửa mặt mũi, vệ sinh.

Đây là cơ hội tất cả chúng ta vệ sinh,

Vào buổi sáng sớm sớm.

Đây là cơ hội tất cả chúng ta ăn thực phẩm,

Ăn thực phẩm, ăn thực phẩm.

Đây là cơ hội tất cả chúng ta ăn thực phẩm,

Vào buổi sáng sớm sớm.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Lesson 2 - Unit 2 trang 14, 15 SGK giờ Anh 5 mới mẻ

  How often tự you come to tát the library? quý khách thông thường cho tới tủ sách không? What kind of information are you looking for? Loại vấn đề các bạn đang được tìm hiểu tìm tòi là gì?

 • Lesson 3 Unit 2 trang 16, 17 SGK giờ Anh 5 mới mẻ

  Vào buổi sáng sớm, Hoa dậy sớm. Cô ấy thông thường xuyên chạy cỗ. Sau bữa sáng sủa, cô ấy lên đường xe đạp điện cho tới ngôi trường. Sau giờ học tập, cô ấy thông thường xuyên thực hiện bài xích tập dượt về mái ấm.

 • Ngữ pháp Unit 2 SGK giờ Anh lớp 5 mới mẻ

  2. Hỏi và vấn đáp về thói thân quen thông thường ngày của người nào cơ Khi ham muốn căn vặn về thói thân quen thông thường ngày của một ai cơ, những chúng ta cũng có thể dùng những khuôn mẫu câu sau:

 • Luyện tập dượt kể từ vựng Unit 2 Tiếng Anh 5 mới mẻ

  Tổng hợp ý kể từ vựng Unit 2 Tiếng Anh 5 mới

 • Vocabulary - Từ vựng - Unit 2 SGK Tiếng Anh 5 mới mẻ

  Tổng hợp ý kể từ vựng giờ Anh lớp 5 mới mẻ unit 2

>> Xem thêm

Xem thêm: môi trường xung quanh em

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.