toán lớp 4 trang 168

Giải bài xích tập luyện Toán lớp 4

Giải bài xích tập luyện trang 168, 169 SGK Toán 4: Ôn tập luyện những phép tắc tính với phân số bao hàm đáp án với câu nói. giải cụ thể ứng với từng bài xích tập luyện SGK. Lời giải hoặc bài xích tập luyện Toán 4 này sẽ hỗ trợ những em học viên ôn tập luyện những dạng bài xích tập luyện về phép tắc nhân phân tách phân số, quy đồng phân số, dạng Toán dò thám X, toán với câu nói. văn. Mời chúng ta nằm trong xem thêm cụ thể chỉ dẫn giải bài xích Ôn tập luyện về những phép tắc tính với Phân số (Tiếp theo) – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3, 4 trang 168-169/SGK Toán 4) tiếp sau đây.

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 168

>> Bài trước: Giải bài xích tập luyện trang 167, 168 SGK Toán 4: Ôn tập luyện những phép tắc tính với phân số

Giải Toán lớp 4 trang 168 bài xích 1

Tính:

a) \dfrac{2}{3}\times \dfrac{4}{7} ; \dfrac{8}{21} : \dfrac{2}{3};\dfrac{8}{21}: \dfrac{4}{7} ; \dfrac{4}{7}\times \dfrac{2}{3}

b) \dfrac{3}{11} \times 2; \dfrac{6}{11} : \dfrac{3}{11};

\dfrac{6}{11} : 2; 2 \times\dfrac{3}{11} ;

c) 4 \times \dfrac{2}{7} ; \dfrac{8}{7} : \dfrac{2}{7};

\dfrac{8}{7} : 4 ; \dfrac{2}{7}\times 4.

Phương pháp giải:

- Muốn nhân nhị phân số tao lấy tử số nhân với tử số, hình mẫu số nhân với hình mẫu số.

- Muốn phân tách nhị phân số tao lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược.

Đáp án

a) \dfrac{2}{3}\times \dfrac{4}{7} = \dfrac{8}{21};

\dfrac{8}{21} : \dfrac{2}{3}= \dfrac{8}{21}\times\dfrac{3}{2} = \dfrac{24}{42}= \dfrac{4}{7}

\dfrac{8}{21} : \dfrac{4}{7} = \dfrac{8}{21}\times \dfrac{7}{4} = \dfrac{56}{84}= \dfrac{2}{3} ;

\dfrac{4}{7}\times\dfrac{2}{3} = \dfrac{8}{21}

b) \dfrac{3}{11}\times 2 = \dfrac{6}{11} ;

\dfrac{6}{11} : \dfrac{3}{11} = \dfrac{6}{11} \times \dfrac{11}{3} = \dfrac{66}{33}= 2

\dfrac{6}{11} : 2 = \dfrac{6}{11 × 2} = \dfrac{6}{22}= \dfrac{3}{11} ;

2 \times\dfrac{3}{11} = \dfrac{2 × 3}{11} = \dfrac{6}{11}

c) 4 \times \dfrac{2}{7} = \dfrac{8}{7}

\dfrac{8}{7}:\dfrac{2}{7} = \dfrac{8}{7} \times \dfrac{7}{2} = \dfrac{56}{14}= 4

\dfrac{8}{7}:4 = \dfrac{8}{{7 \times 4}} = \dfrac{8}{28}= \dfrac{2}{7}

\dfrac{2}{7} \times 4 = \dfrac{{2 \times 4}}{7} = \dfrac{8}{7}

Giải Toán lớp 4 trang 168 bài xích 2

Tìm x:

a) \dfrac{2}{7} \times x = \dfrac{2}{3}

b) \dfrac{2}{5} : x = \dfrac{1}{3}

c) x : \dfrac{7}{11} = 22

Đáp án:

Các em tính và dò thám x như sau:

a) \dfrac{2}{7}\times x = \dfrac{2}{3}

x = \dfrac{2}{3} : \dfrac{2}{7}

x = \dfrac{7}{3}

b) \dfrac{2}{5} : x = \dfrac{1}{3}

x =\dfrac{2}{5} : \dfrac{1}{3}

x =\dfrac{6}{5}

c) x : \dfrac{7}{11}= 22

x =22 \times\dfrac{7}{11}

x = 14

Giải Toán lớp 4 trang 168 bài xích 3

Tính:

Xem thêm: chức năng của tuyến tụy

a) \dfrac{3}{7}\times \dfrac{7}{3} ;

b) \dfrac{3}{7} : \dfrac{3}{7} ;

c) \dfrac{2}{3}\times \dfrac{1}{6} \times \dfrac{9}{11} ;

d) \dfrac{2× 3× 4}{2 × 3 × 4 × 5}

Đáp án:

Các em tính như sau:

a)\dfrac{3}{7} \times \dfrac{7}{3} =\dfrac{3 \times 7}{7 \times 3} =1

b) \dfrac{3}{7} : \dfrac{3}{7} = \dfrac{3}{7} \times \dfrac{7}{3} =\dfrac{3 \times 7}{7 \times 3} =1

c) \dfrac{2}{3} \times\dfrac{1}{6}\times\dfrac{9}{11}= \dfrac{2 × 1 × 9}{3 × 6 × 11} =\dfrac{2 × 1 × 3×3 }{3 × 3×2 × 11}= \dfrac{1}{ 11}

d)\dfrac{2 × 3 × 4}{2 × 3 × 4 × 5} = \dfrac{1}{5}

Giải Toán lớp 4 trang 169 bài xích 4

Một tờ giấy tờ hình vuông vắn với cạnh \frac25 m.

