tinh bột và xenlulozơ khác nhau về

Câu hỏi:

16/07/2019 115,026

A. Phản ứng thủy phân.

Bạn đang xem: tinh bột và xenlulozơ khác nhau về

C. Thành phần phân tử.

Đáp án chủ yếu xác

D. Cấu trúc mạch phân tử.

Chọn đáp án C

A. Đúng.

Tinh bột và xenlulozơ với nằm trong dạng công thức phân tử là (C6H10O5)n

Tinh bột và xenlulozơ sự khác biệt ở cấu trúc mạch phân tử: Tinh bột bao gồm nhiều đôi mắt xích α – glucozơ links cùng nhau tạo ra trở thành 2 dạng amilozơ và amilopectin còn xenlulozơ gồm nhiều đôi mắt xích β – glucozơ links cùng nhau tạo ra trở thành mạch kéo dãn dài.

B. Đúng. Mantozơ nhập cuộc phản xạ tráng gương còn saccarozơ thì ko.

C. Sai vì thế fructozơ và glucozơ với nằm trong công thức phân tử (C6H12O6) tuy nhiên với công thức cấu trúc không giống nhau.

D. Đúng.  Phân tử xenlulozơ với cấu trúc mạch ko phân nhánh và với lượng phân tử rất rộng lớn.

Xenlulozơ (C6H10O5)n là 1 trong polisaccarit, phân tử bao gồm nhiều gốc -glucozơ links cùng nhau trở thành mạch kéo dãn dài, với phân tử khối rất rộng lớn, vào mức 2000000 đvC.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thủy phân trọn vẹn 34,2 gam saccarozơ rồi lấy thành phầm mang lại tính năng với lượng dư AgNO3 vô hỗn hợp NH3 chiếm được m gam bạc (phản ứng xẩy ra trả toàn). Giá trị của m là

A. 32,4

B. 10,8

C. 43,2

D. 21,6

Câu 2:

Phát biểu nào tại đây ko đúng?

A. Dung dịch fructozơ hòa tan được Cu(OH)2

B. Thủy phân (xúc tác H+, to ) saccarozơ cũng như mantozơ đều mang lại cùng một monosaccarit

C. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+, to ) có thể nhập cuộc phản ứng tráng gương

D. Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng mang lại kết tủa Cu2O.

Xem thêm: vùng đồng bằng nước ta thường xảy ra

Câu 3:

Trong thủy dịch của những người bị dịch đái lối với có một lượng nhỏ glucozơ. Phản ứng này tại đây nhằm nhận ra sự xuất hiện glucozơ với nội địa tiểu?

A. Cu(OH)hay H2/Ni,t0

B. NaOH hoặc [Ag(NH3)2]OH.

C. Cu(OH)2 hoặc Na.

D. Cu(OH)2 hay [Ag(NH3)2]OH

Câu 4:

Để tráng 1 lớp bạc lên ruột phích, người tao mang lại hóa học X phản xạ với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3, đun rét. Chất X là

A. etyl axetat

B. glucozơ

C. tinh nghịch bột

D. saccarozơ

Câu 5:

HNO3/ H2SO4Phương án này tiếp sau đây rất có thể phân biệt được saccarozơ, tinh nghịch bột và xenlulozơ ở dạng bột?

A. Cho từng hóa học tính năng với dung dịch HNO3/ H2SO4

B. Cho từng hóa học tính năng với hỗn hợp iot.

C. Hoà tan từng hóa học vô nước, tiếp sau đó đun rét và demo với hỗn hợp iot.

D. Cho từng hóa học tính năng với vôi sữa

Câu 6:

Đun rét dung dịch chứa m gam glucozơ vi lượng dư AgNO3/NH3 đến Khi phn ứng trọn vẹn dược 10,8 gam Ag. Giá trị của m là?

A. 16,2 gam

B. 9 gam

C. 18 gam

Xem thêm: bài 71 em ôn lại những gì đã học

D. 10,8 gam