tiếng anh lớp 5 unit 5 lesson 3


Xin xin chào, bản thân là Mai. Mình tiếp tục chuồn vịnh Hạ Long với mái ấm gia đình nhập Chủ nhật cho tới. Nó tiếp tục vô cùng hí hửng. Vào buổi sáng sớm, bản thân suy nghĩ tía u bản thân tiếp tục tắm hải dương. Họ quí tập bơi lội!

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 5 lesson 3

1. Listen and repeat.

(Nghe và tái diễn.)

’seaside 

(bãi biển)

They'll be at the 'seaside on Sunday.

(Họ tiếp tục ở bên trên bãi tắm biển nhập Chủ nhật.)

'island

(hòn đảo)

She'll visit the ’islands on Monday.

(Cô ấy tiếp tục chuồn thăm hỏi những quần đảo nhập loại Hai.)

'countryside

(miền quê)

The boys will be in the 'countryside next month.

(Những cậu bé bỏng tiếp tục ở miền quê nhập mon cho tới.)

Bài 2

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

(Nghe và khoanh tròn trĩnh a hoặc b. Sau cơ hiểu rộng lớn những câu sau.)

1. I think I'll visit the _______ tomorrrow.

a. mountains

b. islands

2. We'll go for a picnic ________.

a. at the seaside

b. in the countryside

3. They'll be in the ________ next week.

a. city

b. countryside

Lời giải chi tiết:

1. b I think I'll visit the islands tomorrow.

(Tôi suy nghĩ tôi sẽ tới thăm hỏi những quần đảo vào trong ngày mai.)

2. a We'll go for a picnic at the seaside.

(Chúng tôi tiếp tục chuồn dã nước ngoài bên trên bờ hải dương.)

3. b They'll be in the countryside next week.

(Họ tiếp tục ở miền quê nhập tuần cho tới.)

Bài 3

3. Let's chant.

(Chúng tao nằm trong ca hát.)

Where will you be this weekend?

(Bạn tiếp tục ở đâu nhập vào cuối tuần này?)

Where will you be this weekend?

(Bạn tiếp tục ở đâu nhập vào cuối tuần này?)

I think I'll be in the countryside.

(Tôi suy nghĩ tôi tiếp tục ở miền quê.)

What will you tự there?

(Bạn tiếp tục làm những gì ở đó?)

I think I'll have a picnic.

(Tôi suy nghĩ tôi sẽ có được một chuyến dã nước ngoài.)

Where will you be next week?

(Bạn tiếp tục ở đâu nhập tuần tới?)

I think we'll be at the seaside.

(Tôi suy nghĩ tôi tiếp tục ở bãi tắm biển.)

What will you tự there?

(Bạn tiếp tục làm những gì ở đó?)

I think I'll visit the islands.

(Tôi suy nghĩ tôi tiếp tục chuồn thăm hỏi những quần đảo.)

Bài 4

Xem thêm: nghị luận tình yêu thương

4. Read and complete.

(Đọc và triển khai xong.)

Hello, I'm Mai. I'll go to tướng Ha Long Bay with my family next Sunday. It'll be a lot of fun. In the morning, I think my parents will swim in the sea. They love swimming! My brother and I will build sandcastles on the beach. In the afternoon, my mum and dad will sunbathe. My brother and I will play badminton. Then we'll have dinner on Tuan
Chau Island. Seafood, I hope!

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Xin xin chào, bản thân là Mai. Mình tiếp tục chuồn vịnh Hạ Long với mái ấm gia đình nhập Chủ nhật cho tới. Nó tiếp tục vô cùng hí hửng. Vào buổi sáng sớm, bản thân suy nghĩ tía u bản thân tiếp tục tắm hải dương. Họ quí tập bơi lội! Em trai bản thân và bản thân sẽ xây dựng thành tháp cát bên trên bờ hải dương. Vào giờ chiều, u và tía bản thân tiếp tục tắm nắng và nóng. Em trai bản thân và bản thân tiếp tục đùa cầu lông. Sau cơ Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục bữa ăn bên trên hòn đảo Tuần Châu. Hải sản, bản thân kỳ vọng thế!

Lời giải chi tiết:

Bài 5

5. Write about you. 

(Viết về bạn dạng thân thuộc em.)

Lời giải chi tiết:

Hi. My name's Trinh.

(Xin xin chào. Tên tôi là Trinh.)

Next Sunday, I think I will be in the countryside.

(Chủ nhật cho tới, tôi suy nghĩ tôi tiếp tục ở miền quê.)

In the morning, I will play hide-and-seek and skipping with my friends.

(Vào buổi sáng sớm, tôi tiếp tục đùa trốn thám thính và nhảy thừng với những người dân chúng ta.)

In the afternoon, I will swim in the stream with my parents.

(Vào giờ chiều, tôi tiếp tục tắm suối với phụ huynh.)

In the evening, we will have dinner with grandparents.

(Vào ban đêm, Cửa Hàng chúng tôi bữa ăn cùng theo với các cụ bản thân.)

Câu 6

6. Project.

(Dự án)

Interview three classmates about where they will go and what they will tự next week. 

(Phỏng vấn tía chúng ta nằm trong lớp về chúng ta tiếp tục chuồn đâu và làm những gì.)

Bài 7

7. Colour the stars.

(Tô color những ngôi sao)

Bây giờ tôi với thể:

- Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những hoạt động và sinh hoạt nhập sau này.

- Nghe và gạch men bên dưới những đoạn văn về những hoạt động và sinh hoạt nhập sau này.

- Đọc và gạch men bên dưới những đoạn văn về những hoạt động và sinh hoạt nhập sau này.

- Viết về những hoạt động và sinh hoạt nhập sau này của tôi.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Xem thêm: tính bằng cách thuận tiện lớp 5

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.