a) Tính chu vi và diện tích S tờ giấy tờ hình vuông vắn bại liệt.

b) Quý khách hàng An rời tờ giấy tờ trở thành những dù vuông, từng dù với cạnh \frac2{25} m thì rời được toàn bộ từng nào dù vuông?

c) Một tờ giấy tờ hình chữ nhật với chiều lâu năm \frac45 m và với nằm trong diện tích S với tờ giấy tờ hình vuông vắn bại liệt. Tìm chiều rộng lớn tờ giấy tờ hình chữ nhật.

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- Chu vi hình vuông vắn = cạnh × 4.

- Diện tích hình vuông vắn = cạnh × cạnh.

- Số dù vuông rời được = diện tích S tờ giấy tờ : diện tích S một dù vuông.

- Chiều rộng lớn hình chữ nhật = diện tích S hình chữ nhật : chiều lâu năm.

Đáp án:

a) Chu vi tờ giấy tờ hình vuông vắn là:

\dfrac{2}{5}\times 4 = \dfrac{8}{5}\;(m)

Diện tích tờ giấy tờ hình vuông vắn là:

\dfrac{2}{5} \times\dfrac{2}{5} = \dfrac{4}{25}\;(m^2)

b) Diện tích một dù vuông:

\dfrac{2}{25} \times\dfrac{2}{25} = \dfrac{4}{625}\;(m^2)

Số dù vuông rời được là:

\dfrac{4}{25} : \dfrac{4}{625}= 25 (ô vuông)

c) Theo đề bài xích, tờ giấy tờ hình chữ nhật với nằm trong diện tích S với tờ giấy tờ hình vuông vắn nên diện tích S tờ giấy tờ hình chữ nhật là \dfrac{4}{25}m^2.

Chiều rộng lớn tờ giấy tờ hình chữ nhật là:

\dfrac{4}{25} : \dfrac{4}{5} = \dfrac{1}{5}\;(m)

Đáp số: a) Chu vi: \dfrac{8}{5}m;

Diện tích: \dfrac{4}{25}m^2.

b) 25 dù vuông.

c) \dfrac{1}{5}m.

Bài tiếp theo: Giải bài xích tập luyện trang 169 SGK Toán 4: Ôn tập luyện những phép tắc tính với phân số (tiếp theo)

Toán lớp 4 trang 168, 169 Ôn tập luyện về những phép tắc tính với phân số (tiếp theo) bao hàm câu nói. giải cụ thể những phần và những bài xích rèn luyện cho những em học viên xem thêm, rèn luyện giải dạng Toán về phép tắc nhân phân tách phân số, giải toán với câu nói. văn về phân số, ôn tập luyện Toán lớp 4 chương 6 Ôn tập luyện thời điểm cuối năm, sẵn sàng cho những bài xích đua thân thuộc và cuối học tập kì 2 lớp 4. Hy vọng với những tư liệu này, những em học viên tiếp tục học tập đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 4 rộng lớn tuy nhiên ko cần thiết sách giải.

Xem thêm: tả cảnh quê hương em

Ngoài giải bài xích tập luyện Toán 4 nhập sách giáo khoa, VnDoc còn chỉ dẫn chúng ta giải vở bài xích tập luyện Toán 4 và sách Toán VNEN ứng nhằm mục tiêu gom chúng ta học tập đảm bảo chất lượng rộng lớn môn này. Mời chúng ta xem thêm.

  • Bài tập luyện Toán lớp 4: Phép nằm trong phân số
  • Bài tập luyện Toán lớp 4: Phép trừ phân số
  • Bài tập luyện Toán lớp 4: Phép nhân phân số
  • Bài tập luyện Toán lớp 4: Phép phân tách phân số

Bên cạnh bại liệt, những chúng ta cũng có thể xem thêm tăng Lý thuyết Toán 4; Toán lớp 4; Giải Vở Bài Tập Toán 4; Đề đánh giá vào cuối tuần môn Toán lớp 4. Để sẵn sàng mang lại kì đua học tập kì 2 tới đây, VnDoc tổ hợp những dạng đề đua học tập kì 2 lớp 4 không hề thiếu những môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học tập, Lịch sử - Địa lý, Tin học tập của những ngôi trường bên trên toàn quốc cho những em học viên nằm trong gia tăng khối hệ thống lại toàn cỗ kỹ năng.

Đề đua học tập kì 2 lớp 4 những môn học tập năm 2023

  • Bộ đề đua học tập kì 2 lớp 4 năm 2023 Đầy đầy đủ những môn
  • Đề đua học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2023
  • Đề đua học tập kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt năm 2023
  • Đề đua Khoa học tập lớp 4 kì hai năm 2023
  • Đề đua Tin học tập lớp 4 kì hai năm 2023
  • Đề đua Lịch sử Địa lý lớp 4 kì hai năm 2023