toán lớp 1 tập 2

Bình chọn:

4.1 bên trên 18 phiếu

Bạn đang xem: toán lớp 1 tập 2

  • Chủ đề 6: Các số cho tới 100 SGK Toán lớp 1 Kết nối tri thức
  • Chủ đề 7: Độ lâu năm và đo chừng lâu năm SGK Toán lớp 1 Kết nối tri thức
  • Chủ đề 8: Phép nằm trong, luật lệ trừ (không nhớ) vô phạm vi 100 SGK Toán lớp 1 Kết nối tri thức
  • Chủ đề 9: Thời gian dối. Giờ và lịch
  • Chủ đề 10: Ôn luyện cuối năm
Bài 21: Số sở hữu nhị chữ số tường từng túi sở hữu 10 trái ngược quả cà chua. Tìm số tương thích (theo mẫu). Xem câu nói. giải

Bài 22: Do sánh số sở hữu nhị chữ số

So sánh (theo mẫu):

Xem câu nói. giải

Bài 23: Bảng những số từ một cho tới 100Tìm số không đủ vô bảng những số từ một cho tới 100. Xem câu nói. giải

Bài 24: Luyện luyện chung

Số?

Xem câu nói. giải

Bài 25: Dài rộng lớn, ngắn thêm Vật này lâu năm hơn? Xem câu nói. giải

Bài 26: Đơn vị đo chừng lâu năm

Bạn này bịa đặt thước đo đúng?

Xem câu nói. giải

Bài 27: Thực hành ước tính và đo chừng dàiSố? Xem câu nói. giải

Bài 28: Luyện luyện chung

Đồ vật này lâu năm hơn?

Xem câu nói. giải

Bài 29: Phép nằm trong sở hữu nhị chữ số với số sở hữu một chữ sốTính: Xem câu nói. giải Bài 31: Phép trừ số sở hữu nhị chữ số mang đến số sở hữu một chữ sốTính: Xem câu nói. giải

Bài 32: Phép trừ số sở hữu nhị chữ số mang đến số sở hữu nhị chữ số

Tính

Xem câu nói. giải

Bài 33: Luyện luyện chungTính Xem câu nói. giải

Bài 34: Xem giờ trúng bên trên đồng hồ

Các chúng ta làm cái gi khi bao nhiêu giờ?

Xem câu nói. giải

Bài 35: Ngày vô tuầnBạn Rô-bốt trồng một cây đậu thần. Xem câu nói. giải

Bài 36: Thực hành coi lịch và giờ

Tìm gốc cây tương thích cho từng chú sóc, biết loại tía là ngày 22.

Xem câu nói. giải

Bài 37: Luyện luyện chungĐồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ? Xem câu nói. giải Bài 39: Ôn luyện những số và luật lệ tính vô phạm vi 100Số? Xem câu nói. giải

Bài 40: Ôn luyện hình học tập và đo lường

Những hình này bên dưới đấy là khối lập phương?

Xem câu nói. giải