tìm hai số khi biết tổng và tỉ

Lý thuyết Toán lớp 4

Lý thuyết Toán lớp 4: Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số bại bao hàm ví dụ cụ thể và những dạng bài xích luyện tự động luyện cho những em học viên tìm hiểu thêm tập luyện tài năng giải Toán 4 chương 5. Mời những em nằm trong thám thính hiểu cụ thể.

Bạn đang xem: tìm hai số khi biết tổng và tỉ

1. Phương pháp giải Việc tìm hai số khi biết tổng và tỉ số

Để giải Việc tìm hai số khi biết tổng và tỉ số tớ rất có thể thực hiện như sau:

Bước 1: Vẽ sơ vật màn biểu diễn nhị số bại.

Bước 2: Tìm tổng số phần đều bằng nhau.

Bước 3: Tìm số rộng lớn hoặc số bé:

Số rộng lớn = (Tổng : tổng số phần vì chưng nhau) x số phần của số lớn;

Số bé xíu = (Tổng : tổng số phần vì chưng nhau) x số phần của số bé xíu.

>> Cách giải dạng Toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của 2 số đó

2. Ví dụ Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số đó

Bài toán 1: Tổng của nhị số là 96. Tỉ số của nhị số này là 3/5. Tìm nhị số bại.

Bài giải:

Ta với sơ đồ:

Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số đó

Theo sơ vật, tổng số phần đều bằng nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Số bé xíu là:

96 : 8 x 3 = 36

Số rộng lớn là:

96 - 36 = 60

Đáp số: Số bé: 36

Số lớn: 60.

Bài toán 2: Minh và Khôi với 25 quyển vở. Số vở của Minh vì chưng 2/3 số vở của Khôi. Hỏi từng các bạn với từng nào quyển vở?

Bài giải:

Ta với sơ đồ:

Xem thêm: if parents bring up a child

Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số đó

Theo sơ vật, tổng số phần đều bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Số vở của Minh là:

25 : 5 x 2 = 10 (quyển)

Số vở của Khôi là:

25 - 10 = 15 (quyển)

Đáp số: Minh: 10 quyển vở;

Khôi: 15 quyển vở.

Bài toán 3

Nêu Việc rồi giải Việc bám theo sơ vật sau:

Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của 2 số

Bài toán: Tổng nhị loại đèn điện white và đèn điện color là 148 bóng. thạo rằng số đèn điện white vì chưng 1/3 số đèn điện color. Hỏi số đèn điện từng loại là bao nhiêu?

Giải bài xích toán:

Theo Việc, tổng số phần đều bằng nhau là:

1 + 3 = 4 (phần)

Số đèn điện white color là:

148 : 4 × 1 = 37 (bóng)

Số đèn điện color là:

148 – 37 = 111 (bóng)

Đáp số:

Xem thêm: hợp chất hữu cơ la gì

Bóng đèn trắng: 37 bóng đèn

Bóng đèn màu: 111 bóng đèn

3. Bài luyện Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số bại Toán 4

  • Cách giải dạng Toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của 2 số đó
  • Các Việc về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng
  • Giải bài xích luyện trang 148 SGK Toán 4: Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số đó
  • Giải vở bài xích luyện Toán 4 bài xích 138: Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ của nhị số đó
  • Giải bài xích luyện trang 148 SGK Toán 4: Luyện luyện tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của nhị số đó
  • Giải vở bài xích luyện Toán 4 bài xích 139: Luyện luyện Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ của nhị số đó
  • Giải vở bài xích luyện Toán 4 bài xích 140: Luyện luyện Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ của nhị số bại (tiếp theo)

Ngoài Lý thuyết Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số đó được VnDoc thuế tầm, tinh lọc. Các em tìm hiểu thêm những dạng đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4, đề ganh đua học tập kì 2 bám theo Thông tư 22 tiên tiến nhất được update. Mời những em học viên, những thầy cô với những bậc cha mẹ tìm hiểu thêm đề ganh đua, bài xích luyện tiên tiến nhất.